Zobacz inny kierunek

Programista aplikacji internetowych. Senior Web Developer z certyfikatem Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Statyczne strony WWW wykorzystujące język HTML są zbyt proste, mało funkcjonalne i narzucają wiele technicznych ograniczeń projektantom zaawansowanych serwisów internetowych. Niedogodność ta została rozwiązana dzięki stosowaniu technologii dynamicznego generowania stron WWW.
 
„Studia podyplomowe w WSB to nie tylko zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, ale także solidne przygotowanie do międzynarodowego egzaminu certyfikującego, jakże cenionego przez pracodawców. To również dogodny plan zajęć szczególnie ważny dla osób jednocześnie studiujących i pracujących”.
 
 
 
Dorota Kelsz- Karlińska
słuchaczka WSB
 
Cel studiów
Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych dynamicznych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Niniejsze studia podyplomowe stanowią podstawę, bądź uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych dynamicznych serwisów internetowych. Są przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale dla wszystkich osób, które chciałyby zostać programistą aplikacji webowych i posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia statycznych stron internetowych.
 
Korzyści
Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:
 • znajomość zaawansowanych elementów języka PHP
 • Znajomość platform programistycznych (frameworks) języka PHP
 • znajomość zaawansowanych elementów języka ASP.NET
 • znajomość zintegrowanego środowiska programistycznego (serwer aplikacyjny) wspierającego programistę przy tworzeniu aplikacji użytkowych
 • znajomość teorii i praktyki baz danych
Studia przygotowują do zdania egzaminów certyfikujących Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications. Słuchacz będzie mógł przystąpić do egzaminu za dodatkową opłatą.
 
Uczestnicy
Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze informatycznym a chciałyby zostać programistą aplikacji webowych i posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia statycznych stron internetowych.
Program kierunku: 
188 godzin 9 miesięcy 10 zjazdów

PHP (60 godz.)
 • Podstawy PHP (8 godz.)
 • Funkcje (6 godz.)
 • Format i typy danych (4 godz.)
 • Cechy Web (6 godz.)
 • Tablice (4 godz.)
 • Programowanie obiektowe (8 godz.)
 • Bezpieczeństwo (6 godz.)
 • Bazy danych (10 godz.)
 • Tekst i wzorce (4 godz.)
 •  I/O (4 godz.)
ZEND FRAMEWORK (20 godz.)
 • Architektura MVC  (2 godz.)
 • Model (4 godz.)
 • Kontroler (4 godz.)
 • Widok  (4 godz.)
 • Routing  (2 godz.)
 • Komponenty (4 godz.)
ASP.NET (64 godz.)
 • Programowanie .NET C# (12 godz.)
 • ASP .NET Web Forms (16 godz.)
 • ASP .NET MVC Core (36 godz)
PYTHON (16 godz.)
 •  Django (16 godz)
BAZY DANYCH (20 godz.)
 • Projektowanie baz danych (5 godz.)
 • Język SQL (15 godz.)
PROJEKT (8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: dwa testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu.
Wykładowcy: 

Michał Kuciapski - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, specjalności Informatyka Ekonomiczna. Pracę naukową poświęca technologicznym i ekonomicznym aspektom stosowania narzędzi transferu wiedzy w organizacjach, a w tym w szczególności e-learningowi i e-learningowi 2.0. Prowadzone badania obejmują: modelowanie procesów realizacji przedsięwzięć e-learningowych, analizę międzynarodowych standardów tworzenia i wdrażania modułów e-learningowych oraz determinowanie czynników akceptacji e-learningu, głównie w kontekście technologii Web 2.0. W pracy dydaktycznej dr M. Kuciapski  specjalizuję się w zagadnieniach z dziedziny wytwarzania aplikacji, takich jak: programowanie, inżyniera programowania, jakość kodu, technologie webowe i mobilne, systemy rozproszone, bazy danych w systemach informatycznych oraz akceptacja oprogramowania. Jako wieloletni certyfikowany trener technologii Microsoft, współpracującymi z wieloma podmiotami branży developerskiej ma styczność z najnowszymi technologiami z zakresu: ASP .NET (Active Server Pages), EF (Entity Framework), WCF (Windows Communication Foundation), Azure, Windows Store, Windows Phone oraz SQL Server. Wysoki poziom kompetencji zawodowych potwierdzają posiadane międzynarodowe certyfikaty zawodowe, gdzie najważniejsze to:

 • Microsoft Certified Professional,
 • Microsoft Certified Application Developer,
 • Microsoft Certified Systems Administrator,
 • Microsoft Certified Technology Specialist (SQL Server 2008, Database Development),
 • Microsoft Certified Trainer

Opiekun merytoryczny :
Dariusz Kralewski - absolwent a obecnie adiunkt Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Autoryzowany trener Cisco, produktów Microsoft. Zainteresowania badawcze związane są z ładem informatycznym, zarządzaniem projektami IT. Specjalizuje się w tematyce sieci komputerowych, baz danych, systemów operacyjnych. Od ponad 15 lat prowadzi swoją własną działalność gospodarczą realizując projekty informatyczne dla dziesiątek firm. Prowadzi szkolenia i warsztaty autoryzowane i autorskie związane z różnymi dziedzinami informatyki, zarządzaniem projektami informatycznymi i zarządzaniem działem IT. Uczestnicy warsztatów i szkoleń cenią go za praktyczne i zarazem twórcze podejście do prowadzenia zajęć

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października a zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 150 zł zamiast 400 zł.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

 

8 RAT2 RATY1 RATA
570 zł532 zł2280 zł2130 zł4560 zł4260 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271