magdalena maciejewska
dr n. med. Magdalena Maciejewska-Cebulak

Dietetyk kliniczny, psycholog, współautorka książki „Nie daj się rakowi. Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”.
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia. Rozprawę doktorską realizowała w Klinice Onkologii i Radioterapii GUMed, współautorka książki „Nie daj się rakowi. Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z chorymi z otyłością, cukrzycą, hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi chorobami dietozależnymi.  Jej szczególną pasją oraz wyzwaniem jest dietetyka kliniczna oraz onkologiczna. W ostatnich latach zdobywała wiedzę i doświadczenie we współpracy z chorymi na nowotwory, współpracując z Breast Cancer Unit UCK w Gdańsku oraz jako wolontariuszka w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Obecnie jest dietetykiem Fundacji OmeaLife - Rak piersi nie ogranicza. Swoją praktykę oraz wiedzę zebrała w książce „Nie daj się rakowi. Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”. Doświadczenie w pracy zdobywała m.in.: w Primavera Jastrzębia Góra oraz PrimaFood Catering Dietetyczny, komponując między innymi diety odchudzające oraz posiłki roślinne. Obecnie prowadzi własną poradnię oraz zajmuje się prowadzeniem wykładów, warsztatów i szkoleń. Posiada doświadczenie jako prelegent na konferencjach, kongresach, szkoleniach i warsztatach. Jest autorką poradników dla pacjentów oraz twórcą dwudniowego szkolenia dla dietetyków na temat żywienia w chorobie nowotworowej.

Agnieszka Kolan
Agnieszka Kolan

Specjalista ds. żywienia 

Jako dietetyk medyczny pracuje w przychodniach, w których stale ma kontakt z lekarzami różnych specjalności. Jest też, jako jeden z niewielu dietetyków w Trójmieście, członkiem poradni diabetologicznych NFZ w SPZOZ w Żukowie, jak również w NZOZ Morena w Gdańsku.
Współpracuję także z grupą Lux Med zarówno obejmując opieką pacjentów tego potrzebujących, jak i w akcjach promujących zdrowy styl życia oraz w programie profilaktyki cukrzycy typu 2 u osób aktywnych zawodowo z powiatu gdańskiego.
Dzięki dużemu doświadczeniu i stałemu rozwojowi potrafi precyzyjnie dostosować dietę do schorzeń występujących u pacjentów. Wiedza zdobyta podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku naukowo- doświadczalnym (biologicznym) dała jej tytuł magistra, następnie kontynuowana w Akademii Morskiej doprowadziła do zdobycia tytułu dietetyka, a udział w licznych konferencjach naukowych z uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Scope włącznie, dały jej wykształcenie, które może wykorzystać w pracy z wieloma chorymi pacjentami przyjmując ich w kilku punktach medycznych.
Swoją wiedzę wraz z doświadczeniem przekazuje także studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku prowadząc zajęcia z zakresu żywienia człowieka, żywienia w turystyce i podstaw dietetyki.
Współpracuję także z władzami Uczelni w realizacji projektów edukacyjnych.
Niejednokrotnie prowadzi warsztaty żywieniowe dla pracowników największych trójmiejskich firm, jak: Elektrociepłownia, Lotos, Bank BPH, PTTK.
Jej motto brzmi: „Pomagając innym uczysz się najwięcej i zdobywasz wiedzę dla siebie”.
W obszarze Jej zainteresowań znajdują się fizjologia człowieka oraz kuchnia międzynarodowa.
 

Aleksandra Nowicka Jasztal
dr n. med. Aleksandra Nowicka-Jasztal

dietetyk kliniczny, psychodietetyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 roku obroniła na Wydziale Lekarskim rozprawę doktorską z zakresu nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w pacjentami z chorobami z zakresu gastroenterologii oraz alergii i nietolerancji pokarmowych. Jej szczególną pasją jest dietetyka kliniczna,  patofizjologia oraz immunologia. Interesuje się również mechanizmami wpływu diety oraz suplementacji na kondycję i wygląd skóry. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach oraz kursach, ukończyła również studia podyplomowe z „Psychodietetyki” WSNS w Lublinie oraz „Żywienia i suplementacji w sporcie” na AWFiS w Gdańsku. Zdobyła wyróżnienie za pracę zaprezentowaną podczas konferencji „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych. Pomiędzy koncepcjami patofizjologicznymi a Evidence-Based Nutrition” oraz  za pracę zaprezentowaną podczas „VIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”. W latach 2015-2018 laureatka grantu dla Młodych Naukowców. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami zdobywała m.in.: na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Obecnie Adiunkt oraz Koordynator kierunków zdrowotnych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku  prowadzi zajęcia z zakresu m.in: alergologii, poradnictwa dietetycznego oraz suplementacji. 
 

justyna luty
Justyna Luty

Dietetyczka, właścicielka „Poradni Dietetyki Medycznej” 
Specjalizuje się w autoimmunizacyjnych chorobach tarczycy oraz dietach roślinnych.
Jest dyplomowanym dietetykiem klinicznym. Obecnie prowadzi projekt doktorski, dotyczący zastosowania suplementacji selenem w zapaleniu tarczycy typu Hashimoto. Temat autoimmunizacyjnych chorób tarczycy stał się jej pasją oraz stałym elementem codziennej pracy.
Regularnie uczestniczy w licznych ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce żywienia klinicznego i dietetyki, zarówno jako słuchaczka, jak i prelegentka. Uzyskała certyfikat "Dietetyk Przyjazny Osobom Chorym na Celiakię - diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią" ukończyła wiele kursów, m.in.: "Edukator w cukrzycy" oraz “Żywienie w chorobach tarczycy”. Uzyskała także certyfikat za udział w kursie poświęconym praktycznym zastosowaniem diet roślinnych w dietoterapii, co było zwieńczeniem kilkuletniej pracy nad zgłębianiem tego tematu. Na co dzień chętnie korzysta z możliwości terapeutycznych i leczniczych, jakie daje zastosowanie diet roślinnych.

