prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1994 – 2009 pracował w Szkole Policji w Słupsku.  W latach 1999-2001w Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. W roku 1996 ukończył studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz wiele specjalistycznych kursów w ramach resortu MSW oraz Europejskiej Akademii Policyjnej. Jest autorem książek:

  • Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania podejmowania interwencji policyjnej. Działania i skuteczność służb patrolowo-interwencyjnych - Słupsk 2003.
  • Uspołecznienie policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych policji w Polsce - Szczytno 2007.
  • Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012 oraz bardzo wielu innych prac naukowych.
Służby specjalne i policyjne (program policyjny)