Instytuty i Katedry

O poziomie kształcenia na uczelni decyduje kadra naukowo – dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WSB to obecnie 130 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się  56 profesorów oraz 54 doktorów.

Na strukturę Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku składają się trzy instytuty i siedem katedr.

 

 

Instytut Zarządzania i Finansów- przy instytucie funcjonuje Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej

Instytut Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie

  • katedra Prawa
  • katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych

Menedżerowie kierunków
Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne  mgr Klaudia Skielnik
Filologia  dr Andrzej Kołłątaj
Finanse i Rachunkowość dr Marek Szymański
Inżyniera Zarządzania mgr Paweł Bedra
Informatyka mgr Sebastian Agata
Logistyka  mgr Marcin Kisielewski
Pedagogika mgr Monika Modrzejewska
Prawo oraz Prawo w Biznesie mgr Aleksandra Koska Legieć
Psychologia w biznesie dr Ewa Zimnowłocka- Łozyk
Turystyka i Rekreacja  mgr Dominika Czechowska
Zarządzanie dr Katarzyna Brzychcy