Prawo

Zobacz inny kierunek

Prawo WSB Gdańsk - Studia jednolite magisterskie

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Prawo to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów, który daje ogromne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej. Nie chodzi tu tylko o pracę w klasycznym ujęciu prawnika w todze, ale również w sektorze szerokorozumianego biznesu czy realizowania się w służbie publicznej.

„Studenci prawa nie mają łatwo, ponieważ materiału do opanowania podczas studiów jest bardzo dużo. Rozumiemy to, dlatego program studiów, a także dobór narzędzi dydaktycznych jest tak dostosowany, żebyście przede wszystkim zrozumieli prawo i przekonali się, że jego znajomość jest zaletą nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu codziennym. Nie uczymy prawa na pamięć! Podczas nauki zdobędziecie nie tylko obszerną wiedzę z zakresu prawniczą, ale poznacie też jej praktyczne zastosowanie".

mgr Aleksandra Koska-Legieć
menedżer kierunku prawo, wykładowca WSB

Najlepsze Prawo na Pomorzu!
Wartość studiów prawniczych w Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku potwierdzają ogólnopolskie rankingi uczelni niepublicznych. W rankingu opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" w czerwcu 2016 r. w kategorii: Prawo , Potencjał naukowy, Jakość kształcenia, Poradnie Prawne, Współpraca za granicą " -  Wyższa Szkoła Bankowa zajęła I miejsce na Pomorzu wśród uczelni niepublicznych.

Dlaczego warto studiować Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku?

 • Praktyczność nauczania, liczne zajęcia warsztatowe m.in. symulacje przesłuchania podejrzanego, sporządzanie pism procesowych czy rozwiązywanie kazusów
 • Kompleksowy program studiów, gwarantujący nabycie maksymalnych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa
 • Przygotowanie do egzaminu na wybraną aplikację prawniczą
 • Interaktywne metody nauczania
 • Możliwość studiowania drugiego kierunku studiów I stopnia, w ramach programu Prawo Plus
 • Kadra tworzona przez praktyków m.in. sędziów wydziałów cywilnego i karnego, radców prawnych, rzeczników patentowych czy notariuszy
 • Warsztaty sądowe, w tym możliwość uczestniczenia w rzeczywistych rozpraw sądowych
 • Praktyki zawodowe, ralizowane m.in. w oparciu o porozumienia zawarte przez WSB z sądami, prokuraturą, policją i prawniczymi korporacjami zawodowymi
 • Własna sala rozpraw
 • Jakość studiów potwierdzona ogólopolskimi rankingami
 • Studencka Poradnia Prawna, gdzie możesz nabyć umiejętności prawnicze np. pisząc opinie prawnicze w indywidualnych sprawach
 • Przyjazna atmosfera, oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą

Sala rozpraw
Studenci prawa mają do dyspozycji salę rozpraw, która służy do prowadzenia ćwiczeń o tematyce związanej z postępowaniem przed sądem. To znakomity warsztat praktyczny, przygotowujący do pracy w zawodzie.

Co po studiach?
Studia zapewniają poznanie wszystkich gałęzi obowiązującego prawa, np. cywilnego, karnego, gospodarczego czy międzynarodowego.
Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentom podjęcie każdej aplikacji, koniecznej do wykonywania zawodów prawniczych, a także pracę w biznesie, administracji czy polityce. Prawo to klucz otwierający wiele możliwości zawodowych.

Praca dla Ciebie:

 • wymiar sprawiedliwości (np. adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz)
 • organy administracji publicznej: urzędy miast, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, starostwa powiatowe
 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
 • dyplomacja i polityka.

12 lat doświadczenia
Prawo WSB bazuje na 12-letnim doświadczeniu w kształceniu prawniczym. W 2013 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku włączyła w swoje struktury Szkołę Wyższą Prawa i Dyplomacji w Gdyni, która od 2004 roku kształciła na kierunku prawo. Wysoka jakość studiów na tym kierunku, jaką SWPD wypracowała przez lata, jest teraz kontynuowana i udoskonalana przez WSB.

prawo_ok.jpg
Program studiów: 

