Partnerzy studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ściśle współpracuje z biznesem, aby móc lepiej dostosować programy studiów podyplomowych do potrzeb rynkowych pracodawców i trendów biznesowych oraz wykształcić absolwentów pożądanych na rynku pracy, np. w zawodzie Testera Oprogramowania, Programisty Junior i Senior Web Developer czy Informatyka Śledczego. Współpracujemy min. z:

 • Akademią Języka Polskiego – partner kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego - najstarszą szkołą języka polskiego w Gdańsku, która działa pod nadzorem Kuratorium Oświaty i wydaje certyfikaty państwowe,
 • Bałtyckim Stowarzyszeniem Tłumaczy - partner kierunku Tłumaczenia ekonomiczno - prawne w biznesie - język angielski poziom I,
 • E - detektywi i Analitycal Solutions Sp. z o.o. - partner studiów podyplomowych Cyberprzestępczość.
 • Fundacją Marka Kamińskiego - twórca kierunku studiów podyplomowych Akademia Motywacji wg Metody Biegun Marka Kamińskiego,
 • Gdańskim Urzędem Pracy - partner kierunku Doradztwo zawodowe,
 • Gminą Miasta Sopotu - partner kierunku Zarządzanie Instytucjami Kultury,
 • Holistic Flow Karolina Gełdon - partner kierunku Nowoczesne metody fizjoterapii, Psychologia zdrowia i rehabilitacji, Terapeuta SPA.
 • Hotels Puro –  partner kierunku International Tourism and Hotel Management,
 • HPR GROUP - partner i twórca programu kierunku z Coaching z akredytowanym programem ICF (ACSTH),
 • Hotelem SPA Dr Irena Eris – kompleks hoteli zlokalizowanych w całej Polsce, konsultowanie programów studiów w specjalnościach związanych z turystyką i rekreacją, organizowanie staży i praktyk oraz promocja i rozwój zawodów związanych z turystyką i rekreacją,
 • Instytutem Audtorów Wenetrznych IIA Polska - partner kierunku Audyt wewnetrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.LeanQ Team Sp z o.o.o - partner kierunku Lean Management,
 • IPMA – International Project Management Association POLSKA- partnerstwo zawarte w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, zespołami projektowymi oraz zarządzania ryzykiem w realizacji projektów. Partner kierunku Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA.
 • IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. - partner kierunku Tłumaczenia ekonomiczno - prawne w biznesie - język angielski poziom II,
 • Life Tube Sp. z o.o. - partner kierunku Executive Marketing Masterclass - Marketing dla specjalistów i wyższej kadry menedżerskiej,
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa Wybickiego - partner kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP – opiekunem kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem auditora wewnętrznego BHP  jest prezes tego stowarzyszenia. Współtwórca programu studiów podyplomowych,
 • OMIDA Sp. z o.o. - partner kierunku Psychologia Sprzedaży, 
 • PKS Gdańsk-Oliwa SA - twórca programu studiów podyplomowych Transport i Spedycja, który to został oparty jest na programie adaptacyjnym nowo zatrudnionych pracowników firmy PKS Gdańsk-Oliwa, 
 • Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy – partner kierunku Tłumaczenia Ekonomiczno - Prawne w Biznesie – Język Angielski, którego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, podnoszenie rangi zawodu, a także praca nad doskonaleniem kwalifikacji naszego środowiska. BST również chętnie uczestniczy we wspólnych inicjatywach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,
 • Polsko – Norweską Izbą Gospodarczą – to niezależna organizacja samorządu gospodarczego o charakterze non-profit powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także stymulowania współpracy handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii. Partner kierunku Skandynawistyka – język szwedzki i norweski.
 • Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych - partner kierunku Wycena Nieruchomości, którego celem jest wspieranie i propagowanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Wykładowcami na studiach są min. członkowie PTRM,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach - partner kierunku Psychotraumatologia w pracy z rodziną,
 • Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich - partner kierunku Dietetyka i Mendżer w Gastronomii,
 • Altkom Akademia – wspólna organizacja szkoleń min:  Prince 2R Foundation połączonego z egzaminem,
 • Smarter Process - partner biznesowy kierunku Zarządzanie Projektami Agile. Profesjonalny Scrum Master
 • Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych - organizator egzaminu ISTQB dla słuchaczy studiów podyplomowych Tester Oprogramowania,
 • Solutions of Human Resources - partner studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z certyfikatem Franklin University,
 • Symulatorem  Biznesu – partner kierunku Symulator Biznesu - Strategia, Sprzedaż, Finanse, Marketing,
 • VS DATA - twórca programu studiów podyplomowych Informatyka Śledcza. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę praktyczną w zakresie odzyskiwania danych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Ponadto WSB w Gdańsku zrealizowała  studia podyplomowe zamawiane min. dla pracowników firm i instytucji państwowych takich jak:

 • Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – studia z zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dla kadry kierowniczej komend województwa pomorskiego, 
 • Urząd Marszałkowski – Studia Menedżerskie dla kadry kierowniczej,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kartuzach – studia Resocjalizacja i Socjoterapia dla nauczycieli tegoż ośrodka,
 • Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach – studia z zakresu Oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane dla nauczycieli z powiatu kartuskiego i powiatów ościennych,
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku – studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego, realizacja szkoleń.