Zasoby biblioteki

Oprócz dostępu do głównego katalogu biblioteki umożliwiliśmy naszym czytelnikom korzystanie z zasobów elektronicznych - baz danych i czasopism w wersji on-line. 


Aby skorzystać z naszych katalogów musisz być zarejestrowanym użytkownikiem biblioteki.
Aby skorzystać z katalogu głównego ZALOGUJ SIĘ TUTAJ
Aby skorzystać z pozostałych baz:

  • Wybierz interesującą Cię bazę, np. IBUK Libra. Po kliknięciu pojawi się okienko logowania.
  • Zaloguj się używając swojego numeru karty bibliotecznej (login) oraz hasła do konta bibliotecznego. 

Jeśli nie posiadasz jeszcze karty bibliotecznej, zachęcamy do jej założenia!  

Wypełnij formularz rejestracyjny, a następnie skontaktuj się z pracownikami Biblioteki.


Dzięki temu, że korzystamy z sieci HAN (Hidden Automatic Navigator), możesz przeglądać zawartość baz np. z domu lub z dowolnego miejsca na świecie!

Bazy

IBUK Libra to bogaty wybór publikacji największych polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych w czytelni on-line dostępnej przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Dostęp zdalny można uzyskać logując się przez HAN. Warto stworzyć sobie konto myIBUK, by skorzystać z narzędzi do pracy z tekstem. Konto myIBUK można powiązać z kontem HAN zgodnie z instrukcją.

NASBI to internetowa wypożyczalnia profesjonalnych e-booków, która działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki - książki elektroniczne wypożycza się na swoją półkę na okres 2 tygodni - w tym celu trzeba założyć sobie indywidualne konto.

Wbudowany w przeglądarkę czytnik pozwala na tworzenie notatek czy zaznaczeń w tekście.
Dostęp zdalny uzyskuje się logując się przez HAN.

System Informacji Prawnej Legalis zawiera akty prawne z poszczególnych Dzienników Ustaw RP, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, a także orzecznictwo wybranych sądów oraz wyjaśnienia urzędowe i wzory pism. Korzystanie z bazy pozwala studentom na szybkie znalezienie poszukiwanych informacji z dziedziny prawa, najnowszych ujednoliceń i zmian, komentarzy, artykułów i opinii. Ponadto baza zawiera Monografie Prawnicze wydawnictwa Beck oraz publikacje z serii Systemy Prawa, a także archiwalne i aktualne numery czasopism tego wydawnictwa. Moduł Translator zawiera słowniki oraz tłumaczenia aktów prawnych.

Lista A-Z czasopism elektronicznych pozwala na sprawdzanie dostępności konkretnych publikacji w danej bazie z poniższych.

ABI/INFORM Complete to pełnotekstowa baza czasopism, głównie anglojęzycznych, z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, oferująca m.in. dostęp do Wall Street Journal, Financial Times czy The Economist. Zawiera ponadto bogaty zbiór raportów, ekspertyz oraz analiz nieperiodycznych, a także dysertacje naukowe i referaty konferencyjne.

EBSCO to platforma, na którą składa się 7 baz pełnotekstowych oraz 7 baz referencyjnych (bibliograficzno-abstraktowych). Rejestruje zawartość czasopism naukowych (w liczbie około 15.000 tytułow), streszczeń książek, raportów, materiałów konferencyjnych itp.

SpringerLink umożliwia dostęp do ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych z zakresu m.in. biznesu i ekonomii, informatyki, matematyki, statystyki, a także prawa, nauk humanistycznych i społecznych.
Zdalny dostęp do bazy (np. z domu) możliwy po założeniu indywidualnego konta w zakładce Sign up/Log in z komputerów na terenie Uczelni.

ScienceDirect to baza pełnotekstowa, oferująca dostęp do 1869 czasopism wydawnictwa Elsevier Science, z zakresu m.in. informatyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, energetyki, ochrony środowiska, matematyki oraz nauk społecznych.

Wiley Online Library to bogata multidyscyplinarna baza, zawierająca publikacje z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, polityczynych, humanistycznych i ścisłych. Zawiera ponad 4 miliony recenzowanych artykułów z 1367 czasopism naukowych o wysokim Impact Factorze.

Web of Science to baza referencyjna Thomson Reuters zawierająca indeksy cytowań z Journal Citation Reports

SCOPUS to baza abstraktowo-bibliograficzna literatury naukowej, obejmująca ok. 18 tysięcy tytułów od ponad 5 tysięcy wydawców.