Staże z wynagrodzeniem

Płatne staże dla studentów WSB!
Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku mogą uczestniczyć w 3-miesięcznych płatnych stażach w Polsce i w Europie.
Projekt jest adresowany do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów licencjackich, inzynierskich i magisterskich, z 6 kierunków:  Turystyka i Rekreacja,  Informatyka, Stosunki międzynarodowe, Prawo, Pedagogika oraz  Zarządzanie (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Głównym celem projektu jest:  wzrost umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oczekiwanego przez pracodawców poprzez udział w stażach krajowych i zagranicznych*.

Organizacją staży zajmuje się Biuro Karier WSB w Gdańsku. Zainteresowane osoby mogą przesłać swoje cv oraz list motywacyjny na adres: staze@wsb.gda.pl (w temacie maila należy podać nazwę kierunku).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc w danym roku akademickim jest ograniczona. Rekrutacja zakończy się we wrześniu 2017r.
Kryteria rekrutacji na płatne staże: pierwszeństwo  zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Biura Karier

* staże zagraniczne są dostępne dla studentów kierunków: Informatyka, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie