Konferencje i seminaria

W ramach prowadzonych badań i działalności naukowej Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku organizuje cykliczne konferencje naukowe oraz seminaria.


Konferencje 2018

25 – 26 października 2018 r.
III Konferencja Naukowo-Metodyczna
TECHNOLOGICZNE WYZWANIA EDUKACYJNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji  Konferencji Naukowo – Metodycznej pt. Technologiczne wyzwania edukacyjne w szkolnictwie wyższym organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku pod auspicjami TEB Akademii. Tematyka Konferencji podejmowana jest obecnie przez przedstawicieli wielu różnych dyscyplin wiedzy, nierzadko w gremiach interdyscyplinarnych, łączących takie dziedziny nauki jak: wiedza o edukacji i procesach uczenia się, socjologia wiedzy, kognitywistka, informatyka. Szeroki kontekst towarzyszący podjętej problematyce stanowi tło dla głównego celu Konferencji, jakim jest wypracowanie wartościowych rozwiązań w interesujących uczestników obszarach edukacji i związanych z nią praktyk w szkolnictwie wyższym.

Informacje związane z udziałem w Konferencji znajdziecie Państwo poniżej:

Zaproszenie
Formularz zapisów i zgłoszenie posteru
Ulotka konferencyjna
Kontakt: forum-metodyczne@wsb.gda.pl

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji poprzez zgłoszenia posterów (szczegóły w linku zgłoszeniowym), udział w dyskusjach oraz publikacje tekstów pokonferencyjnych.

____________________________________________________________________________________

28 września 2018 r.

I Konferencja Naukowa

PRAWO I ENERGIA

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Konferencji Naukowej pt.  „Prawo i Energia”, która odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wydarzenie stanowić będzie forum wymiany poglądów nt. prawnych aspektów funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce.  Prelegentami konferencji będą prawnicy oraz specjaliści spotykający się na co dzień z koniecznością stosowania przepisów prawa energetycznego. Referaty zostaną zaprezentowane w trzech panelach tematycznych odnoszących się do zagadnień prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych i ochrony danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa transportu elektrycznego. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozpowszechnienia rezultatów badań naukowych, stanowiących istotny punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny stanu legislacji oraz formułowaniu wniosków de lege ferenda.

Formularz zapisów

Zaproszenie

Wymogi edytorskie

 


 

18 - 19 października 2018 r.
IX konferencja naukowa
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej, dziwiątej już, konferencji z cyklu „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”, której motywem przewodnim są nowe trendy w zarządzaniu i marketingu. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i wyników badań skłaniających do dalszych inspirujących poszukiwań, pogłębiających wiedzę i usprawniających funkcjonowanie organizacji zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie

Kontaktkonferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl

                                                                                                                                                                                                                             

17 – 18 maja 2018 roku
Konferencja naukowa
NOWA EKONOMIA INSTYTUCJONALNA A NAUKI O ZARZĄDZANIU

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w siódmej już, cyklicznej konferencji poświęconej problematyce nowej ekonomii instytucjonalnej. Jak zwykle stanowić ona będzie ważne wydarzenie dla środowiska instytucjonalistów, w tym także okazję do prezentacji najnowszych rezultatów prowadzonych badań, zarówno tych o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie 
Wymogi edytorskie Folia Oeconomica
Kontakt: konferencja-nei@wsb.gda.pl


Konferencje 2017


21-22 września 2017 r.
III Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego
WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA XXI WIEKU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w trzeciej, konferencji z cyklu „Wyzwania bezpieczeństwa XXI wieku” oraz podzielenia się wynikami prowadzonych badań w czasie organizowanej przez nas konferencji. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków bezpieczeństwa. Żywimy nadzieję, że zapoczątkowana podczas konferencji dyskusja przyniesie realne korzyści wszystkim jej uczestnikom.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: kmbw@wsb.gda.pl


23-24 października 2017 r. NOWA DATA
X Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje Finansowe pt. „Wyzwania i dylematy współczesnych finansów i rachunkowości”.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ze względów organizacyjnych  termin Konferencji Innowacje Finansowe organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku uległ zmianie.
Nowy termin: 23-24 października 2017 r.
Jednocześnie chcemy Państwa poinformować, że termin złożenia referatów wydłużony zostaje do dnia 20 października 2017 r. Za wszelkie utrudnienia związane z przesunięciem terminów serdecznie przepraszamy.

