Instytut Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie

Instytut Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie to organ powołany przez władze Wyższej Szkoły Bankowej do doskonalenia procesów kształcenia prawniczego. Instytut cały rok tętni życiem naukowym, organizując np. Ateńską Szkołę Prawa, uczestnicząc w konferencjach naukowych, czy nawiązując kolejne współprace uczelni ze środowiskiem prawniczym.

Głównymi zadaniami In Instytutu Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie są:

  • Łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką stosowania prawa, które zapewni studentom odpowiedzialne i kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodów prawniczych.
  • Doskonalenie procesów kształcenia studentów prawa przez rozwijanie ich kultury prawnej oraz w celu zdobywania nowych i poszerzania posiadanych umiejętność wiedzy o praktycznych aspektach funkcjonowania prawa.
  • Niesienie pomocy prawnej osobom niezamożnym poprzez udzielanie bezpłatnych, pisemnych porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.