Zobacz inny kierunek

Analityk finansowy WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
kidp.jpgAnaliza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.
„Opanowanie zasad analizy i umiejętność ich wykorzystania są niezbędne do prawidłowej oceny kondycji przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji. Ułatwią to zadania oparte na praktyce gospodarczej oraz wykładowcy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym”.

 

 
dr Aldona Uziębło
opiekun kierunku, biegły rewident, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku
Cel
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.
 
Korzyści
Założenia programowe studiów przewidują przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności m.in. z dziedziny analizy, rachunkowości zarządczej, controllingu, wyceny,  które w połączeniu z metodami ilościowymi umożliwią samodzielne podejmowanie specjalistycznych decyzji związanych z analizą i oceną prowadzonych projektów i przygotowywania budżetów
 
Uczestnicy
Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów, osób pracujących samodzielnie i kierowników zarządzających zespołami, członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz pracowników działów analitycznych, działów finansowo-księgowych i departamentów inwestycyjnych banków.
 
Praktyczny charakter studiów
Wśród wykładowców są praktycy z  firm consultingowych, kancelarii adwokackich, a także biegli rewidenci. Program studiów przewiduje zajęcia w formie warsztatów z wykorzystaniem komputerów oraz analizy przypadków.
Program kierunku: 
9 MIESIĘCY NAUKI 172 GODZINY 10 ZJAZDÓW
 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYM ZWIĄZANA (10 godz.)
 • Prawne podstawy działalności gospodarczej (10 godz.)
WYKORZYSTANIE INFORMATYKI I METOD ILOŚCIOWYCH W ANALIZIE(36 godz.)
 • Matematyka finansowa (8 godz.)
 • Metody ilościowe w analizie finansowej (14 godz.)
 • Informatyka w analizie finansowej (14 godz.)
PLANOWANIE, KOORDYNOWANIE I KONTROLA PRZEBIEGU PROCESÓW EKONOMICZNYCH (52 godz.)
 • Controlling (12 godz.)
 • Budżetowanie (12 godz.)
 • Biznesplan (8 godz.)
 • Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza z elementami rachunku kosztów (12 godz.)
WIELOASPEKTOWA ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA (66 godz.)
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa (18 godz.)
 • Kreatywna i agresywna księgowość (6 godzin)
 • Analiza systemu ubezpieczeń gospodarczych (8 godz.)
 • Analiza rynku finansowego (12 godz.)
 • Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa (10 godz.)
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (12 godz.)
PROJEKT (8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
 • Forma zaliczenia: dwa testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu
Wykładowcy: 

Michał Janowski –od 2009 r. radca prawny. Wcześniej ukończył aplikację przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Był też m.in. redaktorem oraz trenerem wewnętrznym w wiodącym wydawnictwie prawniczym. Zawodowo związany z prawem od 2001 r. Doradza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom z branży nowych technologii, a także osobom fizycznym. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych.

Marcin Kalinowski – prof. nadzw. dr hab. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania tej Uczelni. W latach 2012-2013 Członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze S.A., pracował w firmach: Assmann GMBH, Martela Oy, Grupa Organika uczestnicząc w wielu projektach rozwojowych i inwestycyjnych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką funkcjonowania rynków finansowych w tym w szczególności inwestycji na rynkach finansowych i ich behawioralnych aspektów. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. W swojej karierze dydaktycznej prowadził zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, jak i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie, Helsinki School of Business - Helsinki (Finland), Hacettepe University - Ankara (Turkey), Stord/Haugesund Uniersity - Haugesund (Norway). W roku 2010 odbył staż naukowo-dydaktyczny w New York University (USA).

Jarosław Kujawski  - doktor nauk o zarządzaniu, absolwent University of Stirling, posiada tytuł Master of Science (MSc) in Accounting and Finance. Był controllerem finansowym w amerykańskiej firmie – ma doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu środowiskiem rachunkowości zarządczej. Prowadził kilkanaście projektów wdrożeniowych controllingu finansowego, budżetowania, rachunku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz opracowywał biznes plany w branżach: morskiej, przetwórczej, elektromechanicznej, przesyłowej, teletransmisyjnej. Przeprowadził kilkanaście audytów przedwdrożeniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi treningi na licznych studiach podyplomowych i MBA, szkolenia z rachunkowości dla BPO/SSC po angielsku. Zaraża entuzjazmem i ma świetny kontakt z uczestnikami. Ma zamiłowanie do tego co robi – jest fanem rachunkowości, controllingu finansowego, finansów, ekonomii i zarządzania. W wolnych chwilach oddaje się różnym zajęciom:  23-krotny maratończyk (3:41:47),  licencjonowany zawodnik piłki nożnej,  prezes 3-sekcyjnego klubu sportowego Ex Siedlce Gdańsk, miłośnik historii, entuzjasta aktywnej turystyki, poliglota – posługuje się 5 językami obcymi.

Lidia Miszkiel – magister, absolwentka Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w specjalności Statystyka Ubezpieczeniowa (studia magisterskie) oraz Metody Analizy Danych (studia licencjackie); kierunek ukończyła z tytułem najlepszego studenta zdobywając m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowości w obszarze ryzyka kredytowego oraz w szerzej pojętym sektorze finansowym w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności detalicznych.

Agnieszka Mroczkiewicz - główny księgowy, biegły rewident. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków na uczelniach trójmiejskich oraz kursach, m. in. dla Izby Skarbowej w Gdańsku, Izby Celnej w Gdyni czy Ministerstwa Finansów. Z WSB związana od 1999 roku. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego. Współpracowała i współpracuje z kilkoma firmami audytorskimi w Trójmieście i Poznaniu.

