Zobacz inną specjalność:

Prawo i zarządzanie


WSB Gdańsk - Studia I stopnia
Kierunek: Prawo w biznesie

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotuje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter międzykierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach prawa to najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza nabyta w ramach specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji – czyli szybko, prawidłowo i w sposób kompleksowy.

„Program studiów prawniczych w WSB został przygotowany tak, by wyposażyć studentów w umiejętności związane ze stosowaniem prawa. Zależy nam, aby przyszły absolwent naszej uczelni miał nie tylko szeroko zakrojoną wiedzę z zakresu prawa, ale również potrafił ją zastosować w pracy zawodowej. W tym celu przygotowaliśmy bloki specjalizacyjne i zawodowe, dzięki którym studenci już od IV roku mogą przygotowywać się do egzaminu na wybraną aplikację prawniczą”.
 
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ciszewski
kierownik Instytutu Prawa i Nauk o bezpieczeństwie, wykładowca WSB
 
W trakcie studiów m.in.:
 • dowiesz się o podstawach szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie prawnym, biznesowym, organizacyjnym i psychologicznym
 • nauczysz się przygotowywać i weryfikować pod kątem prawnym treści podpisywanych umów
 • opanujesz przygotowanie konkurencyjnej oferty, przetargu, umowy, pełnomocnictwa, weksla, wezwania do zapłaty
 • będziesz potrafił przygotowywać podmiot do obsługi prawnej

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • biznesplan
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo gospodarcze
 • prawo rynku kapitałowego
 • prawo ubezpieczeń
 • marketing usług prawniczych.
Praca dla Ciebie
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz szukać pracy na takich stanowiskach, jak:
 • pracownik działu prawnego przedsiębiorstwa działającego w różnych branżach
 • pracownik instytucji administracyjnego i gospodarczego
 • pracownik kancelarii prawnego
 • pracownik firmy doradczej
 • menedżer w przedsiębiorstwie
 • właściciel działalności gospodarczej

infografiki600-8.jpg

ikony-teb-2015-6.pngWybrane przedmioty specjalnościowe
W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, m.in. z:

 • biznesplanu
 • prawa własności intelektualnej
 • prawa gospodarczego
 • prawa rynku kapitałowego
 • prawa ubezpieczeń
 • marketingu usług prawniczych

 

Menedżerem kierunku Prafoto_233x134_15.jpgwo w biznesie jest mgr Maja Głuchowska-Wójcicka mgluchowska@wsb.gda.pl - prawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Zespołu Nauk Społecznych i Historii Polskich Badań Polarnych Komitetu Badań Polarnych PAN oraz gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, absolwentka letniej szkoły Międzynarodowego Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu, stypendystka Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu Specjalizuje się w międzynarodowym prawie publicznym. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia prawne związane z sytuacja prawną obszarów podbiegunowych, prawne aspekty działalności człowieka na morzu, prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prawo kosmiczne.

 

 

foto_233x134_20.jpgDr Piotr Bielski - redaktor, koordynator w Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wydał liczne opinie i ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym między innymi dla: Komisji Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowego Centrum Legislacyjnego, Urzędu Kontroli Skarbowej. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu : prawa cywilnego, handlowego, wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego, papierów wartościowych.

 

 

 

Dr Beata Rischka-Słowik – absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w którym pełniła funkcję Menadżera Kierunku Prawo. Głównym przedmiotem Jej zainteresowań i publikacji są zagadnienia z zakresu prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej, którym poświęciła obszerną monografię pt. Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej.

Dr Krzysztof Łokucijewski - Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim (Magdalen College), 1996-97 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Yale. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UG na podstawie dysertacji Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna dotyczy problematyki dewolucji (reformy ustroju terytorialnego) w brytyjskim systemie polityczno-prawnym. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego “Studia Europejskie” (Gdynia). Zainteresowania naukowe i dorobek publikacyjny obejmują teorię państwa i prawa, teorię polityki, teorię i ustrój samorządu terytorialnego.

Dr Anna Dalkowska - Sędzia Wydziału Cywilnego orzekający w procesach cywilnych dotyczące umów ubezpieczeniowych, analizy ważności umów cywilnoprawnych, w tym z zakresu prawa bankowego i handlowego, z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych, prawa wekslowego, czekowego, przewozowego, procesach  medycznych o błędy w sztuce medycznej, o zakażenia szpitalne, o odszkodowania i zadośćuczynienia pacjentów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dotyczących umów cywilnoprawnych między osobami nie będącymi podmiotami gospodarczymi, o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, o  odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowania komunikacyjne, z zakresu  prawo spółdzielczego, ochrony własności  i innych  spraw cywilnych,

Prof. Leszek Starosta- członek Pomorskiej Izby Adwokatów od 1990 r. Jako czynny adwokat specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, prawie nowych technologii i prawie sportowym. Arbiter w Trybunale Arbitrażowym d/s Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W latach 1998-2008 członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prokom Software SA. W latach 2009-2013 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS SA

dr Paweł Chyc - absolwent Wydziału Prawa I Administracji UG, doktor nauk prawnych, prawnik współpracujący z trójmiejskimi kancelariami, prokurent spółki armatorskiej Balt-Ocean sp. z o.o., inspektor w Odwoławczej Izbie Morskiej. Z dydaktyką związany od roku 2009 m.in. na Wydziale Prawa i Administracji UG, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bankowej. Dotychczasowe badania naukowe związane z prawem międzynarodowym publicznym, prawem prywatnym międzynarodowym oraz z prawem własności intelektualnej.

Ceny studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB w Gdańsku.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
Czesne już od 290 zł (340 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
340 zł290 zł395 zł335 zł1975 zł1675 zł3950 zł3350 zł
410 zł475 zł2375 zł4750 zł
565 zł2825 zł5650 zł

Gwarantowane czesne stałe

12 RATrr10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł350 zł465 zł405 zł2325 zł2025 zł4650 zł4050 złI rok
400 zł465 zł2325 zł4650 złII rok
465 zł2325 zł4650 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
340 zł290 zł395 zł335 zł1975 zł1675 zł3950 zł3350 złI Rok nauki
410 zł475 zł2375 zł4750 złII Rok nauki
565 zł2825 zł5650 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł350 zł465 zł405 zł2325 zł2025 zł4650 zł4050 złI rok
400 zł465 zł2325 zł4650 złII rok
465 zł2325 zł4650 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia

budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 19/21
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361