Program i opłaty

Pierwszy semestr ma charakter konwersatorium z zakresu metodyki badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych. Kolejne semestry realizowane są jako seminaria doktorskie indywidualne u wskazanego promotora oraz seminaria grupowe (dla wszystkich grup seminaryjnych).
 

Częstotliwość spotkań:
•    1 spotkanie miesięcznie - indywidualne konsultacje z promotorem
•    1 spotkanie miesięcznie - seminarium grupowe (wszystkie grupy seminaryjne)

Czas trwania:
Czas trwania seminarium nie jest formalnie określony i jest zależny od indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika seminarium. Po każdym roku seminarium promotor dokonuje oceny postępów pracy nad doktoratem. Opinia ta jest podstawą do kontynuacji udziału w seminarium w kolejnym roku akademickim

 

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich


Opłata za uczestnictwo w seminarium doktorskim wynosi 200 zł./m-c (10 m-cy w roku).
Zainteresowane seminariami doktorskimi osoby prosimy o kontakt:
doktorat@wsb.gda.pl