Zobacz inny kierunek

Akademia trenera personalnego z elementami dietetyki i coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Studia dostarczą narzędzi z zakresu wprowadzania trwałych zmian prozdrowotnych klientów oraz coachingu zdrowia i żywienia zarówno osobom profesjonalnie zajmującym się wspieraniem klientów w osiąganiu optymalnego stanu psycho-fizycznego, jak i profesjonalistom w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
 
„Ukończenie studiów podyplomowych przygotuje Cię do wszechstronnego wspierania swoich klientów. Udoskonalisz zarówno narzędzia prowadzenia treningu, jak i wspierania ich w pokonywaniu barier psychicznych i fizycznych. Praktycznie przetrenujesz narzędzia wspierania motywacji klientów w osiąganiu ich celów. Uporządkujesz własne cele i rozwiniesz kompetencje dietetyka, coacha zdrowia oraz trenera personalnego”.
 
 
Piotr Włodarczyk
opiekun kierunku, Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, Coach ICC, trener, ekspert
 
Cel
Celem studiów jest:
 • rozwinięcie kompetencji trenera i coacha personalnego zgodne ze światowymi standardami.
 • pozyskanie narzędzi w coachingu holistycznym do pracy we wszystkich obszarach zdrowia i dobrostanu m.in. fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym,
 • sformułowanie celów, wzmocnienie zaangażowania i motywacji do zmiany oraz realizowanie procesu dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań problemów utrzymania motywacji do treningu zdrowotnego.
 
Korzyści
Studia te to nie tylko szansa na wzrost wiedzy na temat mechanizmów samodzielnego kierowania zmianami żywieniowymi oraz treningiem zdrowotnym w tym w szczególności objętością i ilością aktywności fizycznej w zgodnie z EBM (evidence base medicine). Podczas zajęć uczestnicy uzupełnią wiedzę o praktyczne użycie narzędzi profesjonalnego coachingu oraz dialogu motywującego wspomagając zmiany. Przygotują się zarówno do profesjonalnego wykonywania roli coacha zdrowia jak trenera personalnego oraz dietetyka. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu modelowania diety oraz objętości i jakości treningu zdrowotnego. Nauczą się prowadzić sesje coachingowe utrwalające pozytywną zmianę nawyków zdrowotnych prowadzonych w ramach treningu personalnego.
 
Uczestnicy
Studia idealne dla osób, które chcą wzmocnić swoje kompetencje prowadzenia zmian zdrowotnych i pracy nad nawykami sprawnościowymi swoich klientów. Studia są kierowane do szerokiego spektrum trenerów personalnych, dietetyków, psychologów, pedagogów oraz innych osób zajmujących się profesjonalnie wspomaganiem procesu zmianą zachowań zdrowotnych osób zdrowych i nieznacznie zagrożonych chorobą w szczególności poprzez zmianę stylu życia połączoną modyfikacją nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Ćwiczenia poza ugruntowaną wiedzą wspomogą zarówno zmianę nawyków żywieniowych, zdrowotnej aktywności fizycznej, środowiska pracy i rodziny jak również inne warstwy funkcjonowania klientów nastawionych na zmiany osobistego funkcjonowania w osiągnięciu spójność począwszy od poziomu wartości i filozofii życia po codzienne funkcjonowanie zdrowotne i społeczne.  
 
Zapraszamy na szkolenia
Program kierunku: 

9 MIESIĘCY NAUKI 226 GODZIN 12 ZJAZDÓW

PROPEDEUTYKA PRACY TRENERA PERSONALNEGO (66 godz.)

 • Podstawy psychologii coachingu w pracy trenera personalnego (10 godz.)

 • Wprowadzenie do anatomii funkcjonalnej i diagnostyki antropometrycznej (8 godz.)

 • Praca z celami i narzędzia coachingu w pracy trenera personalnego (8 godz.)

 • Diagnostyka i wywiad przygotowawczy w treningu personalnym (4 godz.)

 • Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego i testy sprawności fizycznej (8 godz.)

 • Metodyka treningu aerobowego i ćwiczenia redukujące tkankę tłuszczową (16 godz.)

 • Praca z planami treningowymi klientów (4 godz.)

 • Wprowadzenie do biochemii wysiłku fizycznego (8 godz.)

WSPOMAGANIE EFEKTYWNOŚCI TRENINGU PERSONALNEGO (78 godz.)

