magda maciejewska
dr n. med. Magdalena Maciejewska-Cebulak

Menedżer kierunku dietetyka

Doktor nauk medycznych, dietetyk medyczny, psycholog, współautorka książki „Nie daj się rakowi. Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”. Dietetyk Samodzielnego Zespołu Dietetyków Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, w ramach którego odpowiada za konsultacje żywieniowe na oddziałach onkologicznych (m.in. Klinika Onkologii i Radioterapii i Klinika Chirurgii Onkologicznej). Wykładowca akademicki i menadżer kierunku „Dietetyka” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. 

Aleksandra Nowicka Jasztal
dr n. med. Aleksandra Nowicka-Jasztal

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 roku obroniła na Wydziale Lekarskim rozprawę doktorską z zakresu nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w pacjentami z chorobami z zakresu gastroenterologii oraz alergii i nietolerancji pokarmowych. Jej szczególną pasją jest dietetyka kliniczna, patofizjologia oraz immunologia. Interesuje się również mechanizmami wpływu diety oraz suplementacji na kondycję i wygląd skóry. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach oraz kursach, ukończyła również studia podyplomowe z „Psychodietetyki” WSNS w Lublinie oraz „Żywienia i suplementacji w sporcie” na AWFiS w Gdańsku. Zdobyła wyróżnienie za pracę zaprezentowaną podczas konferencji „Żywienie w chorobach autoimmunizacyjnych. Pomiędzy koncepcjami patofizjologicznymi a Evidence-Based Nutrition” oraz  za pracę zaprezentowaną podczas „VIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”. W latach 2015-2018 laureatka grantu dla Młodych Naukowców. W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku prowadzi zajęcia z zakresu m.in: alergologii, poradnictwa dietetycznego oraz suplementacji. 

katarzyna Gładyś
dr n. med. Katarzyna Gładyś-Cieszyńska

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka i obecnie wykładowca w Katedrze Żywienia Klinicznego GUMed. Na co dzień także dietetyk w Poradni Chorób Metabolicznych oraz Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. Założycielka firmy "Żywienie medyczne - Katarzyna Gładyś-Cieszyńska".  Wykonawca w wielu projektach naukowych we współpracy z m.in. Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii, a także Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej UCK w Gdańsku.  Prelegentka wielu naukowych konferencji z zakresu żywienia klinicznego oraz laureatka konkursów dla młodych naukowców, w tym m. in. zdobywczyni grantu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Autorka rozdziału "Wybrane choroby przewodu pokarmowego – problemy żywieniowe" w podręczniku "Żywienie Kliniczne. Praktyczne zagadnienia. Tom II." pod red. prof. Sylwii Małgorzewicz.  Specjalizuje się głównie w dietetyce gastroenterologicznej – szczególnie dietoterapii celiakii, zespołu jelita nadwrażliwego i nieswoistych chorób zapalnych jelit. Prywatnie miłośniczka wokalistyki, tańca i kryminałów Harlana Cobena.

Aleksandra Olsson
dr n. o zdr. Aleksandra Olsson

Dietetyk kliniczny, współautorka poradnika popularnonaukowego o związkach endokrynnie czynnych „Żyj bez toksyn". Łączy rolę naukowczyni i popularyzatorki wiedzy. Na blogu wiemjakzdrowo.pl oraz w podcaście „Mówię jak zdrowo” dzieli się prostymi i sprawdzonymi rozwiązaniami opartymi o naukowe fakty i polsko-szwedzkie zwyczaje. Jako naukowczyni bada wpływ związków endokrynnie czynnych i życia w „plastikowym świecie” na organizm człowieka. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami, należała także do zespołu specjalistów fundacji Medicover w programie profilaktyki cukrzycy i otyłości "PoZdro".

