Program studiów

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Elementy techniki kryminalistycznej
  • Wybrane elementy pracy operacyjnej
  • Wybrane procedury służb
  • Wybrane czynności procesowe
  • Wybrane zagadnienia prewencji
  • Prawo wykroczeń
  • Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej