Program studiów

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Modelowanie systemów i procesów logistycznych
  • Projektowanie systemów logistycznych
  • Budowa i eksploatacja budowli i urządzeń logistycznych
  • Łańcuchy logistyczne w gospodarce produkcyjnej i magazynowej
  • Opakowania w systemach logistycznych
  • Systemy informacyjne w logistyce i gospodarka elektroniczna
  • Koszty i controlling logistyczny
  • Zarządzanie systemem logistycznym