Zobacz inny kierunek

Zarządzanie instytucjami kultury WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Studia przygotowują do pracy w charakterze menedżera kultury i organizatora imprez kulturalnych. Kształcą umiejętności organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, konstruowania budżetów, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działań marketingowych, budowania pozytywnego wizerunku instytucji, promocji i reklamy.
 
Partner programu:
 
„Studia łączą wiedzę z praktyką. Dają rzetelne przygotowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik oraz metod nauczania. Większość zajęć ma charakter warsztatowy. Wśród wykładowców znajdują się specjaliści i trenerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy w instytucjach kultury”.
 
 
 
Marta Szadowiak
opiekun kierunku, właścicielka agencji Projekt PR i Fundacji Projekt Kultura, laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w zakresie animacji
 
Cel
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie:
 • zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych,
 • umiejętności  planowania  działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem  pozyskania środków finansowych,
 • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami,
 • połączenia wiedzy  teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń, 
 • nowoczesnego zarządzania  instytucjami kultury,
 • rozwijania  i kreowania inicjatyw artystycznych,
 • planowania i pisania  projektów wydarzeń  kulturalnych,
 • przygotowywania i realizacji  przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów),
 • pozyskiwania  środków finansowych i realizacji projektów unijnych,
 • podstaw marketingu i PR,
 • promocji, sponsoringu i reklamy w kulturze,
 • prawa  autorskiego, podatkowego i handlowego,
 • form finansowania kultury, funduszy unijnych i instytucji wspierających inicjatywy z obszaru kultury,
 • wiedzy z zakresu kultury współczesnej (sztuka, teatr, muzyka, film).
 
Korzyści
Studia łączą wiedzę z praktyką. Dają rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu, z uwzględnieniem nowoczesnych technik oraz metod nauczania, aktywizujących metod nauczania. Większość zajęć ma charakter warsztatowy. Wśród wykładowców znajdują się specjaliści i trenerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy w instytucjach Kultury.
 
Uczestnicy
Studia podyplomowe skierowane są do:
 • pracowników instytucji i ośrodków kultury chcących podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami  w obszarze kultury i dziedzin pokrewnych,
 • absolwentów kierunków humanistycznych chcących pogłębić wiedzę dotyczącą marketingu i zarządzania, pisania projektów i organizowania przedsięwzięć kulturalnych,
 • kandydatów na stanowiska  kierownicze w instytucjach i organizacjach kultury chcący zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe,
 • absolwentów kierunków ekonomicznych chcących pracować w obszarze kultury, poznać specyfikę funkcjonowania ośrodków i instytucji oraz poszerzyć wiedzę z zakresu kultury współczesnej,
 • ambitnych i kreatywnych twórców kultury chcących prowadzić własną działalność  w zakresie realizacji projektów w obszarze kultury: muzyki, sztuki, teatru,
 • animatorów kultury chcącychzdobyć umiejętności skutecznego zarządzania  działaniami  projektowymi oraz pozyskiwania środków finansowych  i wsparcia z UE.
Program kierunku: 

9 MIESIĘCY NAUKI 168 GODZINY 10 ZJAZDÓW


Zarządzanie instytucjami kultury (68 godz.)

 • Instytucje i organizacje kultury (4 godz.)
 • Nowoczesne metody zarządzania organizacją (6 godz.)
 • Zarządzanie instytucjami kultury sektora publicznego, prywatnego i non-profit (6 godz.)
 • Zarządzanie projektami w sferze kultury (4 godz.)
 • Planowanie i organizacja przedsięwzięć kulturalnych (8 godz.)
 • Budowanie i zarządzanie zespołem (8 godz.)
 • Projektowanie usług – service design (8 godz.)
 • Rozwój widowni – sztuka dla widza (8 godz.)
 • Sieciowanie lokalne, regionalne i ogólnopolskie (6 godz.)
 • Polityki miejskie w kulturze (4 godz.)
 • Polityka kulturalna UNESCO i innych międzynarodowych instytucji (6 godz.)

Marketing w kulturze (32 godz.)

 • Sponsoring (8 godz.)
 • Reklama (6 godz.)
 • Marketing i PR (6 godz.)
 • Sprzedaż (4 godz.)
 • Negocjacje i sztuka komunikacji interpersonalnej, autoprezentacja (8 godz.)