Zamiarem organizatorów jest stworzenie forum prezentacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów i doświadczeń praktycznych z dziedziny innowacji, finansów i rachunkowości oraz dyskusji o ich wpływie na gospodarkę w warunkach zmiennej koniunktury. Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak i do praktyków. Intencją organizatorów jest przy tym, aby podjęta dyskusja zawierała porównania doświadczeń polskich z międzynarodowymi.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: innowacjefinansowe@wsb.gda.pl


19 - 20 października 2017 r.

VIII konferencja naukowa
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej, ósmej już, konferencji z cyklu „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”, której motywem przewodnim są nowe trendy w zarządzaniu i marketingu. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i wyników badań skłaniających do dalszych inspirujących poszukiwań, pogłębiających wiedzę i usprawniających funkcjonowanie organizacji zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach.

 Z wielką przyjemnością informujemy, że artykuły naukowe zgłoszone na VIII Konferencję Naukową Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku pt.: „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu", najwyżej oceniane przez recenzentów zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (planowane wydanie 2018 r.), które zgodnie z wykazem MNiSW ma 14 pkt.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.plKonferencje 2016


12 – 13 maja 2016 r.
Konferencja naukowa
NOWA EKONOMIA INSTYTUCJONALNA A NAUKI O ZARZĄDZANIU

Nowa ekonomia instytucjonalna należy niewątpliwie do najważniejszych nurtów teoretycznych we współczesnej ekonomii. Jej popularność znacznie wzrosła w kontekście ostatnich kryzysów gospodarczych, potrafiła bowiem lepiej wyjaśnić ich przyczyny niż ekonomia neoklasyczna. Wiele wskazuje na to, że jej dorobek może być szeroko wykorzystywany w naukach o zarządzaniu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która stanowić będzie okazję do wymiany poglądów oraz prezentacji rezultatów prowadzonych badań.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: konferencja-nei@wsb.gda.pl


19-20 maja 2016 r.
II Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego
WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA XXI WIEKU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w drugiej, konferencji z cyklu „Wyzwania bezpieczeństwa XXI wieku” oraz podzielenia się wynikami prowadzonych badań w czasie organizowanej przez nas konferencji. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków bezpieczeństwa. Żywimy nadzieję, że zapoczątkowana podczas konferencji dyskusja przyniesie realne korzyści wszystkim jej uczestnikom.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: kmbw@wsb.gda.pl


20-21 października 2016 r.
VII konferencja naukowa
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej, siódmej już, konferencji z cyklu „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”, której motywem przewodnim są nowe trendy w zarządzaniu i marketingu. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i wyników badań skłaniających do dalszych inspirujących poszukiwań, pogłębiających wiedzę i usprawniających funkcjonowanie organizacji zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl


24-25 października 2016 r.
IX Konferencja Naukowa
Innowacje Finansowe

Zamiarem organizatorów jest stworzenie forum prezentacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów i doświadczeń praktycznych z dziedziny finansów i rachunkowości oraz dyskusji o ich wpływie na gospodarkę w warunkach zmiennej koniunktury. Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak i do praktyków. Intencją organizatorów jest przy tym, aby podjęta dyskusja zawierała porównania doświadczeń polskich z międzynarodowymi.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: innowacjefinansowe@wsb.gda.pl


Konferencje 2015


17 kwietnia 2015 r.
I konferencja Naukowa w cyklu Wyzwania współczesnej pedagogiki

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji realizowanych projektów badawczych a także podzielenia się wiedzą pedagogiczną skupioną wokół proponowanych zagadnień. Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, jak i do osób działających w zakresie praktyki pedagogicznej.

