dr Karol Jaroszewski

Menadżer kierunku Stosunki Międzynarodowe
Doktor nauk humanistycznych, pracę magisterską i doktorancką bronił na Uniwersytecie Gdańskim. Lektor języka angielskiego, wykładowca i tłumacz, specjalizujący się w przekładach psychologicznych, pedagogicznych i historycznych. W Wyższej Szkole Bankowej pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych oraz menedżera kierunku Stosunki Międzynarodowe. Wykłada ponadto na kierunku Filologia.
W chwilach wolnych prowadzi badania o charakterze literaturoznawczym nad utopią i fikcją spekulatywną.