Logowanie

Biblioteka udostępnia zarejestrowanym Czytelnikom e-zasoby, w postaci prenumerowanych baz elektronicznych  - kliknij
w podlinkowaną nazwę bazy, a następnie zaloguj się, używając tego samego loginu i hasła, jak do katalogu Integro.

 

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta bibliotecznego, wypełnij formularz i aktywuj zdalnie konto, kontaktując się z nami: biblioteka@wsb.gda.pl, tel. (58) 522 77 75, (58) 522 77 79 .

 

Zobacz webinar, jak korzystać z zasobów elektronicznych.

Bazy

Wśród zasobów Biblioteki Cyfrowej znajdziesz książki, artykuły, manuale, czyli podręczniki, case study i podcasty z wielu obszarów. Znajdują się także filmy przygotowane przez znanych ekspertów, m.in. Natalię Hatalską, czy Janiny Bąk.  


Przejdź na biblioteka.cyfrowauczelnia.pl 

biblioteka cyfrowa

BIBLIO Ebookpoint (dawniej NASBI) to internetowa wypożyczalnia profesjonalnych e-booków, która działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki - książki elektroniczne wypożycza się na swoją półkę na okres 2 tygodni - w tym celu trzeba założyć sobie indywidualne konto.

Wbudowany w przeglądarkę czytnik pozwala na tworzenie notatek czy zaznaczeń w tekście.
Dostęp zdalny uzyskuje się logując się przez HAN, a następnie rejestrując w bazie indywidualne konto.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego z obsługi bazy.

ebookpoint

Baza czasopism wydawnictwa Cambridge University Press. 

Cambridge Core stanowi zbiór czasopism  m.in. z takich dziedzin jak medycyna, nauki ścisłe, humanistyczne czy nauki społeczne. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swej dziedzinie i jako całość stanowi obecnie jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich.

 

EBSCO to platforma, na którą składa się bazy pełnotekstowe oraz bazy referencyjne (bibliograficzno-abstraktowe):

  • kolekcja eBook Academic Collection zawiera ponad 172,000 książek elektronicznych, tematyka obejmuje min.: psychologię, nauki humanistyczne, inżynierię, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, słowniki i leksykony, nauki polityczne,  prawo, biznes i ekonomię, chemię, informatykę i wiele innych.
  • kolekcja Central & Eastern European Academc Source zawiera pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej z takich dziedzin jak: ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematisc).

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi poszczególnych baz:

 

W EBSCO znajdują się również:

  • kolekcja Applied Science & Technology Source prezentująca wiedzę z zakresu nauk stosowanych, informatyki, inżynierii oraz dostarczająca materiały do badań nad konsekwencjami zastosowań nowych technologii. Zawiera publikacje z niemal 780 czasopism naukowych oraz branżowych. 
  • kolekcja Political Science Complete, która stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst blisko 700 czasopism.
  • kolekcja Education Research Complete, uznane źródło informacji naukowej z zakresu pedagogiki począwszy od nauczania początkowego do szkolnictwa wyższego.  Zawiera ponad 2.300 czasopism oraz obejmuje 530 książek i monografii pełnotekstowych.
  • kolekcja International Security & Counter-Terrorism Reference Center (ISCTRC) zawierająca ponad 3.000 pełnotekstowych publikacji na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu.

Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi baz: 

ebsco

Emerald Insight  to platforma wydawnictwa Emerald Publishing, która zawiera czasopisma oraz e-booki z zakresu zarządzania, strategii biznesowych, logistyki, marketingu, księgowości, ekonomii i finansów, a także pedagogiki oraz nauk społecznych.

emerald

Serwis ekonomiczny EMIS oferuje głębokie i wyczerpujące informacje z ponad 11424 publikacji dotyczących rynków rozwijających się i obejmuje swoim zasięgiem ponad 145 krajów regionu Europy Centralnej i Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu.

