Co zyskujesz studiując pedagogikę na WSB?

Zdobędziesz uprawnienia pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych.

Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów pedagogicznych i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. 

Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Uścisk dłoni
współpracujemy z uznanymi fundacjami
Hantel
studia nastawione na praktykę
Waga
kształcenie dualne
Dyplom
dodatkowe certyfikowane szkolenia

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

planować i realizować projekty kulturalno-oświatowe z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik komunikacyjnych
podejmować działania wychowawcze wobec dzieci, młodzieży, a szczególnie osób dorosłych i seniorów
skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
zdobędziesz umiejętności animowania i inspirowania do zmian grup z różnych środowisk wychowawczych

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 250 zł 275 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Animację kulturalno-oświatowa
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
  • Etykę zawodu
  • Komunikację społeczna

Wykładowcy

dr hab. Tomasz Biernat
dr Daria Becker-Pestka
Monika Modrzejewska-Szeląg

Menadżer kierunku Pedagogika
Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, a także...

dr Lilianna Hoppe

Posiada doświadczenie jako konsultant przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i pedagogicznych z zakresu: metodyki, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, umiejętności edukatorskich, organizacji kursów kwalifikacyjnych z przyrody zatwierdzonych przez MEN  i metodycznych kursów  doskonalącyc...

Joanna Aniela Brzoskowska

Praktyk z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej  i oligofrenopedagogiki. Ekspert MEN z obszaru awansu zawodowego...

dr Krzysztof Stasiak

Pedagog, prawnik, historyk. Od ponad 20 lat pracuje jako zawodowy kurator sądowy. Pracował jako kurator dla dorosłych oraz jako kurator rodzinny. Był kierownikiem zespołu kuratorskiego, a od 2008 r. jest Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zarządza służbą kuratorską...

dr hab. Tomasz Biernat

Opublikował ponad osiemdziesiąt prac naukowych.Jest autorem, współautorem i redaktorem dwunastu monografii. Dodatkowo zajmował się także działalnością popularyzatorską -drukiem ukazało się ponad sześćdziesiąt artykułów popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze...

Marcin Giers

Pedagog, certyfikowany trener metody EEG BIOFEEDBACK. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach: terapii pedagogicznej, diagnozy edukacyjnej i dojrzałości szkolnej,Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR pomaga znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji bazując na mocnych...

Katarzyna Jędrys

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, koordynator pomocy - psychologiczno - pedagogicznej, czynny nauczyciel. pseudonim nadany przez studentów WSB - "Wichura" :)  Amatorka wycieczek pieszych i rowerowych oraz wspinaczki, uwielbia regionalną golonkę, kuchnię toskańską i ruch na świeżym...

dr Daria Becker-Pestka

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Doktor pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i metodyki nauczania języków obcych. Członek Polskiego...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: 58 522 75 19 58 522 75 21

Godziny otwarcia:
  • pn-śr: 09:00-17:00
  • cz-pt: 08:00-16:00
  • so: 09:00-13:00
Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.