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji kultury (sektor publiczny i komercyjny) (40 godz.)

 • Prawo handlowe, prawo podatkowe – wybrane zagadnienia (6 godz.)
 • Zarządzanie finansami w organizacji (4 godz.)
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze kultury (4 godz.)
 • Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne) (6 godz.)
 • Finansowanie w kulturze (zasady i metodyka pisania wniosków aplikacyjnych fundusze strukturalne, instytucje państwowe, organizacje finansujące kulturę w Polsce i na świecie) (8 godz.)
 • Fundraising w kulturze (6 godz.)
 • Przedsiębiorczość w kulturze (6 godz.)

Obszary i problemy kultury współczesnej (20 godz.)

 • Rynek kultury – management (4 godz.)
 • Metody badań kulturoznawczych (4 godz.)
 • Kultura współczesna – wybrane zagadnienia (4 godz.)
 • Trendy zmian w kulturze – gromadzenie i analiza danych, digitalizacja dóbr kultury (4 godz.)
 • Animacja kultury (4 godz.)

Projekt (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: dwa testy semestralne oraz egzamin polegający na obronie projektu

Wykładowcy: 

Piotr Bucki – absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki, Studium Wokalno-Aktorskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. Menadżer projektów związany zawodowo z Grupą Nokaut S.A..  Konsultant projektów dla firm Fenomem, 9init i innych. Stały współpracownik magazynów "MaleMen" i „Dolce Vita” oraz miesięcznika "Charaktery", “Style i Charaktery” i „Psychologia w szkole”. Tłumacz książek popularnonaukowych z dziedziny psychologii i samorozwoju. Certyfikowany coach w obszarze Business and Executive coaching. Twórca autorskich programów szkoleniowych z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji i motywacji.

Artur Celiński - politolog, konsultant, komentator życia publicznego, miejski aktywista, ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Wiceprezes Zarządu Res Publica, szef zespołu projektu DNA Miasta i zastępca redaktorki naczelnej Magazynu Miasta. Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Redaktor i współredaktor ponad 10 raportów badawczych dotyczących polityki kulturalnej w polskich miastach.  Członek Zespołu ds. polityk lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury.  Pełnił rolę konsultanta przy programie „Koalicji Miast” funkcjonującego w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Występował w charakterze prelegenta lub moderatora na ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach. Autor tekstów opublikowanych w czołowych polskich mediach. Koordynator procesu tworzenia dokumentów strategicznych w dziedzinie kultury w Olsztynie i Koszalinie. Gościnnie pracuje jako wykładowca akademicki (UW, UKSW, ASP w Warszawie). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tomasz Koprowski - Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Od początku swojej kariery związany ze sprzedażą i budowaniem marki dla: Lechia Gdańsk, goforworld by Kuźniar, My World.W latach 2010-2017 Head of Sponsorship, Head of Sales, Brand Manager, Rzecznik Prasowy - wszystko w Lechii Gdańsk SA. W ciągu swojej kariery pozyskał globalne marki jako partnerów oraz sponsorów dla klubu, tym samym zwiększając przychody spółki o kilka milionów złotych.

Współautor publikacji pt. Sponsoring Codzienności na potrzeby forum sportu i biznesu Sport Biz. W pracy zawodowej poszerzał wiedzę, z zakresu zarządzania i marketingu jak również dzieląc się swoim doświadczeniem z tematyki „Stadium Experience” dla Ekstraklasy SA i pozostałych klubów.
Wielokrotnie wykładał dla słuchaczy kół naukowych studiów magisterskich oraz podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, dwukrotny prelegent Ogólnopolskiej konferencji prawa sportowego na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – ELSA, prelegent międzynarodowych targów pracy 2017. w Amber Expo Gdańsk.