Marlena Robakowska - dr n. med., manager związany m.in. z systemem opieki zdrowotnej w Polsce od ponad 13 lat. Długoletnie doświadczenie  związane z  badaniem kondycji ekonomicznej firm, planowaniem strategii, tworzeniem planów rozwoju oraz tworzeniem i nadzorowaniem budżetów. Szereg opracowań, analiz ekonomicznych, optymalizacji kosztów w realny sposób przekładały się na wzrost konkurencyjności oraz kondycję ekonomiczną placówek. W pracy naukowej stworzyła kilka uznanych projektów i publikacji naukowych, w których podjęte  tematy ukazują możliwości zmiany podejścia do zarządzania prywatną i publiczną placówką, udowadniając jak ważną rolę w sprawnym zarządzaniu placówką medyczną odgrywają wiedza i umiejętności managerskie. Na stałe związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową oraz szkoli uczestników kształcenia przed i podyplomowego.

Jacek Sitko – magister (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego) oraz absolwent Studium Doktoranckiego (j.w.). Ukończył studia podyplomowe z zakresu Controllingu w przedsiębiorstwie (Wydział Zarządzania UG) oraz Rachunkowości finansowej w Świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Posiada państwowe uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz międzynarodowe kwalifikacje z rachunkowości zarządczej (CIMA) na poziomie Dip.MA (obecnie w trakcie pozyskiwanie kolejnego poziomu kwalifikacji). Szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i modelowania finansowego, budżetowania oraz testów wartości. Od 2005r. współpracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w obszarach finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstw. Od 2014r. wykładowca na studiach MBA z zakresu finansów i kontrolingu.

Katarzyna Sokołowska – doktor ekonomii, mgr matematyki, nauczyciel mianowany, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: podstawy matematyki finansowej, matematyka, ekonometria, prognozowanie, badania operacyjne. Uczestnicy zajęć cenią ją za umiejętność przekazywania trudnej wiedzy w zrozumiały sposób, dzięki czemu uzyskuje wysokie miejsca w rankingach ocen nauczycieli WSB. Współpracuje z innymi pracownikami naukowymi wspierając ich w zakresie zastosowania metod ilościowych do prowadzonych badań.

Łukasz Minuth – absolwent programu CIMA, trener, ekspert w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania finansami przedsiębiorstw, Szef Biura Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Grupy LOTOS SA.

Marek Seweryński – od 35 lat przedsiębiorca realizujący niszowe projekty dotyczące nauki, techniki i szerokiego pojęcia bezpieczeństwa. Od 1995 równolegle związany z branżą ubezpieczeniową. Współtwórca ubezpieczeniowych polis na życie (np. sukcesja w kontekście prawa spadkowego), polis odpowiedzialności cywilnej dla sędziów, prokuratorów i asesorów oraz polisy odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy państwowych. Przez wiele lat specjalizował się w analizie polskiego rynku ubezpieczeń prowadząc zajęcia zarówno dla zakładów ubezpieczeń jak i uczelni wyższych. Autor wielu publikacji dotyczących ubezpieczeń oraz bezpieczeństwa drogowego. Jako członek Towarzystwa Konsultantów Polskich przeprowadzał audyty ubezpieczeń zawartych przez podmioty gospodarcze. Aktualnie specjalizuje się w roszczeniach odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Całe zawodowe życie z powodzeniem łączy przyjemność i satysfakcję z prowadzenia zajęć dydaktycznych z praktyką zawodową. Zwolennik aktywnego trybu życia. Dawny himalaista oraz mistrz Polski w pływaniu na 100 i 200m. Czynnie pływa na deskach windsurfingowych i katamaranie. Fascynat tanga argentyńskiego, jako instruktor prowadzi warsztaty taneczne w kraju i europie. Podróżnik, organizator wypadów w różne zakątki świata.  Zwolennik i praktyk następujących zasad: „im więcej zajęć tym więcej czasu wolnego” oraz „jeśli wszyscy idą w jedną stronę, ja odwracam się i zmierzam w kierunku przeciwnym gdyż tam nie ma konkurencji a jeśli jest, to niewielka”.

Opiekun merytoryczny:
Aldona Uziębło – doktor ekonomii, biegły rewident, dyplomowany księgowy, inspektor podatkowy, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Trener w zakresie analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw, prowadzi profilowane szkolenia dla kadry zarządczej z tego zakresu. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (wiceprezes oddziału w Gdańsku, szkolenia dla kandydatów na głównych księgowych i biegłych rewidentów, dla Izby Celnej w Gdyni) oraz Advanced Solutions Institute Poland Sp. z o.o. (szkolenia kadry menedżerskiej, pracowników urzędów kontroli skarbowej). Przeprowadza także ekspertyzy i analizy w ramach współpracy ze SEKiP Sp. z o.o. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu analizy i finansów, w tym podręczników. Prowadzi zajęcia m.in. na studiach podyplomowych i MBA, jest bardzo dobrze ocenianym wykładowcą – pasjonatem (Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, staż dydaktyczny w Hedmark University College, Norwegia). Pracowała m.in. w Stowarzyszeniu Ekspertów Księgowych i Podatkowych sp. z o.o. (pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych w kilku firmach o różnych profilach działalności, sporządzanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań finansowych) oraz w Pomorskim Urzędzie Skarbowym (prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniem dowodowym i wyjaśniającym, opracowywanie decyzji podatkowych, sporządzanie analiz pokontrolnych, dokonywanie analiz materiałów kontroli podatkowej). Prywatnie jako wolontariuszka hospicyjna spędziła sporo czasu w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, pasjonuje się historią ZSRR, sztuką, gra na pianinie, czyta mangi i kocha koty.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

 

8 RAT2 RATY1 RATA
555 zł2220 zł4440 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniach 1-2 oraz 8-12 listopada Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271