Przeniesienie z innej uczelni

Rozważasz zmianę uczelni? Zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!

Jeśli jesteś lub byłeś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.  Możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Dlaczego WSB? Jest przynajmniej 5 powodów. Wyższa Szkoła Bankowa to przyjazna uczelnia biznesu, która u ludzi szanujących swój czas i pieniądze kształci kluczowe kompetencje biznesowe niezbędne w rozwoju ich profesjonalnych karier.

Niemożliwe jest przeniesienie na IV semestr studiów II stopnia (magisterskich).

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się osoba, która ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.
Podania o przyjęcie na wyższy semestr przyjmowane są w rekrutacji letniej od 4 maja do 15 września, a w  rekrutacji zimowej od 1 grudnia do 10 lutego bieżącego roku akademickiego.

PODANIA DO POBRANIA

  • W celu rozpatrzenia prośby o przyjęcie na wyższy semestr należy złożyć w Biurze Rekrutacji podanie.

Załącznikiem do podania jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie/wykaz przedmiotów zawierające informacje o:

  • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
  • nazwie kierunku na którym się studiowało/ studiuje

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów/ lat studiów zostało zaliczonych.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
  • ustala ewentualne przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

Dokumenty należy zlożyć w Biurze Rekrutacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami - zostaw wiadomość.