Joanna Cichocka - Gula, wiceprezydent Miasta Sopotu.  Od 21 lipca 2010 sprawuje nadzór nad Wydziałem Kultury i Sportu, Oświaty oraz Referatem Zdrowia i Pomocy Społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Radia i Telewizji w zakresie organizacja Produkcji telewizyjno-filmowej. Współpracowała, w Studio Filmowym im. Karola Irzykowskiego, przy realizacji filmów fabularnych i dokumentalnych w pionie rezyserskim. Od 1988 do 2009 roku była dziennikarzem Telewizji Gdańsk. Tworzyła, jako reżyser, programy o tematyce kulturalnej m.in. przez 10 lat program "Brulion Kulturalny", reportaże i filmy dokumentalne poświęcone kulturze. Przygotowywała relacje m.in. z Festiwalu Filmowego w Gdyni, Festiwalu Operatorów Filmowych "Camerimage" etc.  Była stypendystką Ministerstwa Kultury Francji odbywając staż zawodowy w telewizji ARTE oraz kanałach telewizji francuskiej. Tomasz Palak - radca prawny, obecnie wspólnik w kancelarii prawnejProfit Plus: Biznes Podatki Prawo Księgowość. Głównym obszarem jego prawnych zainteresowań jest prawo własności intelektualnej, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo ubezpieczeń. Ze wskazanego zakresu publikuje artykuły oraz prowadzi szkolenia. W zakresie nowych technologii operuje na styku prawa i internetu, zwłaszcza social mediów. Współpracuje również z podmiotami NGO – Fundacja Pro Bono jako prawnik oraz Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland i Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club jako szkoleniowiec. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik i aplikant w trójmiejskich kancelariach, uzyskując praktykę w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego i handlowego. W wolnym czasie gitarzysta. 

Sławomir Czarnecki - menedżer kultury, filozof. Pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, gdzie koordynuje program Obserwatorium Kultury. Odpowiada również za strategię public relations instytutu. Autor książki „Nowa widownia. O promocji w kulturze”. Współautor raportów z badań „Poszerzenie pola kultury. mDiagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” oraz „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”. Wcześniej był, m.in., szefem marketingu w Teatrze Wybrzeże i zajmował się obsługą public relations kandydatury Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Pisze blog o kulturze „Widownia”.

Aleksandra Hinc - radca prawny, politolog, przedsiębiorca. Od 2009r. związana z rynkiem start up’owym oraz branżą nowych technologii. Przeprowadziła kilkaset godzin szkoleń, doradztw oraz mentoringów dla studentów, doktorantów oraz młodych przedsiębiorców. W czerwcu 2014r. założyła własną działalność gospodarczą pod nazwą HiBusiness. Nazywa sama siebie kreatywnym prawnikiem, gdyż jej pasją, obok prawa, jest kreowanie modeli biznesowych, zarówno na rzecz klientów, jak i dla własnych potrzeb związanych z rozwijaniem swoich firm. Efektem jej kreatywności jest m.in. aplikacja Partyplanner.pl, która wprowadziła na rynek wraz z dwoma wspólnikami. Partyplanner.pl łączy w sobie cechy portalu społecznościowego i kalendarium imprez. Hasłem przewodnim aplikacji jest Get out there have some fun. Brała także udział przy tworzeniu aplikacji sportowej - SportsME oraz projektów skierowanych do branży modowej, finansowej oraz turystycznej. Nadzorowała także i rozliczała projekty e-commerce. Posiada także ponad 7-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Przygotowała kilkadziesiąt biznesplanów oraz projektów na rzecz klientów, co wpłyneło na pozyskanie ponad 50 mln zł dofinansowania. Lubi wyzwania i tzw. "ciężkie sprawy" z zakresu prawa i biznesu. Chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi przedsiębiorcami oraz studentami.
 
Jakub Knera - socjolog, dziennikarz, kurator. Redaktor magazynu muzycznego Popupmusic.pl i twórca strony Noweidzieodmorza.com, poświęconej trójmiejskiej scenie artystycznej. Współpracuje z Tygodnikiem "Polityka" oraz Magazynem "Szum". Kurator w Klubie Żak i na festiwalu Jazz Jantar. Członek zespołów badawczych projektów „Poszerzenie Pola Kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”, "Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa oraz "Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna" realizowanych w ramach Gdańskiego Obserwatorium Kultury. W 2015 roku nominowany do tytułu Kulturysta Roku w audycji Radiowy Dom Kultury. Stypendysta Miasta Gdańska w 2017 roku.
 
