Extranet - podstawowe źródło informacji

Przypominamy, że podstawowym źródłem informacji dla studentów WSB jest Extranet. Za jego pośrednictwem działy obsługowe uczelni przekazują najaktualniejsze informacje organizacyjne, wytyczne i rozporządzenia. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości i komunikatów w Extranecie.
 

Zaloguj się do Extranetu

Zajęcia od października

Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i wykładowców oraz stosując się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.09.2020 r., informujemy, że w nowym roku akademickim 2020/2021 realizowany będzie system kształcenia hybrydowego.
Zarządzenia nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 

Szczegóły organizacyjne dostępne są w Extranecie

Praca działów obsługowych

Od 2 czerwca br. działy obsługowe studenta pracują stacjonarnie (w budynku Uczelni). Jednak, aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne, prosimy w miarę możliwości o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej.
Zanim wybierzesz się na Uczelnię, sprawdź jak aktualnie, pracuje dział obsługowy, który Cię interesuje w Extranecie lub na stronie www.wsb.pl/gdansk/kontakt

FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 1. Co to znaczy, że studia będę realizowane w systemie kształcenia hybrydowego?
  Hybrydowa organizacja zajęć oznacza, że w danym semestrze część zajęć odbywać się będzie w murach Uczelni, a pozostała część zajęć odbędzie się zdalnie.
 2. Czy na zajęcia odbywające się w budynku Uczelni mam przychodzić w maseczce?
  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora zasłanianie ust i nosa jest zalecane w każdej sytuacji i każdym miejscu oraz nakazane w salach laboratoryjnych, a także przestrzeniach wspólnych np. w toaletach, na korytarzach w strefach studenta.
 3. Czy obrony nadal będą odbywały się zdalnie?
  Obrony będą odbywały się w systemie mieszanym tzn. stacjonarnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz online w zależności od preferencji promotorów i studentów.
 4. Czy mogę korzystać z czytelni? 
  Czytelnia pozostaje zamknięta. Istnieje jednak możliwość wypożyczenia książki, w tym egzemplarza z czytelni, po ich wcześniejszym zamówieniu przez katalog.