Organizacja studiów

Anna Kornowska SP

Anna Kornowska
kierownik ds. organizacji studiów podyplomowych i szkoleń
„Studia podyplomowe to wysoka jakość kształcenia, autorskie i nowoczesne programy, które realizowane są wyłącznie przez ekspertów-spec...

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje i zdobyć nowy zawód, praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie zawodowe formalnym wykształceniem oraz dla osób pragnących zaktualizować posiadaną wiedzę.

Organizacja studiów

Program studiów podyplomowych w WSB w Gdańsku realizowany jest w trakcie 10-13 weekendowych zjazdów w przypadku studiów 2 semestralnych oraz 13-16 zjazdów w przypadku studiów 3 semestralnych.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w piątki od godz. 16.30 - 21.30,  w soboty i niedziele od 7.45 - 14.30. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Materiały dydaktyczne

Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierają przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Warunki ukończenia i świadectwo

Jako absolwent otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim (i na życzenie w języku angielskim) uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozytywna ocena z pracy dyplomowej, którą piszesz pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z ukończeniem studiów. Na niektórych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Szkolenia i certyfikaty
W ramach studiów podyplomowych oferujemy udział w dodatkowo płatnych szkoleniach, które ukończenie umożliwia pozyskanie certyfikatów poszukiwanych na rynku pracy min.:

 • certyfikat testera ISTQB Foundation Level,
 • certyfikat REQB lub IREB na poziomie podstawowym,
 • Cisco Certified Network Associate,
 • certyfikat IPMA poziom D,
 • Certyfikowany specjalista e-Marketingu,
 • Agile Project Management Foundation,
 • ITIL Foundation WITH ITIL Foundation Certificate in service management,
 • certyfikat  Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3,
 • certyfikat  Zend Certified PHP Engineer i Developing ASP.NET MVC Web Applications,
 • Prince 2R Foundation.

/gdansk/sites/wsb.pl.gdansk/files/default_images/logotypy/logo_franklinu.jog.jpgCertyfikaty Franklin University
Jeśli jesteś słuchaczem jednego z niżej wymienionych kierunków, masz możliwość uzyskania w ramach studiów podyplomowych certyfikatu amerykańskiej uczelni Franklin University. Koszt takiego certyfikatu to 310 zł. Wystarczy, że weźmiesz udział w zajęciach i zdasz test z modułu oznaczonego certyfikatem FU.

Koordynator studiów
Koordynator studiów jest gwarantem, że każdy słuchacz:

 • na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji,
 • na zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych,
 • ma stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Koordynator pomaga też na bieżąco, podczas zjazdów rozwiązywać wszelkie problemy słuchaczy.

Opiekun studiów
Opiekun studiów dba o to, aby każdy słuchacz:

 • na bieżąco otrzymywał informacje na temat studiów i ich organizacji
 • miał zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
 • miał stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.

Opiekun pomaga też podczas zjazdów rozwiązywać problemy słuchaczy.

Extranet
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu mogą Państwo sprawdzić m.in.:

 • harmonogram i plan zajęć,
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców - platforma moodle,
 • katalog Biblioteki WSB,
 • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni,
 • stan opłat za studia.

Czy wiesz, że:

04-1.png