Katarzyna Kowalska - specjalistka z 11 – letnim stażem w marketingu i komunikacji. Nieustannie dokształcający się praktyk. Absolwentka ekonomii oraz wielu branżowych studiów podyplomowych, jak również studiów MBA. Wieloletni menadżer w dużej korporacji, w której nadzorowała kolejne etapy rozwoju marki. Odpowiadała za największe projekty marketingowe takie jak wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej, rozwój programu CSR, obsługę komunikacyjną i promocyjną debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przygotowanie i realizację największych kontraktów sponsorskich i współpracę z podmiotami kultury. Nadzorowała pracę biura prasowego, zespołu zarządzania marką, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, sponsoringu i wydarzeń specjalnych.
 
Agniszka Mróz - projektantka usług w Logisfera Nova. Wykorzystując metodologię service design oraz design thinking realizuje procesy projektowe zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Była członkiem zespołu projektowego realizującego projekty dla m.in. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Laboratorium Innowacji Społecznej, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń dot.wybranych aspektów procesu projektowania usług oraz design thinking.
 
Tomasz Palak - radca prawny, obecnie wspólnik w kancelarii prawnejProfit Plus: Biznes Podatki Prawo Księgowość. Głównym obszarem jego prawnych zainteresowań jest prawo własności intelektualnej, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo ubezpieczeń. Ze wskazanego zakresu publikuje artykuły oraz prowadzi szkolenia. W zakresie nowych technologii operuje na styku prawa i internetu, zwłaszcza social mediów. O wspomnianym zakresie prowadzi bloga http://www.tomaszpalak.pl/
Współpracuje również z podmiotami NGO – Fundacja Pro Bono jako prawnik oraz Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland i Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club jako szkoleniowiec. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik i aplikant w trójmiejskich kancelariach, uzyskując praktykę w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego i handlowego. W wolnym czasie gitarzysta. 
 
Robert Piaskowski –  polonista, socjolog, muzyk, menedżer kultury i wydarzeń kulturalnych, ekspert ds. programowania i strategii kultury, dyrektor programowy Krakowskiego Biura Festiwalowego.  Koordynuje flagowe festiwale muzyczne Krakowa: Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Wianki/Święto Muzyki, koordynuje prace zespołu Krakow Film Commission i współpracę miasta z Międzynarodowym Festiwalem Kina Niezależnego Netia Off Plus Camera oraz Krakowskim Festiwalem Filmowym. Jest autorem aplikacji i odpowiadał za proces uzyskania przez Kraków tytułu Miasta Kreatywnego w dziedzinie Literatury UNESCO, a także World Festival and Event’s City IFFE dla Krakowa.  Nadzoruje realizację programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, a także organizację literackich festiwali: Miłosza oraz  Conrada. W ramach działalności programowej w KBF Piaskowski odpowiada za integrację i komunikację działań zaangażowanych w kulturę podmiotów samorządowych i pozarządowych. Uczestniczy w pracach Konwentu ds. Strategii Kultury Krakowa, jest także członkiem międzyresortowego zespołu Ministra Kultury przygotowującego 41. Sesję Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Jest zapraszany na międzynarodowe konferencje i warsztaty w charakterze eksperta i doświadczonego promotora kultury. Jest ekspertem Festival Cities Network, skupiającej Montreal, Kraków, Edynburg, Berlin, Buenos Aires I Adelajdę, a także inicjatorem aktywności Krakowa w sieci Creative Cities Network. Jako autor jest twórcą wielu artykułów popularyzatorskich, informacyjnych i publicystycznych, z obszaru literatury, muzyki i zarządzania. Wykładał na wydziale muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także wiedzę o kulturze i mediach dla młodzieży licealnej. Jest także ekspertem w dziedzinie muzyki funkcjonalnej i odpowiada za kształt eksperckiego kursu kształcenia w tej dziedzinie Forum Audiowizualne FMF.
 
Agnieszka Rek – Gornowicz - wieloletni pracownik sektora kultura. Absolwentka historii Uniwersytetu Gdańskiego, Europeistyki na Politechnice Gdańskiej oraz Public Relations ( również Politechnika Gdańska ). Swoją zawodową przygodę z kulturą  rozpoczęła W Europejskim Centrum Solidarności, do którego aplikowała na stanowisko… archiwisty.  Doświadczenie zdobyła na stanowiskach specjalisty do spraw organizacji imprez i promocji. Obecnie Naczelnik Wydziału Kultury ( i sportu ) urzędu Miasta Sopotu, odpowiedzialny miedzy innymi za projekt Art. Inkubator i Festiwal Literacki Sopot. Prywatnie matka trzyletniej Julki, nieuleczalna kolekcjonerka książek.
 
