Usługi

Biblioteka świadczy usługi: 

Szkolenia
 Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem bibliotecznym, w którym szczegółowo zostały omówione:

 • zasady korzystania z biblioteki,
 • katalog biblioteczny OPAC WWW,
 • elektroniczne bazy danych.

Szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej

Propozycja dla wykładowców:
Oferujemy prowadzenie szkoleń dla studentów w ramach proseminariów i seminariów dyplomowych z wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych oraz z korzystania z katalogu bibliotecznego online.

Zapraszamy również zainteresowanych studentów na indywidualne szkolenia po wcześniejszym zgłoszeniu.
Zainteresowanych zorganizowaniem wyżej wymienionych szkoleń prosimy o kontakt z Biblioteką w celu ustalenia terminu spotkania.

Kontakt: Biblioteka
e-mail: biblioteka@wsb.gda.pl
tel. 58 522 77 75/79

Wypożyczenia nocne

Książki z czytelni można wypożyczyć na noc, najwcześniej pół godziny przed zamknięciem Biblioteki. Książka udostępniona w ramach wypożyczenia nocnego musi zostać zwrócona następnego dnia w nieprzekraczalnym terminie pół godziny po otwarciu, tzn:

 • poniedziałek - od godz. 18:00  do godz. 18:30 - z obowiązkiem  zwrotu we wtorek do godz. 9:00
 • wtorek - od godz. 18:00  do godz. 18:30 - z obowiązkiem  zwrotu w środę do godz. 9:00
 • środa - od godz. 18:00  do godz. 18:30 - z obowiązkiem  zwrotu w czwartek do godz. 9:00
 • czwartek - od godz. 15:30  do godz. 16:00 - z obowiązkiem  zwrotu w piątek do godz. 16:30
 • piątek - od godz. 18:30 do godz. 19:00 - z obowiązkiem zwrotu w sobotę do godz. 9:00
 • sobota - od godz. 16:30 do godz. 17:00 - z obowiązkiem zwrotu w niedzielę do godz. 9:00
 • niedziela - od godz. 14:30 do godz. 15:00 - z obowiązkiem zwrotu w poniedziałek do godz. 9:00.

W przypadku, kiedy wypożyczenie następuje przed przerwą świąteczną, książki należy oddać do odpowiedniej godziny pierwszego dnia roboczego po świętach.

W przypadku nie wywiązania się z powyższych terminów, użytkownik traci możliwość korzystania z wypożyczeń nocnych. Za przekroczenie wyznaczonej daty zwrotu naliczają się opłaty za przetrzymanie zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego oraz Regulaminem opłat WSB w Gdańsku.

Wypożyczenia nocne zaliczane są do standardowego limitu jednoczesnych wypożyczeń (6 dla studentów, 5 dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA).

Wypożyczenia międzybiblioteczne
Sprowadzanie materiałów do Biblioteki WSB w Gdańsku
Studentom piszącym prace dyplomowe i pracownikom WSB Biblioteka sprowadza dokumenty z innych bibliotek na poniższych zasadach:

 • z zamiejscowych bibliotek sprowadza się wyłącznie dokumenty, których brak w bibliotekach Trójmiasta,
 • Biblioteka może zażądać zwrotu kosztów opłaty pocztowej za dokumenty sprowadzane z innych bibliotek,
 • sprowadzone dokumenty udostępniane są tylko na miejscu w Czytelni.

Wypożyczanie z Biblioteki WSB w Gdańsku
Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne na poniższych zasadach: 

 • wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym na okres 30 dni,
 • zamiast wypożyczenia oryginału Biblioteka może wykonać w porozumieniu z zamawiającym i na jego koszt kopię poszukiwanego dokumentu.