Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Podstawy prawa
 • Nauka o państwie
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Ekonomia
Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Podstawy prawa
 • Nauka o państwie
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Ekonomia
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Integracja europejska
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac pojektowych
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Konflikt w stosunkach międzynarodowych
 • Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych
 • Współczesne systemy polityczne
 • Geopolityka mocarstw
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Organizacje międzynarodowe
 • Statystyka z elementami demografii
Przedmioty kierunkowe
 • System bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Współczesne przywództwo
 • Negocjacje
 • Procesy globalizacji we współczesnym świecie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Organizacja aparatu dyplomatycznego
 • Komunikacja społeczna
Przedmioty specjalnościowe
 • Organizacja i technika handlu zagranicznego
 • Marketing międzynarodowy
 • Modele administracji publicznej w Europie
 • Protokół dyplomatyczny w administracji
 • Public Relation
 • Psychologia mediów
 • Zarządzanie międzykulturowe w projekcie
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Kultura biznesowa w Chinach
 • Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej w Chinach