Ministerialne akty prawne

Punktacja dla publikacji naukowych
 

Rodzaj publikacji Rok Publikacja Ustawy, rozporządzenia
Publikacje
w czasopismie
2016

Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 r.   z wykazem w 3 częściach czasopism naukowych:

część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))

część B (czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczba punktów za publikacje w tych czasopismach)

Rozporządzenie MNiSW z 12 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2154) w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Publikacje
w czasopismie
2015 Komunikat MNiSW z 18 grudnia 2015 r.   z wykazem w 3 częściach czasopism naukowych:
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B(czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczba punktów za publikacje w tych czasopismach)
 
Komunikat MNiSWz 1 lipca 2016 r. zawierający korektę wykazu czasopism naukowych oraz poprawioną liczbę punktów przyznawanych za publikacje.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektrych innych ustaw
(Dz.U. 24 lutego 2015, poz. 249)

Rozporządzenie MNiSW z 29 czerwca 2015 r.
(Dz.U. 3 lipca 2015, poz. 944) w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Komunikat MNiSW z dnia 10 lipca 2015 w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu informacji o nauce i Szkolnictiwe Wyższym "POL-on"

Rozporządzenie MNiSW z 27 października 2015 r.
(Dz.U. 2 grudnia 2015, poz. 2015) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Rozporządzenie MNiSW z 26 lutego 2016 r.
(Dz.U. 11 marca 2016, poz. 309) zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Publikacje
w czasopismie
2014 Komunikat MNiSW z 31 grudnia 2014 r. z wykazem w 3 częściach czasopism naukowych:
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B(czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczba punktów za publikacje w tych czasopismach)

Rozporządzenie MNiSW z 18 grudnia 2014 r.
(Dz.U.2014, poz.1941) zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
Publikacje
w czasopismie
2013 Komunikat MNiSW z 17 grudnia 2013 r. z wykazem w 3 częściach czasopism naukowych:
 
część A (czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR))
 
część B (czasopisma nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor, punktacja według MNiSW)

część C (znajdujące się w bazie EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH) wraz z liczba punktów za publikacje w tych czasopismach)

Rozporządzenie MNiSW z 13 lipca 2012 r.
(Dz.U.2012, poz.877) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Publikacja w czasopiśmie zagranicznym innym niż znajdujące się na wykazie czasopism naukowych MNiSW Dla grupy nauk humanistycznych i społecznych
 - w języku podstawowym dla danej dyscypliny lub ang., niem., fr., hiszp.., ros., wł. – 5 punktów
 
 
Dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich
- materiały uwzględnione w Web of Science – odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie w wykazie  ministerialnym za dany rok – 15 punktów
Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej

 
Punktacja za monografię naukową

Język Całość monografii naukowej
(min. 6 arkuszy)

 
Rozdział w monografii
(min. 0,5 arkusza)
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
W języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim 25 punktów 5 punktów 5 punktów
W języku polskim 25 punktów 5 punktów 5 punktów