 

Dla każdego kraju dostępnych jest ponad kilkaset źródeł informacji w języku obowiązującym oraz w języku angielskim, zawierających wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek, wiadomości sektorowe. Między innymi pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy, dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi bazy:

IBUK Libra  to bogaty wybór publikacji największych polskich wydawców akademickich, profesjonalnych i popularnych w czytelni on-line dostępnej przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Dostęp zdalny można uzyskać logując się przez HAN. Warto stworzyć sobie konto myIBUK, by skorzystać z narzędzi do pracy z tekstem. Konto myIBUK można powiązać z kontem HAN.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi bazy:

System Informacji Prawnej Legalis zawiera akty prawne z poszczególnych Dzienników Ustaw RP, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, a także orzecznictwo wybranych sądów oraz wyjaśnienia urzędowe i wzory pism. Korzystanie z bazy pozwala studentom na szybkie znalezienie poszukiwanych informacji z dziedziny prawa, najnowszych ujednoliceń i zmian, komentarzy, artykułów i opinii. Ponadto baza zawiera Monografie Prawnicze wydawnictwa Beck oraz publikacje z serii Systemy Prawa, a także archiwalne i aktualne numery czasopism tego wydawnictwa. Moduł Translator zawiera słowniki oraz tłumaczenia aktów prawnych.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi bazy:

 

System Informacji Prawnej LEX to codziennie aktualizowana baza prawnicza, dająca dostęp do pełnej bazy orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego. W skład bazy wchodzi również Informator Prawno-Gospodarczy oraz Polska Bibliografia Prawnicza PAN.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi bazy.

Lista A-Z czasopism elektronicznych pozwala na sprawdzanie dostępności konkretnych publikacji w danej bazie z poniższych.

Nature to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, wydawane przez Nature Publishing Group. Zawiera publikacje z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych oraz ekonomicznych. Licencja pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i czterech roczników archiwalnych.

nature

ABI/INFORM Complete to pełnotekstowa baza książek i czasopism z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, oferująca m.in. dostęp do Wall Street Journal, Financial Times czy The Economist. Zawiera ponadto bogaty zbiór raportów, ekspertyz oraz analiz nieperiodycznych, a także dysertacje naukowe i referaty konferencyjne.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych z obsługi bazy.

Science to czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Licencja pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

science

ScienceDirect to baza pełnotekstowa, oferująca dostęp do 1869 czasopism wydawnictwa Elsevier Science, z zakresu m.in. informatyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, energetyki, ochrony środowiska, matematyki oraz nauk społecznych.

 

SCOPUS  to baza abstraktowo-bibliograficzna literatury naukowej, obejmująca ok. 18 tysięcy tytułów od ponad 5 tysięcy wydawców.

 

SpringerLink umożliwia dostęp do 2243 czasopism bieżących oraz 453 czasopism archiwalnych z zakresu m.in. biznesu i ekonomii, informatyki, matematyki, statystyki, a także prawa, nauk humanistycznych i społecznych.

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego z obsługi bazy.

Kolekcja Engineering, Computing & Technology oferuje dostęp do niemal 200 tytułów czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group z  zakresu inżynierii lądowej, inżynierii wzornictwa przemysłowego, mechaniki, elektroniki, inżynierii przemysłowej, ergonomii, teledetekcji, sztucznej inteligencji oraz wielu innych.

taylor

Web of Science to baza referencyjna Thomson Reuters zawierająca indeksy cytowań z Journal Citation Reports.

 

Wiley Online Library to bogata multidyscyplinarna baza, zawierająca publikacje z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych, humanistycznych i ścisłych. Zawiera ponad 4 miliony recenzowanych artykułów z 1367 czasopism naukowych o wysokim Impact Factorze.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego z obsługi bazy.

Otwarte zasoby elektroniczne

Otwarte zasoby elektroniczne (nie wymagają logowania):

Academica

Academica to cyfrowa wypożyczalnia, za pośrednictwem której Biblioteka Narodowa udostępnia zdigitalizowane zasoby, w tym współczesne książki  i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy:

  • publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane, są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń,
  • publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanym terminalu w Czytelni.

Jeśli chcesz korzystać z pełnej oferty Adacemici zgłoś nam chęć założenia konta w Academice – otrzymasz od nas dane do logowania.