Strategia WSB

Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Strategia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku do roku 2020 powstała w oparciu o wartości i kompetencje Uczelni, przy szczególnym uwzględnieniu analizy rynku, zmieniającego się społeczeństwa, strategicznych planów i trendów rozwojowych otoczenia rynkowego, a także czynników zewnętrznych - demograficznych i prawnych - które będą determinowały sposób zarządzania szkołą wyższą w przyszłości.

Misja i wizja

 • Misja:    WSB w Gdańsku integruje naukę z biznesem i zapewnia studentom praktyczny rozwój ich pasji dla realizacji celów zawodowych.
 • Wizja:    Największa w północnej Polsce akademia, będąca partnerem biznesu, realizująca praktyczne kształcenie z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Portfel projektów strategicznych
W strategii zostały zdefiniowane następujące projekty strategiczne:

 • Akademia
  Zmiany w szkolnictwie wyższym wywołane otoczeniem prawnym oraz sytuacją demograficzną, powodują konieczność formalnego i rynkowego umocnienia pozycji Uczelni. Najskuteczniejszym czynnikiem w tym względzie będzie zrównanie w przyszłości statusu WSB z wiodącymi uczelniami publicznymi Pomorza. Uzyskanie statusu najpierw akademii, a w kolejnych okresach strategicznych uniwersytetu zmieni zasadniczo pozycję WSB.
   
 • Gdynia
  Projekt dotyczy gry konkurencyjnej na rynku Gdyni i Małego Trójmiasta. To tutaj umiejscowiony jest główny rozwój oferty kierunków  w bieżącym okresie strategicznym.
   
 • Zagranica
  Projekt ukierunkowany jest na wzrost liczby obcokrajowców w Szkole, poprzez kompleksowe zmiany w organizacji: sprzedażowo-marketingowe, produktowe i organizacyjne.
   
 • Profesjonalizm
  Projekt pracuje na optymalizację szeroko pojętego procesu dydaktycznego, jednak działania kompleksowo obejmują zarówno dydaktykę, jak i procesy administracyjne.
   
 • Zdrowie
  Zdrowie jest projektem badawczo-rozwojowym, którego podstawowym celem jest uzyskanie rekomendacji w obszarze możliwości kształcenia w obszarze Zdrowia i urody.

plakaty-a3-kolaz_7.png