Małgorzata Górska
Studentka Prawa w WSB

Dzięki WSB wyjechałam na trzymiesięczny staż do kancelarii w Berlinie. W trakcie stażu zajmowałam się m.in. przygotowywaniem opinii prawnych na podstawie niemieckiego prawa. Czasem nie było to łatwe zadanie, bo różnica między prawem niemieckim a polskim tkwi w szczegółach.  Oprócz rozwoju umiejętności zawodowych, udało mi się poznać wielu wspaniałych ludzi. Myślę też, że staż zmotywował mnie do dalszego rozwoju i upewnił mnie w tym, co chcę robić w życiu.