Co zyskujesz studiując pedagogikę na WSB?

Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli oraz aktualnymi zapisami w ustawie o kształceniu pedagogicznym

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. 

Organizujemy dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. 

Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Organizujemy dodatkowe wykłady otwarte z inspirującymi ludźmi.

Uścisk dłoni
współpracujemy z uznanymi stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami edukacyjnymi
Hantel
studia nastawione na umiejętności praktyczne
Waga
Koło Młodych Pedagogów Specjalnych “Razem”
Dyplom
dodatkowe szkolenia specjalistyczne

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś!

do 30 września
czesne już od
275zł
250 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 września, zyskujesz:

  • 300 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
  • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej:

  • 800 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
  • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej 

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych
samodzielnie przeprowadzać diagnozy, konstruować programy profilaktyczno-edukacyjne oraz dokonywać ewaluacji działań podejmowanych na rzecz osób w różnym wieku
wykształcisz umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
będziesz mógł aktywnie działać w kole naukowym Młodych Pedagogów Specjalnych “Razem”, realizując wiele projektów z zakresu pedagogiki specjalnej

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
Niestacjonarne Stacjonarne
od 250 zł 275 zł
od 250 zł 275 zł
od 250 zł 275 zł
od 250 zł 275 zł

Wykładowcy

dr hab. Tomasz Biernat
dr Daria Becker-Pestka
Monika Modrzejewska-Szeląg

Menadżer kierunku Pedagogika
Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, a także...

dr Lilianna Hoppe

Posiada doświadczenie jako konsultant przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i pedagogicznych z zakresu: metodyki, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, umiejętności edukatorskich, organizacji kursów kwalifikacyjnych z przyrody zatwierdzonych przez MEN  i metodycznych kursów  doskonalącyc...

Joanna Aniela Brzoskowska

Praktyk z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej  i oligofrenopedagogiki. Ekspert MEN z obszaru awansu zawodowego...

dr Krzysztof Stasiak

Pedagog, prawnik, historyk. Od ponad 20 lat pracuje jako zawodowy kurator sądowy. Pracował jako kurator dla dorosłych oraz jako kurator rodzinny. Był kierownikiem zespołu kuratorskiego, a od 2008 r. jest Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zarządza służbą kuratorską...

dr hab. Tomasz Biernat

Opublikował ponad osiemdziesiąt prac naukowych.Jest autorem, współautorem i redaktorem dwunastu monografii. Dodatkowo zajmował się także działalnością popularyzatorską -drukiem ukazało się ponad sześćdziesiąt artykułów popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze...

Marcin Giers

Pedagog, certyfikowany trener metody EEG BIOFEEDBACK. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach: terapii pedagogicznej, diagnozy edukacyjnej i dojrzałości szkolnej,Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR pomaga znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji bazując na mocnych...

Katarzyna Jędrys

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, koordynator pomocy - psychologiczno - pedagogicznej, czynny nauczyciel. pseudonim nadany przez studentów WSB - "Wichura" :)  Amatorka wycieczek pieszych i rowerowych oraz wspinaczki, uwielbia regionalną golonkę, kuchnię toskańską i ruch na świeżym...

dr Daria Becker-Pestka

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Doktor pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i metodyki nauczania języków obcych. Członek Polskiego...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

O programie

Uwaga! Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: 58 350 16 26

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 09:00-17:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF