Zobacz inny kierunek

Stosunki międzynarodowe WSB Gdańsk - Studia I stopnia

Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

ikony-teb-2015-4.pngDlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe w WSB?

 • W ramach programu Erasmus masz możliwość podjęcia studiów na jednej z 39 zzagranicznych uczelni partnerskich
 • możliwość zdobycia certyfikatu IPMA-Student
 • WSB w Gdańsku umożliwia podjęcie praktyk zagranicznych
 • Międzynarodowy charakter kierunku, wśród Twoich kolegów będą również obcokrajowcy
 • Centrum Językowe WSB w Gdańsku-  CJ Forward prowadzi kursy z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego – kursy językowe pozwolą Wam na stały kontakt z językiem obcym
 • Rosnąca pozycja Polski na rynku międzynarodowym ułatwia znalezienie pracy w strukturach UE

„Kierunek stosunki międzynarodowe ma ugruntowaną pozycję akademicką na świecie. Jego duża rozpoznawalność daje szerokie perspektywy absolwentom w różnych przestrzeniach kulturowych, dlatego jest często wybierany przez studentów zagranicznych. Stanowi interesujący obszar studiów dla osób otwartych na współczesną, wielokulturową rzeczywistość, których przyszłe funkcjonowanie w sferze życia zawodowego będzie wymagało umiejętnego poruszania się w przestrzeni międzynarodowej. Wraz z partnerami gospodarczymi stworzyliśmy program studiów, który z jednej strony zaspokoi głód wiedzy, a z drugiej pozwoli na szybkie zaistnienie na rynku pracy”.
dr Rafał Majewski
prodziekan WSB w Gdańsku

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym
 • analizować aktualne problemy gospodarcze
 • swobodnie poruszać się wśród przepisów unijnych
 • planować i przeprowadzać kampanie wyborcze

 

 

Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku jest skonstruowany w sposób, który przygotowuje do uzyskania Certyfikatu IPMA-Student.

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?
Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master, staże z zakresu zarządzania projektami oraz seminaria i warsztaty Young Crew.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?
Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?
Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci- nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska. Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D.

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student. Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej lub pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru i trwa 100 minut.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami  oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez
przystąpienie do e-Quizu IPMA-Student i e-Sprawdzianu IPMA-Student.

Więcej informacji o certyfikacie IPMA-Student

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiow na kierunku stosunki międzynarodowe w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Podstawy prawa
 • Nauka o państwie
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Ekonomia
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Integracja europejska
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac pojektowych
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Konflikt w stosunkach międzynarodowych
 • Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych
 • Współczesne systemy polityczne
 • Geopolityka mocarstw
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Organizacje międzynarodowe
 • Statystyka z elementami demografii

Przedmioty kierunkowe

 • System bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Współczesne przywództwo
 • Negocjacje
 • Procesy globalizacji we współczesnym świecie
 • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Organizacja aparatu dyplomatycznego
 • Komunikacja społeczna

Przedmioty specjalnościowe

 • Organizacja i technika handlu zagranicznego
 • Marketing międzynarodowy
 • Modele administracji publicznej w Europie
 • Protokół dyplomatyczny w administracji
 • Public Relation
 • Psychologia mediów
 • Zarządzanie międzykulturowe w projekcie
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Kultura biznesowa w Chinach
 • Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej w Chinach

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

img_0107.jpgMenedżerem kierunku stosunki międzynarodowe w WSB w Gdańsku dr Rafał Majewski rmajewski@wsb.gda.pl -

 

 

 

 

 

Dr Elżbieta Kwella - ekonomistka, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku  transformacji ustrojowej w Polsce organizuje kształcenie w zakresie przedmiotu -  Makroekonomia w Uniwersytecie Gdańskim  i od 1998 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku  kierując najpierw Zakładem Makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG, potem sprawując przez dwie kadencje funkcję Kierownika Katedry Makroekonomii  UG oraz  zastępcy Kierownika Katedry Ekonomii WSB. Wykłada: makroekonomię, ekonomię, ekonomię menedżerską, koniunkturę gospodarczą, kryzysy gospodarcze  i elementy przedsiębiorczości. Propaguje  wiedzę ekonomiczną  wśród praktyków gospodarczych i menedżerów na studiach MBA – UG (od 1998-), oraz  na Kursach  Zarządzania Przedsiębiorstwem (2003-2007).  Przygotowuje studentów do konkursów w zakresie wiedzy ekonomicznej („Manager roku”, „Młody ekonomista”, do nagrody PTE). Stypendystka  i visiting professor   ośrodków naukowych w  Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Danii, we Włoszech, na Ukrainie i Litwie. Laureatka Indywidualnej Nagrody Naukowej Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik w dziedzinie ekonomii. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ceny studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w WSB w Gdańsku.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł340 zł1700 zł3400 złI Rok nauki
360 zł420 zł2100 zł4200 złII Rok nauki
510 zł2550 zł5100 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
355 zł410 zł2050 zł4100 złI rok
355 zł410 zł2050 zł4100 złII rok
410 zł2050 zł4100 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361