Zobacz inny kierunek

Przygotowanie pedagogiczne studia kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

3 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Przygotowanie Pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012 roku, poz. 131).
 
„Dzięki studiom podyplomowym w WSB mam szansę osiągnąć cel, jaki sobie wyznaczyłam w rozwoju zawodowym. To inwestycja w siebie. Cieszę się, że zdecydowałam się na ten krok, gdyż nie tylko wzbogaciłam swoją wiedzę, ale także miałam okazję wymienić się doświadczeniami”.
 
 
 
 
Marlena Glinko
słuchaczka WSB
 
Cel
Studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
 
Korzyści
Absolwenci studiów uzyskują świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu/przedmiotów na danym etapie kształcenia, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)
 
Słuchacz może realizować jeden z etapów edukacyjnych w zależności od posiadanych kwalifikacji do nauczania przedmiotu:
 
 • I etap edukacyjny (klasy I - III szkoły podstawowej),
 • II etap edukacyjny (klasy IV – VIII szkoły podstawowej),
 • III  etap edukacyjny - szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia).
Uczestnicy
Kandydatem na studia podyplomowe jest absolwent studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym. 
 
Program kierunku: 

14 miesięcy nauki 278 godzin zajęć+150 godzin praktyki 16 zjazdów

Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (90 godz.)

 • Psychologiczne podstawy edukacji (20 godz.)

 • Podstawy wychowania (15 godz.)

 • Szkoła i jej funkcja opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza (15 godz.)

 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (10 godz.)

 • Komunikacja interpersonalna w szkole (15 godz.)

 • Profilaktyka zintegrowana (10 godz.)

 • Emisja głosu w pracy nauczyciela (5 godz.)

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania (60 godz.)

 •  Psychologia rozwojowa (20 godz. – w zależności od etapu edukacyjnego)

 •  Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela (25 godz. – w zależności od etapu edukacyjnego)

 • Bezpieczeństwo w szkole (5 godz.)

 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (10 godz. – III i IV etap edukacyjny)

Podstawy dydaktyki (30 godz.)

 • Szkoła w systemie oświaty (10 godz.)

 • Przedmiot i zadania dydaktyki (10 godz.)

 • Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej (10 godz.)

Dydaktyka przedmiotu (90 godz.)

 • Współczesne kierunki edukacji (20 godz.)

 • Metodyka przedmiotu (rodzaju zajęć/zależnie od przygotowania merytorycznego) (35 godz.)

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia (35 godz.)

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole na danym etapie edukacyjnym(30 godz.)

 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole na danym etapie edukacyjnym (30 godz. – w I semestrze)
  Praktykę pedagogiczną słuchacz/uczestnik realizuje w szkole, niezależnie od terminów zjazdów, w dniach i godzinach pracy danej placówki.

Praktyka dydaktyczna w szkole na danym etapie edukacyjnym (120 godz.)

 • Praktyka dydaktyczna w szkole na danym etapie edukacyjnym (120 godz. – w II semestrze)
  Praktykę pedagogiczną słuchacz/uczestnik realizuje w szkole, niezależnie od terminów zjazdów, w dniach i godzinach pracy danej placówki.

Projekt (8 godz.)

 • Seminarium projektowe  (8 godz.)

Forma zaliczenia: Prace międzysemestralne oraz egzamin polegający na obronie pracy dyplomowej

Wykładowcy: 

Piotr Cymanowski – absolwent Politechniki Gdańskiej, studiów MBA oraz Akademii Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Treningu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego na Politechnice Gdańskiej. Posiada certyfikaty coacha oraz pełnomocnika systemu zarządzania jakością wg wymagań PN-EN ISO. Od 1995 r. związany z kształceniem zawodowym młodzieży oraz osób dorosłych. Dyrektor zespołu placówek oświatowych z 20 letnim stażem. Wieloletni trener i coach. Promotor zmian w kształceniu zawodowym akredytowany przez MEN. Członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej. Z jego eksperckiej wiedzy i doświadczenia korzysta min. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i KOWEZiU. Od 2012 r. pełnomocnik zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza ds. szkolnictwa zawodowego. Związany z organizacjami pracodawców województwa pomorskiego – pełni funkcję przewodniczącego Rady RIGP Oddział w Tczewie.

Jerzy Fiałek - nauczyciel praktyk, pedagog specjalny i terapeuta, absolwent studiów magisterskich z zakresu geografii na Uniwersytecie Gdańskim, menager i lider zarządzania oświatą, specjalista I i II stopnia z zakresu metodyki i andragogiki. Długoletni dyrektor gimnazjum i e-liceum, egzaminator maturalny i gimnazjalny. Absolwent studiów podyplomowych z przedsiębiorczości, języka niemieckiego, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji, edukacji dla bezpieczeństwa. Autor pomocy dydaktycznych, publikacje z zakresu metodyki. Zainteresowania naukowe ukierunkowane na zagadnieniach pracy z młodzieżą zdolną.

Magdalena Bobkowska – pedagog, nauczyciel praktyk, absolwent studiów magisterskich z zakresu pedagogiki szkolnej z socjoterapii i terapii pedagogicznej, specjalista z zakresu wczesnej edukacji z rewalidacją indywidualną. Właściciel i dyrektor zarządzający w Zaocznym Liceum Ponadgimnazjalnym (E-liceum). Wykładowca akademicki, trener edukacji finansowej I stopnia. Uczestnik wielu szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z innowacyjnymi metodami nauczania (e –edukacji). Specjalista z zakresu projektów edukacyjnych, diagnozy szkolnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Autorka artykułów z zakresu szeroko pojętego wychowania, m.in. „Media jako aspekt pedagogiczny”, Gdańsk 2017. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z reformowaniem oświaty oraz współpracy rodziców i szkoły w procesie edukacyjno-wychowawczym.

Maciej Wizner - magister sztuki, absolwent Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu, aktywny zawodowo aktor, instruktor teatralny, pedagog, jego zainteresowania krążą wokół przeniesienia technik aktorskich i teatralnych w przestrzeń rozwoju osobistego i zawodowego, współtwórca marki Lira - Teatroterapia

Opiekun merytoryczny

Wojciech Drzeżdżon – pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia.  Absolwent Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Promotor ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych. Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w GWSH w Gdańsku. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych  (Uniwersytet Pammumkale, Turcja), Member of the Reviews Board “e-international jurnal of educational  research” (e-uluslalarasi eĝitim araştilmalari dergisi), Pammumkale University, Turky. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i  biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery zawodwej.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 października a zyskujesz 550 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 150 zł zamiast 400 zł.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.
 

12 RAT3 RATY1 RATA
330 zł305 zł1320 zł1220 zł3960 zł3660 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Pierwsze piętro - pokój nr 115

  • Aleja Grunwaldzka 238 A
  • 80-266 Gdańsk
  • WTO - CZW:
  • PIĄ:
    
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 10:15 - 18:15
   08:00 - 14:00
  • 08:00 - 14:00
  • tel. (58) 522-75-58
  • fax (58) 522-75-59

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361