Ulotka konferencyjna
Kontakt: konferencja-pedagogika@wsb.gda.pl


27 - 29 września 2015 r.
VIII Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje Finansowe
WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI FINANSÓW WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji nowatorskich rozwiązań z dziedziny innowacji i finansów oraz dyskusji o ich wpływie na gospodarkę w warunkach zmiennej koniunktury. Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli świata nauki, zajmujących się proponowaną problematyką, jak i do praktyków, na co dzień mających kontakt z rynkiem finansowym i innowacjami. Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się istotnym elementem debaty na temat perspektyw aktywności innowacyjnej i finansowej
w gospodarce. Intencją organizatorów jest przy tym, aby podjęta dyskusja zawierała porównania doświadczeń polskich z międzynarodowymi.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie

Kontakt: innowacjefinansowe@wsb.gda.pl


22-23 października 2015 r.
VI konferencja naukowa
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej, szóstej już, konferencji z cyklu „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”, której motywem przewodnim są nowe trendy w zarządzaniu i marketingu. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i wyników badań skłaniających do dalszych inspirujących poszukiwań, pogłębiających wiedzę i usprawniających funkcjonowanie organizacji zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach.

Formularz zapisów
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Program konferencji
Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl


Konferencje 2014


03-04 kwietnia 2014 r.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyzwania Bezpieczeństwa w XXI w.

Cele konferencji:

 • utrzymanie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy o bezpieczeństwie
 • wymiana wyników badań w obszarach zarządzania systemem bezpieczeństwa
 • budowanie partnerskich relacji między uczelniami
 • konsolidacja środowisk naukowych

Formularz zgłoszeń
Wymogi edytorskie
Ulotka konferencyjna
Kontakt: kmbw@wsb.gda.pl


14-16 września 2014 r.

VII Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje Finansowe
FINANSE – INWESTYCJE - RYZYKO

Kolejna konferencja z cyklu Innowacje Finansowe obejmuje zagadnienia wyjątkowo istotne zarówno dla gospodarki polskiej, jak i światowej. Obszar finansów podlega nieustannym zmianom i dostosowaniom do sytuacji po kryzysie. Rosnące, różnorakie inwestycje, choć napawają optymizmem, niosą jednocześnie często nadmierne ryzyko.

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji nowatorskich rozwiązań oraz podzielenia się wizją, dokąd powinny zmierzać finanse, jak będą rozwijać się inwestycje, w jaki sposób weryfikować i ograniczać ryzyko. Konferencja jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, jak i dla praktyków, działających w obszarach szeroko rozumianych finansów.

Formularz zgłoszeń
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: innowacjefinansowe@wsb.gda.pl


23-24 października 2014 r.

V KONFERENCJA NAUKOWA
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

Formularz zgłoszeń
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl


Konferencje 2013


29 października 2013 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wymiary logistyki

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Cele konferencji:

 • prezentacje wyników badań w obszarach tematyki konferencji
 • wymiana doświadczeń z zakresu tej intensywnie rozwijającej się dziedziny nauki i praktyki
 • dyskusji nad wielowymiarowością logistyki w aspekcie operacyjnym, zarządczym, strategicznym, ekologicznym, globalnym czy integracyjnym, a także ekonomicznym, społecznym czy militarnym.

Szczegóły
Formularz zgłoszeniowy
Wymogi edytorskie

Kontakt: konferencja-logistyka@wsb.gda.pl


22 - 24 września 2013 r.
VI Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe
Jak pokonać dekoniunkturę? Teoria i praktyka.

Szczegóły
Formularz zgłoszeniowy
Wymogi edytorskie
Wymogi dotyczące streszczenia
Kontakt: innowacjefinansowe@wsb.gda.pl


19-20 września 2013 r.
IV Konferencja Naukowa Funkcjonowanie Współpczesnych Przedsiębiorstw
"Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu"

Cele konferencji:

 • utrzymanie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy ekonomicznej
 • wymiana wyników badań w obszarach tematyki konferencji
 • budowanie partnerskich relacji między uczelniami
 • konsolidacja środowisk naukowych

Szczegóły
Formularz zgłoszeniowy
Wymogi edytorskie
Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl


Konferencje 2012


22-23 października 2012 r.
"Banki i Rynki Finansowe"

Cele konferencji:

 • dyskusja na temat roli banków i rynków finansowych we współczesnym świecie,
 • konsolidacja środowisk naukowych,
 • budowanie partnerskich relacji miedzy uczelniami i praktyką gospodarczą.

