Opłaty

Opłata za czynności związane z prowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wynosi 16 000zł.


Opłata jest uiszczana przez kandydata w dwóch ratach:

 

1. 50% w momencie otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

 

2. 50% po podpisaniu przez Radę Akademicką uchwały o zamknięciu przewodu doktorskiego, bez względu na wynik postępowania.

 

Osoby zainteresowane seminariami doktorskimi prosimy o kontakt:
rektorat@wsb.gda.pl