gen. Krzysztof Gajewski

Polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. Tytuł zawodowy magistra uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył nadto szkolenia i kursy, m.in. we Francji (1991, prawo i zwalczanie przestępczości) i Stanach Zjednoczonych (2009).
W latach 1983–1990 służył w III komendzie Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, pełniąc w 1990 funkcję kierownika sekcji operacyjno-dochodzeniowej do walki z przestępstwami kryminalnymi. Od 1990 do 1994 związany był z komendą rejonową Policji Gdańsk-Południe, będąc m.in. zastępcą komendanta i komendantem (1993–1994) tej jednostki. W 1994 został zastępcą komendanta komendy rejonowej Policji w Gdańsku, natomiast w 1999 jej komendantem. Od 2006 do 2011 był komendantem wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, natomiast w latach 2011–2012 sprawował tożsamą funkcję w Gdańsku. W styczniu 2012 został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji, a w lutym 2015 został komendantem głównym Policji.

Krzysztof Zgłobicki

Nadinspektor w stanie spoczynku.  W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. M.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Gdańsku ( 1994 - 1999 ), Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku ( 1999 - 2006 ), Komendant Miejski Policji w Słupsku ( 2006 - 2011 ), Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ( 2011 - 2013 ), Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy ( 2013 - 2016 ). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem " Za Długoletnią Służbę " oraz Złotą Odznaką " Zasłużony Policjant ". Wyróżniony przez Marszałka Województwa Pomorskiego statuetką Gryfa Pomorskiego " za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa dla województwa pomorskiego ". Inicjator wielu przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej, m.in. cyklicznych badań opinii społecznej " poczucia bezpieczeństwa i oceny pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska ". W 2015 roku odbyła się piąta edycja tych badań.

dr Grzegorz Pietrek
dr hab. Grzegorz Pietrek

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, przedmiotach „policyjnych” oraz zagadnieniach migracyjnych. Autor dwóch monografii, dwóch skryptów akademickiego oraz ponad 50 publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac licencjackich.