Kadra dydaktyczna

Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech. Wielu naszych wykładowców to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Swoją praktyczną wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach. Jesteśmy dumni z tego, że wielu wśród nich to także nasi absolwenci.


Każdy kierunek studiów ma swojego menedżera. To funkcja, którą stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom wysoką jakość kształcenia. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menadżerowie kierunków

Klaudia Skelnik

Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji, głównie w pionie ochrony informacji niejawnych zajmując stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Kontakt: kskelnik@wsb.gda.pl

dr Andrzej Kołłątaj

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych English Unlimited, następnie wykładowca oraz kierownik Studium Języków Obcych WSB Gdańsk. Doświadczony anglista specjalizujący się w nauczaniu i akwizycji języka angielskiego, lingwistyce stosowanej, językoznawstwie opisowym i kontrastywnym. Kontakt: akollataj@wsb.gda.pl

dr Marek Szymański

Działalność dydaktyczna: Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Koncepcje zarządzania. Dorobek praktyczny to między innymi Ocena wskaźników monitorowania  dla realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim (współautorstwo raportu wykonanego przez Master Consulting sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Kontakt: mszymanski@wsb.gda.pl

Sebastian Agata

Absolwent Wydziału MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Zrealizował kilkadziesiąt filmów edukacyjnych dla maturzystów. Przeprowadził 35 wykładów z  matematyki za pomocą technologii webcastingu w ramach realizacji projektu As Kompetencji. Entuzjasta języków programowania Python i R. Kontakt: sagata@wsb.gda.pl

dr Marcin Kisielewski

Absolwent studiów doktoranckich na UG na Wydziale Zarządzania. Specjalista w dziedzinie transportu i spedycji; logistyki i transportu w turystyce oraz transportu ładunków niebezpiecznych ADR. Propagator rozwoju współpracy nauki i biznesu oraz dualnego systemu kształcenia. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Transport i spedycja oraz Logistyka w Biznesie na WSB w Gdańsku. Kontakt: mkisielewski@wsb.gda.pl

Wojciech Mościbrodzki

Wykładowca akademicki, grafik i informatyk (choć swoją kreację artystyczną łączy przede wszystkim z tradycyjną grafiką warsztatową). Pasjonuje się filozofią, historią oraz zen. Mimo legitymowania się wykształceniem technicznym, poszukuje przede wszystkim wartości humanistycznych. Za swojego mistrza uważa Sokratesa i jego dewizę "wiem, że nic nie wiem". Kontakt: wmoscibrodzki@wsb.gda.pl

Monika Modrzejewska - Szeląg

Surdologopeda, terapeuta wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej – absolwentka UG oraz UMSC. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinami. Ponadto, jako jeden z pięciu trenerów w Polsce szkoli terapeutów mowy, nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu metody werbo-tonalnej. Kontakt: mmodrzejewska@wsb.gda.pl

Joanna Gręndzińska

Adwokat, absolwentka Prawa na UG. Doświadczenie zdobywała pracując w wydawnictwie prawniczym oraz w trójmiejskich kancelariach adwokackich. Wykładowca m.in. na zajęciach dla aplikantów w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Prowadzi kancelarię adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. 
Kontakt: jgrendzinska@wsb.gda.pl

dr Katarzyna Nosek - Komorowska

Psycholog, pedagog - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny oraz seksuolog kliniczny.Absolwentka  Politechniki Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywała jako psycholog i seksuolog kliniczny - kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,  biegły sądowy, psychoterapeuta. Kontakt: knosek@wsb.gda.pl

 

 

 

dr Karol Jaroszewski

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Lektor języka angielskiego, wykładowca i tłumacz, specjalizujący się w przekładach psychologicznych, pedagogicznych i historycznych.W chwilach wolnych prowadzi badania o charakterze literaturoznawczym nad utopią i fikcją spekulatywną. Kontakt: kjaroszewski@wsb.gda.pl
 

Dominika Czechowska

Doktorantka UG, doradca i mentor przedsiębiorstw w ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, doradca zarządu spółki Agnes, Condohotels Managment, Langowski Shipping, Śliwa Plastic, uczestnik rad programowych Uczelni Wyższych, w dotychczasowej karierze zawodowej realizacja wiedzy i kompetencji oraz cech lidera na stanowiskach menedżerskich. Kontakt: dczechowska@wsb.gda.pl

Alicja Dettlaff

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 10 lat związana zawodowo z obszarami zarządzania zasobami ludzkimi – współtworzy korporacyjne zasady zarządzania, optymalizuje procesy wewnętrzne HR. Skutecznie wspiera firmy we wdrażaniu i realizacji polityki personalnej oraz promuje dobre praktyki w zarządzaniu. Praca z ludźmi i dla ludzi jest jej pasją. Kontakt: adettlaff@wsb.gda.pl