Zniżki dla abslowentów

Absolwentom WSB w Gdańsku i Gdyni, niezależnie od daty ukończenia nauki przysługują następujące zniżki:

Ścieżka kształcenia Zniżka
Studia podyplomowe

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz:

  • 0 zł wpisowego 400 zł
  • zniżka w czesnym 800 zł

Razem zyskujesz 1200 zł.

  • zapisy bez dyplomu - aby umożliwić wszystkim absolwentom skorzystanie z pakietu zniżek, Uczelnia daje możliwość złożenia dokumentów na studia przed obroną pracy licencjackiej czy magisterskiej ‒ dyplom można dostarczyć w późniejszym terminie
Szkolenia Szkolenia organizowane przez Biuro Karier są bezpłatne dla absolwentów.