Katarzyna gładyś
Katarzyna Gładyś

Dietetyk
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka i obecnie wykładowca w Katedrze Żywienia Klinicznego GUMed. Na co dzień także dietetyk w Poradni Chorób Metabolicznych oraz Klinice Gastroenterologii i Hepatologii GUMed, gdzie prowadzi badanie doktorskie dotyczące mikrobiomu jelitowego u pacjentów z celiakią. Prelegentka wielu naukowych konferencji z zakresu żywienia klinicznego oraz laureatka konkursów dla młodych naukowców, w tym m. in. zdobywczyni grantu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i 3 nagrody podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „Congressus Dietetica”.  Specjalizuje się głównie w dietetyce gastroenterologicznej – szczególnie dietoterapii celiakii, zespołu jelita nadwrażliwego i nieswoistych chorób zapalnych jelit. Prywatnie miłośniczka wokalistyki, tańca i kryminałów Harlana Cobena :)
 

Marta Stankiewicz
dr n. med. Marta Stankiewicz

Doktor w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina: medycyna.    
Członek Zespołu Chirurgicznego Leczenia Otyłości  przy Klinice Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK w Gdańsku oraz członek Komitetu Żywieniowego. Udziela porad w ramach Poradni Żywieniowej przy Katedrze Żywienia klinicznego GUM. Pomysłodawczyni i współorganizator gdańskiego projektu dla dzieci i młodzieży „Zdrowie na wagę”. Aktywny organizator licznych imprez, festynów, warsztatów o tematyce zdrowotnej. Wykładowca w ramach licznych konferencji ogólnopolskich z zakresu żywienia organizowanych przez towarzystwa naukowe oraz na kursach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku na temat żywienia w zdrowiu i chorobie. Posiada Międzynarodowe certyfikaty SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe) oraz liczne Certyfikaty z zakresu “Leczenia żywieniowego poza- i dojelitowego”, uprawniające do prowadzenia interwencji żywieniowej w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych. 

dr n. med. Małgorzata Kaczkan

Doktor w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina: biologia medyczna    

Obecnie współpracuje z Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK w Gdańsku jako starszy asystent dietetyk oraz z InviMed Europejskim Centrum Macierzyństwa w Gdyni jako specjalista ds. żywienia/dietetyk.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wywiad żywieniowy w ocenie niedoboru mikroskładników u osób poddawanych dializoterapii.” Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, m.in.: "Realizacja założeń diety niskofosforanowej a ukryte źródła fosforu", "Gospodarka witaminami i mikroelementami u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek", "Niedożywienie białkowo-kaloryczne : rozpoznawanie i monitorowanie." Współpracowała z  magazynem „Żyj Aktywnie”dla osób z chorobami nerek i ich bliskich, gdzie tworzyła artykuły tematyczne o żywieniu, a także z portalem www.hiphiphurra.pl – Czyli jak żyć z cukrzycą pełnią życia.

W ramach współpracy z wydawnictwem EneDueRabe promowała zasady prawidłowego odżywiania w projekcie dla dzieci i młodzieży „Jem zdrowo i strzelam gole”.

 

dr hab. Anna Wysocka

dietetyk, doktor nauk biologicznych, genetyk, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego z 22-letnim stażem. 
Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim, Dietetyki i Planowania Żywienia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Poradnictwa dietetycznego – postępy w żywieniu człowieka w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. 
Obecnie Kierownik Pracowni Genetyki w Katedrze Genetyki i Biosystematyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka wielu publikacji naukowych oraz promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych.
Aktywistka społeczna. Edukatorka zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych. Organizatorka konferencji, warsztatów, akcji popularyzatorskich. 
Specjalizuje się w dietoterapii nietolerancji pokarmowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Absolwentka studiów podyplomowych prawno-menadżerskich przy Politechnice Gdańskiej.
 

dr hab. inż. Magdalena Skotnicka

Pełni obowiązki  kierownika Zakładu Towaroznawstwa i Żywności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz  doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalność: towaroznawstwo. 
Główne zainteresowana to badanie potencjału sycącego produktów spożywczych i określenie możliwości regulacji głodu i sytości. Szczególny obszar badań dotyczy możliwości rozwoju żywności wysokosycącej. W 2019 roku dołączyła do zespołu badawczego fundacji F-FOOD, która  opracowuje przepisy legislacyjne oraz warunki certyfikowania i akredytacji dla żywności funkcjonalnej dostępnej na polskim rynku.
W 2010 roku odbyła ośmiomiesięczny na staż na Medical University of Ohio at Toledo, Urology Research Center w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu wymiany międzyuczelnianej. W tym czasie testowała zastosowanie różnych nutraceutyków w celu identyfikacji inhibitorów inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1). Dodatkowo członek 2 towarzystw i jednego stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (sekretarz). 
 

Maja Tomczyk

dietetyk sportowy 

Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie, bierze udział w realizacji projektów naukowych związanych ze wspomaganiem możliwości wysiłkowych.
Na co dzień współpracuje ze sportowcami o różnym stopniu wytrenowania oraz osobami borykającymi się z chorobami dietozależnymi. Dodatkowo, systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach z zakresu dietetyki zarówno jako uczestnik, organizator jak i prelegent.