 • Podstawy poradnictwa dietetycznego w pracy trenera personalnego (12 godz.)

 • Dialog motywujący w pracy trenera personalnego (16 godz.)

 • Wprowadzenie do suplementacji i wspomagania efektów treningu zdrowotnego (12 godz.)

 • Regeneracja i odnowa biologiczna (4 godz.)

 • Trening gibkości i streching (4 godz.)

 • Podstawy coachingu zdrowia w pracy trenera personalnego (12 godz.)

 • Wprowadzenie do treningu funkcjonalnego (18 godz.)

WARSZTATOWE NARZĘDZIA PRACY TRENERA PERSONALNEGO (74 godz.)

 • Personal branding i wprowadzenie do marketingu usług trenera personalnego (4 godz.)

 • Coaching i transformacja nawyków oraz zachowań zdrowotnych klientów (8 godz.)

 • Wprowadzenie do problematyki uzależnień behawioralnych, w tym aktywności fizycznej (4 godz.)

 • Metody psychoregulacji i pracy z ciałem (8 godz.)

 • Wprowadzenie do kinezygerontoprofilaktyki i aktywności fizycznej osób starszych (12 godz.)

 • Praca z przekonaniami i ograniczeniami klientów (8 godz.)

 • Ćwiczenia fitness dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka (8 godz.)

 • Trudne sytuacje podczas prowadzenia sesji coachingowych (20 godz.)

 • Odpowiedzialność prawna i podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej (2 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

 • Testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na opracowanie studium przypadku
Wykładowcy: 

Bartosz Trąbka  - absolwent Wychowania Fizycznego (AWFiS Gdańsk). Trener II klasy państwowej w kulturystyce (licencja trenerska Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego). Trener II klasy państwowej w gimnastyce sportowej. Trener personalny kulturystyki i fitness Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitness (IFBB) oraz Europejskiej Federacji Kulturystyki i Fitness (EBFF). PFS master trainer (szkoleniowiec międzynarodowej szkoły Profi Fitness School). Menedżer sportu, instruktor sportu w siatkówce, sędzia w kulturystyce i fitness (licencja sędziowska Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego oraz IFBB).

Agnieszka Danielewicz - doświadczony dietetyk, wykładowca i trener motywacyjny z certyfikatem MBT, T&T, właściciel Instytutu Eligo. Autorka publikacji i metod wspierania w zmianie nawyków żywieniowych. Od 10 lat tworzy i wspiera merytorycznie programy z obszaru promocji zdrowego odżywiania. Opracowała i wdrażała procedurę diagnozy nawyków żywieniowych dzieci dla OPZiSD w Gdańsku. Konsultant naukowy systemów informatycznych dotyczących wykorzystania nowych technologii IT do celów promocji właściwych nawyków żywieniowych, eHealthPromotion.

Opiekun merytoryczny

Piotr Włodarczyk - praktyk coachingu, mentor, akredytowany superwizor i członek Izby Coachingu. Coach ICC od 2008 roku. Absolwent psychologii biznesu (UG). Były sportowiec. Specjalista psychologii sportu, motywacji i prozdrowotnej aktywności fizycznej. Absolwent, doktorant oraz pracownik naukowo-dydaktyczny AWFiS Gdańsk specjalizujący się w coachingu zdrowia. Wykładowca na studiach podyplomowych psychologii sportu przy UG. Specjalista, współtwórca i opiekun złożonych projektów doradczych i zmian organizacyjnych. Dba o holistyczne wspieranie zmian klientów również w obszarze zdrowia np. http://www.ekstrafan.pl Od 20 lat trener kompetencji osobistych, managerskich, trenerskich i coachingowych. Jako wykładowca w Akademii Coachingu przy WSB Gdańsk od 10 lat przygotowuje do certyfikacji zarówno trenerów biznesu, coachów jak managerów do szczebla CEO włącznie. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii aktywności fizycznej. Certyfikowany terapeuta EMDR® oraz facylitator TRE® – Tension & Trauma Release Excercises. Energię czerpie z pracy w oparciu o wartości. Regularnie uprawia aktywność fizyczną, szczególnie gry zespołowe, bieganie i pływanie. 

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

 

8 RAT2 RATY1 RATA
540 zł2160 zł4320 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

UWAGA: w dniach 1-2 oraz 8-12 listopada Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, budynek A I piętro pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271