16 - 18 września 2012 r.
V Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe
„Aktywność gospodarcza i finansowa w okresie podwyższonej niepewności”

Cele konferencji:

    Jak w trudnych warunkach rynkowych radzą sobie podmioty gospodarcze
    Dyskusja na temat kryzysu finasowego
    Problemygospodarki z  niewystarczająco wysokim wzrostem oraz kryzysu fiskalnego

bloki tematyczne
Kontakt: adrozd@wsb.gda.pl


Konferencje 2011


26-27 października 2011 r.

"Zarządzanie Szkołą Wyższą"

Cele konferencji:

 • wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem szkołami wyższymi
 • budowanie partnerskich relacji między uczelniami
 • konsolidacja środowisk naukowych

24-26 października 2011 r.
"Kultura organizacji, modele biznesu, strategie"

Cele konferencji:

 • Utrzymanie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy ekonomicznej.
 • Organizacja wymiany wyników badań w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami.
 • Budowanie partnerskich relacji między uczelniami.
 • Konsolidacja środowisk naukowych.

25 listopada 2011 r.
Rozwój demograficzny i społeczno-gospodarczy krajów UE


29 - 31 maja 2011 r.
"Decyzje finansowe i inwestycje w gospodarce rynkowej - nowe wyzwania i możliwości"

Wzorem poprzednich edycji uczestnicy już podczas obrad otrzymają zrecenzowaną monografię. Autorami poszczególnych rozdziałów będą sami uczestnicy Konferencji. Publikacja zostanie wydana przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku jako Prace Naukowe. Jest ona publikowana według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).


Konferencje 2010


26-28 październik 2010 r.
"Innowacje, strategie, decyzje"

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy ekonomicznej, organizacja wymiany wyników badań w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami, budowanie partnerskich relacji między uczelniami.


18 październik 2010 r.
"Logistyka - symbioza skuteczności i efektywności"

Cele konferencji:

 • Wymiana doświadczeń w zakresie skutecznego i efektywnego działania organizacji społecznych i gospodarczych
 • Rozpowszechnienie wiedzy i rozwiązań praktycznych związanych z wszechstronnym wykorzystaniem myśli logistycznej
 • Tworzenie więzi stałej współpracy pomiędzy środowiskami nauki i przedsiębiorcami sektora LTS

23 czerwiec 2010 r.
"Informatyczne narzędzia modelowania procesów logistycznych"

Cele konferencji:

 • Prezentacja rezultatów badań i wymiana doświadczeń dotyczących problematyki wsparcia informatycznego  modelowania procesów i systemów logistycznychPrezentacja wybranych produktów informatycznych w zakresie modelowania procesów logistycznych firmy  ELSE sp. j.
 • Debata na tematy dotyczące kierunków rozwoju produktów informatycznych i ich wykorzystania w modelowaniu procesów logistycznych.
 • Forum wymiany poglądów co do rozwoju logistyki i modelowania procesów logistycznych w kontekście potrzeb praktyki gospodarczej.

01-02 czerwiec 2010 r.
"Zarządzanie szkołą wyższą w świetle wyzwań nauki i praktyki gospodarczej"

Konferencja ta z założenia stanowić ma forum wymiany wiedzy z zakresu zarządzania szkołami wyższymi oraz przyczynić się do systemowej poprawy jakości szkolnictwa wyższego w Polsce. Zamierzeniem organizatorów jest zaproszenie do dyskusji władze uczelni regionu pomorskiego, a także przedstawicieli organów administracji sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.


30.05-01.06.2010 r.
"Innowacje finansowe"

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji nowatorskich rozwiązań oraz podzielenia się wizją, czym są rynki finansowe, dokąd zmierzają oraz jak będą wpływać na rozwój gospodarczy. A wszystko to na tle porównań Polski z krajami, w których rynki finansowe posiadają długą tradycję. Konferencja jest przeznaczona zarówno dla naukowców zajmujących się proponowaną problematyką, jak i dla praktyków, na co dzień mających kontakt z rynkami finansowymi.


Konferencje 2009


12 - 15 wrzesień 2009 r.
I Konferencja Naukowa z cyklu "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw", zatytułowana "Cele - strategie - uwarunkowania"


14 - 16 czerwiec 2009 r.
II Konferencja Naukowa z cyklu "Innowacje finansowe", zatytułowana "Kryzys na rynkach finansowych a rozwój gospodarczy"