Jest współzałożycielką „Detoxed" spółki spin-off Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Gdańskiej, której celem jest stworzenie innowacyjnej metody umożliwiającej obniżenie narażenia na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Członkini European Young Endocrine Scientists (EYES) oraz Klubu 30 przy Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym. Badania do pracy doktorskiej prowadziła w Zakładzie Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w grupie kobiet z najczęstszym zaburzeniem hormonalnym wieku rozrodczego – zespołem wielotorbielowatych jajników (PCOS). W pracy naukowo-szkoleniowej współautorka licznych publikacji naukowych, prelegentka konferencji żywieniowych i endokrynologicznych, a także szkoleń dotyczących PCOS oraz webinarów żywieniowych.

dr hab. inż. Magdalena Skotnicka

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz  doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalność: towaroznawstwo. Główne zainteresowana to badanie potencjału sycącego produktów spożywczych i określenie możliwości regulacji głodu i sytości. Szczególny obszar badań dotyczy możliwości rozwoju żywności wysokosycącej. W 2019 roku dołączyła do zespołu badawczego fundacji F-FOOD, która  opracowuje przepisy legislacyjne oraz warunki certyfikowania i akredytacji dla żywności funkcjonalnej dostępnej na polskim rynku.
W 2010 roku odbyła ośmiomiesięczny na staż na Medical University of Ohio at Toledo, Urology Research Center w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu wymiany międzyuczelnianej. W tym czasie testowała zastosowanie różnych nutraceutyków w celu identyfikacji inhibitorów inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1). Dodatkowo członek 2 towarzystw i jednego stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (sekretarz). 
 

dr hab. Anna Wysocka

Dietetyk, doktor nauk biologicznych, genetyk, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego z 22-letnim stażem.  Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim, Dietetyki i Planowania Żywienia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Poradnictwa dietetycznego – postępy w żywieniu człowieka w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Obecnie Kierownik Pracowni Genetyki w Katedrze Genetyki i Biosystematyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka wielu publikacji naukowych oraz promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych.Aktywistka społeczna. Edukatorka zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych. Organizatorka konferencji, warsztatów, akcji popularyzatorskich. Specjalizuje się w dietoterapii nietolerancji pokarmowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. 

Marta Stankiewicz
dr n. med. Marta Stankiewicz

Członek Zespołu Chirurgicznego Leczenia Otyłości przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej UCK w Gdańsku oraz członek Komitetu Żywieniowego. Udziela porad w ramach Poradni Żywieniowej przy Katedrze Żywienia Klinicznego GUM. Pomysłodawczyni i współorganizator gdańskiego projektu dla dzieci i młodzieży „Zdrowie na wagę”. Aktywny organizator licznych imprez, festynów, warsztatów o tematyce zdrowotnej. Wykładowca w ramach licznych konferencji ogólnopolskich z zakresu żywienia organizowanych przez towarzystwa naukowe oraz na kursach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku na temat żywienia w zdrowiu i chorobie. Posiada Międzynarodowe certyfikaty SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professionals in Europe) oraz liczne Certyfikaty z zakresu “Leczenia żywieniowego poza- i dojelitowego”, uprawniające do prowadzenia interwencji żywieniowej w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych. 

dr n. med. Małgorzata Kaczkan

Obecnie współpracuje z Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK w Gdańsku jako starszy asystent dietetyk oraz z InviMed Europejskim Centrum Macierzyństwa w Gdyni jako specjalista ds. żywienia/dietetyk.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wywiad żywieniowy w ocenie niedoboru mikroskładników u osób poddawanych dializoterapii.” Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, m.in.: "Realizacja założeń diety niskofosforanowej a ukryte źródła fosforu", "Gospodarka witaminami i mikroelementami u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek", "Niedożywienie białkowo-kaloryczne : rozpoznawanie i monitorowanie." Współpracowała z  magazynem „Żyj Aktywnie” dla osób z chorobami nerek i ich bliskich, gdzie tworzyła artykuły tematyczne o żywieniu, a także z portalem www.hiphiphurra.pl – Czyli jak żyć z cukrzycą pełnią życia. W ramach współpracy z wydawnictwem EneDueRabe promowała zasady prawidłowego odżywiania w projekcie dla dzieci i młodzieży „Jem zdrowo i strzelam gole”.

 

Maja Tomczyk

Dietetyk sportowy. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie, bierze udział w realizacji projektów naukowych związanych ze wspomaganiem możliwości wysiłkowych. Na co dzień współpracuje ze sportowcami o różnym stopniu wytrenowania oraz osobami borykającymi się z chorobami dietozależnymi. Dodatkowo, systematycznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach z zakresu dietetyki zarówno jako uczestnik, organizator jak i prelegent.