Program studiów

 • Ekonomia
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Ekonomia
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii
 • wychowanie fizyczne (PDW)
 • Marketing
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawy metod ilościowych
 • Podstawy rachunkowości
 • Techniki sprzedaży
 • źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Komunikacja społeczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Język obcy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • księgowość małej firmy
 • Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu
Przedmioty kierunkowe
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Zachowania organizacyjne
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządanie projektami (IPMA)
 • Gra biznesowa
 • Praktyki
 • Przedmioty do wyboru (Przygotowanie do egzaminu IPMA/ inny przedmiot)
 • Seminarium
Przedmioty specjalnościowe
 • Motywowanie siebie i pracowników
 • Zachowanie społeczne w organizacji
 • Dobór personelu
 • Prawne aspekty obrotu nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie marketingowe
 • Kształtowanie instrumentów marketingu
 • Zarządzanie  zmianą
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Logistyka i zarządzanie dystrybucją
 • Metody organizacji i zarządzania