Krzysztof Stachura - socjolog i badacz społeczny. Adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Jego głównymi obszarami zainteresowań są antropologia nowych technologii i praktyki uczestnictwa w kulturze. Publikował m. in. w “Kulturze Współczesnej”, “Kulturze Popularnej” i “Przeglądzie Socjologii Jakościowej”. Członek zespołu badań nad kulturą powołanego w Gdańsku we współpracy Instytutu Kultury Miejskiej, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytetu Gdańskiego. Współautor monografii poświęconych poszerzaniu się pola kultury (2012), nowych form i modeli uczestnictwa w kulturze (2014), problemów środowiska artystycznego (2015) oraz hierarchii kulturowych (2016). Członek Rady Kultury Gdańskiej przy Prezydencie Miasta Gdańska.

Jowita Twardowska – przez 15 lat związana z Grupą LOTOS. Jako dyrektor ds. komunikacji i CSR odpowiadała za działania w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, PR, public affairs, relacji z mediami, organizacji wydarzeń, sponsoringu sportowego i kultury oraz działań firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Współtworzyła fundację korporacyjną, która koordynowała politykę działań charytatywnych podejmowanych przez grupę kapitałową i pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji LOTOS, a także Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej klubu siatkówki Trefl Gdańsk, klubu piłki nożnej Lechia Gdańsk, klubu koszykówki żeńskiej Basketball Investments. Odpowiadała za planowanie działań z zakresu sponsoringu kultury Grupy LOTOS i koordynowała m.in. takie projekty sponsoringowe jak: współpraca z Operą Bałtycką (Partner Strategiczny), współpraca z Instytutem im. Adama Mickiewicza (I’Culture Orchestra), Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”, LOTOS Jazz Festival, Festiwal Solidarity of Arts, Concert John Bon Jovi, Siesta Festival, współpraca z Nadbałtyckim Centrum Kultury, wernisaż Alfonsa Kułakowskiego, sponsoring Teatru STU w Krakowie. Inicjator i koordynator m.in. umowy sponsoringowej z PZPN (Sponsor Główny drużyny narodowej), współpracy z Robertem Kubicą (udział w rajdach WRC), Kajetanem Kajetanowiczem (udział w rajdach ERC). Współtwórca programów społeczno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży. Jest członkiem Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju, podmiotu wspierającego projekty w zakresie partnerstwa międzysektorowego, należy do grupy roboczej ds. strategicznych Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju. Doradca wójta Gminy Gniewino w zakresie realizowania i aktualizowania strategii rozwoju i promocji gminy. Członkini Rady Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie (Hotel Mistral Sport). Dyrektorka ds. Rozwoju w Go Responsible sp. z o.o. i właściciel firmy CoRe Square. Absolwentka Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opiekun merytoryczny

Marta Szadowiak - z kulturą, a przede wszystką z muzyką związana od chwili poczęcia - rodzice są artystami-muzykami. Pracę magisterską na kierunku socjologia na Uniwersytecie Gdańskim obroniła rozprawą na temat fenomenu muzyki yassowej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Międzynarodową Szkołę Letnią organizowaną przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Kulturą w Salzburgu (Austria). Zawodowo związana z kulturą od 1999 roku - rozpoczęła pracę na stanowisku PRowca w Integracyjnym Klubie Artystycznym "Winda" w Gdańsku, następnie była managerem kontrabasisty jazzowego Olgierda Walickiego, od 2003 roku związana z Uniwersytetem Gdańskim, najpierw jako kierownik organizacyjny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2005-2008 jako kierownik Akademickiego Centrum Kultury. Obecnie właścicielka agencji Projekt PR i Fundacji Projekt Kultura. Wykładowca akademicki.  Laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w zakresie animacji w 2004 roku, a także Ambasador Doliny Kreatywnej - projektu Telewizji Polskiej S.A. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych (m.in. koncertów, wystaw artystycznych, happeningów, licznych imprez studenckich). Prywatnie miłośniczka podróży, amatorka dobrej muzyki i spotkań w gronie najbliższych. 
 
 

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 150 zł zamiast 400 zł.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

 

8 RAT2 RATY1 RATA
455 zł417 zł1820 zł1670 zł3640 zł3340 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271