Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty takie jak:

 • Podstawy diagnostyki klinicznej
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego 
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Diety alternatywne
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy genetyki człowieka
 • Podstawy żywienia klinicznego człowieka
 • Żywność funkcjonalna
 • Chemia żywności
 • Dietetyka pediatryczna
 • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Podstawy psychologii z elementami psychodietetyki
 • Technologia żywności i potraw
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Kliniczny zarys chorób
 • Anatomia człowieka
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Parazytologia
 • Promocja zdrowia
 • Towaroznawstwo 
 • Edukacja żywieniowa 
 • Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z pożywieniem
 • Bioetyka i etyka zawodu dietetyka
 • Marketing i organizacja pracy dietetyka
 • Przygotowanie studenta do rynku pracy
 • Nutrigenomika i nutrigenetyka