Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami z grupy w salach wykładowych,
 • hybrydowy (wybrane specjalności) -  jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. Kształcenie odbywa się poprzez internetowe platformy edukacyjne oraz w formie tradycyjnych zajęć w salach wykładowych. W celu wyboru tej formuły studiów podczas zapisu online na studia, wybierz formę studiów - niestacjonarną lub stacjonarną, a następnie w sposobie realizacji studiów - hybrydowy.

Specjalna zniżka na studia dla pracowników służb mundurowych!
Jeśli jesteś pracownikiem służby mundurowej (wojskowej, policyjnej, więziennej, granicznej, celno-skarbowej, państwowej lub ochotniczej straży pożarnej) wybierając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I lub II stopnia) otrzymujesz zniżkę w czesnym w wysokości 800 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej.

 

Wybierasz kierunek pozwalający łatwo znaleźć pracę. W Polsce już ponad 2 miliony osób zatrudnionych jest w sektorze bezpieczeństwa publicznego.

Nauczysz się jak rozwiązać problemy bezpieczeństwa od strony praktycznej. Zajęcia realizowane są w większości w formie ćwiczeń, case study czy z wykorzystaniem laboratoriów kryminalistycznych. Dodatkowo, w czasie studiów masz okazję odbyć wizyty studyjne u partnerów takich jak: Port Gdańsk, Komenda Policji, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. 

Hantel
praktyczne zajęcia
Uścisk dłoni
współpracujemy z instytucjami państwowymi

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 sierpnia
czesne już od
335 zł
310 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 sierpnia, zyskujesz:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Skelnik

Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, takimi jak policja, wojsko i służby specjalne, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie takim jak bezpieczeństwo cywilne, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, zapewnianie bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, ochrona osób i mienia oraz ochrona danych osobowych i cyberprzestrzeni.

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, wykładowca WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz przygotowywać plany reagowania kryzysowego.
Dowiesz się jak chronić dane osobowe i informacje niejawne.
Nauczysz się tworzyć programy profilaktyczne o zasięgu regionalnym oraz plany reagowania kryzysowego.
Dowiesz się, jak udzielać informacji środkom masowego przekazu.
Podczas studiów będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w procesach zapewniania bezpieczeństwa poszczególnym podmiotom administracji.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bezpieczeństwo militarne
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 390 zł 415 zł
Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 390 zł 415 zł
Kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 390 zł 415 zł
Penitencjarystyka i readaptacja społeczna
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne
od 390 zł 415 zł
Służby specjalne i policyjne (program policyjny)
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 390 zł 415 zł
Specjalista ds. BHP
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 390 zł 415 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu
 • Wykorzystanie psychologii w praktyce działania służb
 • Bezpieczeństwo państwa 
 • Podstawy i rozwój kryminalistyki
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
Zobacz program studiów

Wykładowcy

skelnik
Rafał Majewski
Miłosz Gac
Grzegorz Pietrek
Karwan
dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii...

gen. Krzysztof Gajewski

Polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie....

Dr Rafał Majewski

Prodziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Nauk Społecznych, magister politologii w zakresie przemian cywilizacyjnych. W 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2008 roku związany z...

prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony...

dr Miłosz Gac

Prodziekan Wydziału Biznesu

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek bezpieczeństwo narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością zarządzanie kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i...

dr hab. Grzegorz Pietrek

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez...

dr inż. Henryk Karwan

Komandor rezerwy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W 1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne w Sankt Petersburgu. Od 2005 do 2016...

Krzysztof Zgłobicki

Nadinspektor w stanie spoczynku.  W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. M.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Gdańsku ( 1994 - 1999 ), Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku ( 1999 - 2006 ), Komendant Miejski Policji w Słupsku (...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl
Tel.: Infolinia Gdańsk 58 350 16 26

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 09:00-17:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF