O bibliotece

Do korzystania z wypożyczalni uprawnieni są:

  • studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,
  • studenci i słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni,
  • pracownicy etatowi WSB w Gdańsku,
  • pracownicy nieetatowi oraz pozostałe osoby na podstawie kaucji.

Dokumentem uprawniającym do wypożyczania książek jest karta biblioteczna, wystawiana na podstawie dowodu osobistego lub - w przypadku studentów - legitymacji studenckiej. Elektroniczna legitymacja studencka pełni funkcję karty bibliotecznej.
Każdą zmianę danych osobowych, jak również zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej jest odpłatne.

Biblioteka wypożycza książki gromadzone w więcej niż jednym egzemplarzu. Od ilości posiadanych egzemplarzy zależy długość okresu wypożyczania: 3 tygodnie, 6 tygodni, 5 miesięcy lub 9 miesięcy. Zamówienia z księgozbioru magazynowego realizowane są w określonych godzinach. Czytelnik może przedłużyć okres wypożyczenia książki, o ile nie została zarezerwowana przez kogoś innego. Prolongata powinna nastąpić przed upływem terminu zwrotu. Biblioteka za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego terminu zwrotu wypożyczonej książki pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł. Czytelnik może jednorazowo posiadać na swoim koncie:

  • 6 książek - studenci studiów licencjackich oraz magisterkich,
  • 5 książek - słuchacze studiów podyplomowych, MBA oraz pracownicy nieetatowi,
  • 8 książek - pracownicy etatowi WSB w Gdańsku,
  • 3 książki - pozostałe osoby zapisane na podstawie kaucji.

Obsługa wypożyczalni prowadzona jest w systemie komputerowym PROLIB, zintegrowanym z katalogiem internetowym OPAC WWW, w którym bez wychodzenia z domu czytelnik może sprawdzić dostępność dokumentu, który go interesuje, zamówić go, samodzielnie przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki czy sprawdzić stan swojego konta w bibliotece.

Istnieje nowy, szybki sposób zwrotu wypożyczonych książek za pomocą wrzutni, która znajduje się przy Bibliotece.

Czytelnia WSB w Gdańsku udostępnia swoje zbiory każdemu zainteresowanemu. Księgozbiór czytelni obejmuje wszystkie tytuły gromadzone w Bibliotece. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek, które ustawione są tematycznie według działów głównych i szczegółowych poddziałów odpowiadających kierunkom kształcenia i wykładanym przedmiotom. Przejrzyste oznakowanie księgozbioru ułatwia wyszukiwanie potrzebnych tytułów.  Czytelnia prasy udostępnia 69 tytułów czasopism bieżących.

Szczegółowe zasady korzystania z czytelni określa Regulamin korzystania z systemu informacyjno-bibliotecznego WSB w Gdańsku.
Regulamin Biblioteki
 

Biblioteka świadczy usługi informacyjne o zbiorach własnych i innych bibliotek w oparciu o posiadane katalogi, bazy danych i Internet. Usługi informacyjne nie obejmują sporządzania zestawień literatury przedmiotu do prac dyplomowych.