Podczas pierwszych sześciu semestrów studenci Prawa realizują przedmioty stanowiące kanon prawniczy. Natomiast dobre przygotowanie do funkcjonowania w środowisku biznesowym jest możliwe dzięki wykładom z ekonomii, prawa finansowego, informatyki prawniczej, podstaw socjologii czy psychologii.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Historia państwa i prawa (30 godz.)
 • Jurysprudencja rzymska (30 godz.)
 • Wstęp do nauki o państwie i polityce (30 godz.)
 • Teoria i filozofia prawa (20 godz.)
 • Etyka zawodów prawniczych (16 godz.)
 • Logika dla prawników (36 godz.)
 • Łacińska terminologia prawnicza (16 godz.)
 • Podstawy ekonomii (30 godz.)
 • Podstawy socjologii (20 godz.)
 • Podstawy psychologii (16 godz.)
 • Informatyka prawnicza (16 godz.)
 • Język obcy (120 godz.)
 • Prawoznastwo (60 godz.)
 • Prawo administracyjne (74 godz.)
 • Prawo cywilne (236 godz.)
 • Prawo karne (88 godz.)
 • Prawo konstytucyjne (60 godz.)
 • Prawo handlowe (88 godz.)
 • Prawo finansowe (60 godz.)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (46 godz.)
 • Prawo międzynarodowe prywatne i publiczne (90 godz.)
 • Prawo gospodarcze publiczne (46 godz.)
 • Międzynarodowe prawo gospodarcze (30 godz.)
 • Prawo morskie (30 godz.)
 • Prawo ochrony własności intelektualnej (40 godz.)
 • Prawo Unii Europejskiej (40 godz.)
 • Postępowanie cywilne (74 godz.)
 • Postępowanie karne (60 godz.)
 • Metodyka zdawania egzaminów prawniczych (44 godz.)
 • Seminarium magisterskie (88 godz.)
 • Warsztaty sądowe (72 godz.)

Na IV i V roku studenci podejmują decyzję o zakresie nabywanych przez siebie kompetencji. W zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych, mogą wybrać odpowiednie dla siebie bloki specjalizacyjne i zawodowe, przygotowujące do samodzielnego wykonywania pracy w wybranych zawodach prawniczych.

Bloki specjalizacyjne (240 godz.):

 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo międzynarodowe

Bloki zawodowe (240 godz.):

 • Blok sądowy i komorniczy
 • Blok adwokacki i radcowski
 • Blok notarialny
 • Blok patentowy
 • Blok prokuratorski i policyjny

 

Wykładowcy: 
Na kierunku prawo swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się znakomici profesorowie, przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, oraz eksperci o znaczącym doświadczeniu praktycznym, niezwykle istotnym przy nauczaniu prawa. Dla nas wiedza teoretyczna musi iść w parze z jej praktycznym przekazem. 
 
Oto niektórzy wykładowcy Prawa w WSB:

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ciszewski - absolwent Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. rozpoczął aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, gdzie następnie podjął pracę jako asesor sądowy, którą kontynuował także w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, uzyskując nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego. W 1975 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prywatnego, w której od 2006 do 2013 roku pełnił funkcję Kierownika. W latach 1979-1981 pełnił funkcję wice-przewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, orzekając m.in. w sprawach określonych w ustawie z dnia 01 grudnia 1961 r. o izbach morskich. Od 01 października 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W latach 1976-1984 wykonywał zawód radcy prawnego, od 1984 do 2000 roku zawód adwokata, a następnie od 15 stycznia 2001 r. do 15 stycznia 2016 r. zawód notariusza. Obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym zagadnieniach prawa gospodarczego (zarówno prywatnego, jak i publicznego), a także handlowego i cywilnego
 

mgr Aleksandra Koska-Legieć akoska@wsb.gda.plprawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.  Menedżer kierunku Prawo i Prawo w biznesie.

 

 
Ireneusz Tomaszewski - począwszy od aplikacji prokuratorskiej, rozpoczętej w 1976 roku w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku, prokurator Ireneusz Tomaszewski całe zawodowe życie związał z gdańską prokuraturą. Specjalizował się zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących udziału prokuratora w postępowaniu sądowym. Był jednym z pierwszych 12 prokuratorów, powołanych w 1993 roku do nowotworzonej wówczas Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Pełnił funkcje Prokuratora Rejonowego w Gdańsku (1990 – 1993), Zastępcy Prokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku (1994), Prokuratora Wojewódzkiego i Okręgowego w Gdańsku (1995 – 2000), Naczelnika Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku (2002 – 2008) i Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku (2008 – 2016).
 

 
biernat.jpgdr Krzysztof Biernat - Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i  prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w korporacjach energetycznych i budowlanych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek przemysłu energetycznego, budowlanego i usługowego. Jest autorem książek i artykułów z dziedziny prawa gospodarczego.

 

 
starosta.jpgprof. Leszek Starosta- członek Pomorskiej Izby Adwokatów od 1990 r. Jako czynny adwokat specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, prawie nowych technologii i prawie sportowym. Arbiter w Trybunale Arbitrażowym d/s Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W latach 1998-2008 członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prokom Software SA. W latach 2009-2013 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS SA

 

bielski.jpgdr Piotr Bielski - Redaktor - koordynator w Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wydał liczne opinie i ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym między innymi dla: Komisji Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowego Centrum Legislacyjnego, Urzędu Kontroli Skarbowej. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu: prawa cywilnego, handlowego, wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego, papierów wartościowych.

