Władze uczelni

Rektor WSB w Gdańsku - prof. dr hab. Jan Wiśniewski Kanclerz WSB Gdańsk - mgr Emilia Michalska Wicekanclerz WSB w Gdańsku - mgr inż. Małgorzata Bednarek
Rektor
prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski
Kanclerz
Emilia Michalska
Wicekanclerz
Małgorzata Bednarek
     
Dziekan Wydziału FiZ w WSB w Gdańsku - dr. Marcin Kalinowski Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni - dr Artur Kozłowski  
Dziekan Wydziału Finansów
i Zarządzania w Gdańsku

prof. nadzw. dr hab.
Marcin Kalinowski
Dziekan Wydziału Ekonomii
i Zarządzania w Gdyni

prof. nadzw. dr hab.
Artur Roland Kozłowski
 
img_035211.jpg

Prodziekan Wydziału Finansów
i Zarządzania w Gdańsku

dr inż. Irena Bach- Dąbrowska

 

Prodziekan Wydziału Finansów 
i Zarządzania
dr Rafał Majewski

 

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
dr Maja Głuchowska

Prodziekan Wydziału Finanasów i Zarządzania w Gdańsku
dr Miłosz Gac

Zarząd Uczelni
Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały dotyczące  funkcjonowania Uczelni. W jego skład wchodzą: kanclerz, rektor, wicekanclerz, dziekani Wydziałów oraz dyrektor finansowy.

Senat Uczelni
Senat Wyższej Szkoły Bankowej sprawuje nadzór nad działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni i  jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. W jego skład wchodzą: Rektor, Dziekani, Kanclerz, Dyrektor Biblioteki, przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów.

Skład Senatu:

 • prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski – Rektor
 • prof. nadzw. dr hab. Marcin Kalinowski – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
 • prof. nadzw. dr hab. Artur Roland Kozłowski – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
 • mgr  Emilia Michalska – Kanclerz
 • dr Joanna Krzywonos – Dyrektor Biblioteki
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kuriata -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab.  Ryszard Miler -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Jagienka Rześny-Cieplińska -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Marian Turek -  nauczyciel akademicki
 • dr inż. Irena Bach-Dąbrowska -  nauczyciel akademicki
 • dr Michał Pronobis -  nauczyciel akademicki
 • mgr Katarzyna Litwin - Przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • Kamil Dolny - Przedstawiciel studentów
 • Aleksander Kleszczewski - Przedstawiciel studentów
 • Maciej Kupczyk - Przedstawiciel studentów
 • Justyna Zielińska - Przedstawiciel studentów
 • Angelika Kowalska - Przedstawiciel studentów

Rada Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku
Rada Wydziału sprawuje nadzór nad kierunkiem rozwoju wydziału. Tworzą ją władze dziekańskie, pracownicy naukowo-dydaktyczni, przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni oraz reprezentanci studentów.

Skład Rady Wydziału

 • prof. nadzw dr hab. Marcin Kalinowski - Dziekan
 • dr inż. Irena Bach-Dąbrowska - Prodziekan
 • dr Rafał Majewski - Prodziekan
 • mgr Małgorzata Bednarek  - Wicekanclerz
 • prof. zw. dr hab. Vladimir Chaplygin -  nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr hab. Dado Jaroslav  - nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr hab. Marianna Dębniewska - nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr inż. hab. Jacek Mercik - nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski - nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Ruciński -  nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf -  nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Tubielewicz - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft  - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Mirosław Haffer  - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Jaworski - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Zoia Kaira - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Zenon Kamiński - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Peter Kristofik - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kubicki -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Ryszard Miler -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska  - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Jagienka Rześny Cieplińska - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Tokarski - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Marian Turek -  nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski - nauczyciel akademicki
 • prof. zw. dr hab. Cezary Orłowski - nauczyciel akademicki
 • prof. nadzw. dr hab. Artur Kozłowski  - nauczyciel akademicki
 • dr Renata Gmińska - nauczyciel akademicki
 • dr Andrzej Kołłątaj  - menedżer Fil
 • mgr Marcin Kisielewski - menedżer LOG
 • mgr Adam Kostulak  - menedżer INF
 • mgr Anna Kuklińska -  przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Karolina Kowalewska  - przedstawiciel studentów
 • Paweł Buczyński -  przedstawiciel studentów
 • Arkariusz Gutkowski  - przedstawiciel studentów
 • Szymon Formela - przedstawiciel studentów
 • Maciej Kupczyk - przedstawiciel studentów
 • Angelika Stępień - przedstawiciel studentów
 • Kamil Dolny - przedstawiciel studentów
 • Kamil Wysocki - przedstawiciel studentów