 

 
dr Szymon Szarmach – adiunkt w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej. Absolwent jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim; studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w Unii Europejskiej” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prowadzonych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim; Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonej we współpracy z University of Cambridge. Adwokat obsługujący stale podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Pełnomocnik procesowy w kilkuset sprawach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym. Biegle włada prawniczym językiem angielskim. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu prawa handlowego, współorganizator wymian międzynarodowych i debat prowadzonych w stylu oksfordzkim. Kierunki zainteresowań badawczych koncentruje wokół zagadnień prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego oraz ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics).
 
dr Krzysztof Łokucijewski - pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim (Magdalen College), 1996-97 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Yale. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UG na podstawie dysertacji Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna dotyczy problematyki dewolucji (reformy ustroju terytorialnego) w brytyjskim systemie polityczno-prawnym. Zainteresowania naukowe i dorobek publikacyjny obejmują teorię państwa i prawa, teorię polityki, teorię i ustrój samorządu terytorialnego.
 
 
dr Marta Werbel-Cieślak - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w roku 2012 na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy doktorskiej „Rola przepisów o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w  polskim systemie prawnej ochrony środowiska”. Wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej. Od 2015 roku sprawuje również funkcję adiunkta w Katedrze Procesu Karnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2014 r. związana jest także z Wyższą Szkołą Bankową, gdzie w roku akademickim 2016/2017 utworzyła Koło Naukowe Prawa Karnego, którego jest opiekunem. W swojej działalności zawodowej zajmuje się głównie prawem karnym, prawem medycznym, prawem rodzinnym, a także prawem ochrony środowiska. W sferze działań naukowych natomiast, głównym punktem zainteresowania dr Marty Werbel-Cieślak jest szeroko pojęty proces karny. Poza w/w działalnością, współpracuje z Fundacją Pomocy Prawnej ANTERIS, zajmującą się świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

dr Anna Dalkowska - Sędzia Wydziału Cywilnego orzekający w procesach cywilnych dotyczące umów ubezpieczeniowych, analizy ważności umów cywilnoprawnych, w tym z zakresu prawa bankowego i handlowego, z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych, prawa wekslowego, czekowego, przewozowego, procesach  medycznych o błędy w sztuce medycznej, o zakażenia szpitalne, o odszkodowania i zadośćuczynienia pacjentów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dotyczących umów cywilnoprawnych między osobami nie będącymi podmiotami gospodarczymi, o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, o odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowania komunikacyjne, z zakresu  prawo spółdzielczego, ochrony własności  i innych  spraw cywilnych.

 
 
Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska – doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, członek Europejskiego
Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów infrastrukturalnych.

 

dr Beata Rischka-Słowik - absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w którym pełniła funkcję Menadżera Kierunku Prawo. Głównym przedmiotem Jej zainteresowań i publikacji są zagadnienia z zakresu prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej, którym poświęciła obszerną monografię pt. Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej.

 

Opis cen studiów: 

Ceny studiów na kierunku Prawo w WSB w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png.
Zapisując się do 16 lipca, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 370 zł (420 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Sprawdź 10 sposobów na obniżenie czesnego.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach. Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/ 2019.
Na V roku studiów jednolitych magisterskich nie ma możliwości wyboru 12-ratalnego systemu płatności.

Wybierz tryb nauki i swój system opłat:

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł370 zł490 zł430 zł2450 zł2150 zł4900 zł4300 złI rok
465 zł540 zł2700 zł5400 złII rok
505 zł590 zł2950 zł5900 złIII rok
550 zł640 zł3200 zł6400 złIV rok
640 zł3200 zł6400 złV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
480 zł430 zł560 zł500 zł2800 zł2500 zł5600 zł5000 złI rok
480 zł560 zł2800 zł5600 złII rok
480 zł560 zł2800 zł5600 złIII rok
480 zł560 zł2800 zł5600 złIV rok
560 zł2800 zł5600 złV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł370 zł490 zł430 zł2450 zł2150 zł4900 zł4300 złI rok
465 zł540 zł2700 zł5400 złII rok
505 zł590 zł2950 zł5900 złIII rok
550 zł640 zł3200 zł6400 złIV rok
640 zł3200 zł6400 złV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
480 zł430 zł560 zł500 zł2800 zł2500 zł5600 zł5000 złI rok
480 zł560 zł2800 zł5600 złII rok
480 zł560 zł2800 zł5600 złIII rok
480 zł560 zł2800 zł5600 złIV rok
560 zł2800 zł5600 złV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
UWAGA: w dniach 1-2 oraz 8-12 listopada Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361