Zobacz inną specjalność:

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego WSB Gdańsk - Studia I stopnia

Kierunek: Pedagogika

EFS
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Na tej specjalności dowiesz się, jak kształtować postawy i umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących i terapeutycznych o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym i poradniczym. Absolwenci specjalności uzyskują kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu i klasach 0–3 szkoły podstawowej.

„Staram się kierować w życiu najprostszymi zasadami. Być dobrym, pracowitym człowiekiem, brać odpowiedzialność za swoje czyny i okazywać ludziom szacunek. Moją pasją jest czytanie. Marzę o wielu rzeczach. Przede wszystkim chciałabym napisać książkę i być szczęśliwa. Kiedy wybierałam studia, nie do końca wiedziałam, jaki kierunek będzie dla mnie najlepszy. Coś jednak świtało mi w głowie i wybrałam dobrze. Cieszę się, że mamy dostęp do wszystkich materiałów. Profesjonalne podejście dziekanatu do studentów to tutaj codzienność”.

Weronika Buda
studentka WSB

W trakcie studiów m.in.:

 • dowiesz się, jak skutecznie i twórczo nauczać języka angielskiego w przedszkolach, praktyczna_wiedza.jpgszkołach podstawowych oraz w szkołach językowych prowadzących kursy dla dzieci
 • nauczysz się, jak wykorzystywać dostępne programy i materiały dydaktyczne oraz przygotowywać i opracowywać własne materiały, służące nauczaniu dzieci języka angielskiego
 • będziesz wiedział, jak prowadzić zajęcia edukacyjne w sposób kompetentny przekazując wiedzę
 • będziesz potrafił indywidualizować proces nauczania oraz zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów.

Praca dla Ciebie
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz szukać pracy na takich
stanowiskach, jak:

 • nauczyciel przedszkolapraca_po_studiach.jpg
 • nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I-III
 • pracownik świetlicy szkolnej i terapeutycznej

foto_233x134_66.jpg

DOFINANSOWANE Z  EFS
Sprawdź szczegóły
 

DOFINANSOWANE STUDIA DUALNE
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz z Wydziałem w Gdyni uruchomiła nową, atrakcyjną formułę nauki – tzw. studia dualne. Jako student WSB możesz realnie połączyć zdobywanie wiedzy z doświadczeniem zawodowym w branży turystycznej i pedagogicznej.  Nowa formuła studiów dziennych jest dostępna w tegorocznej rekrutacji.
Sprawdź szczegóły.

Twoje kompetencje
Jako absolwent WSB w Gdańsku będziesz przygotowany do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 1-3, aktywnego uczestnictwa w zespołach interdyscyplinarnych, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjno-wychowawcze oraz opiekuńcze. W trakcie studiów zdobędziesz i ugruntujesz swoje kompetencje społeczne, szczególnie w obszarze komunikacji interpersonalnej.

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku pedagogika WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

praktyczna_wiedza.jpgProgram studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Gdańsku

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • dydaktyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • trudności w uczeniu się i praca korekcyjno-kompensacyjna
 • szkoła jako instytucja wychowawcza
 • wczesna edukacja matematyczna
 • wczesna edukacja społeczno-przyrodnicza
 • wczesnoszkolna edukacja polonistyczna
 • edukacja artystyczna: zajęcia muzyczno-ruchowe i plastyczne.

magdalena_giers_pedagogika.jpgMenedżerem kierunku pedagogika w WSB w Gdańsku jest dr Magdalena Giers mgiers@wsb.gda.pl - jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, poradnictwa wychowawczego, terapii psychologicznej a także wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju. Skutecznie łączy pracę naukową, dydaktyczną i zawodową. Jest autorką monografii i licznych artykułów naukowych, a także laureatką prestiżowej nagrody dla młodych naukowców im Jana Uphagena. Posiada bogate doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. W Wyższej Szkole Bankowej pełni funkcję menedżera kierunku Pedagogika.

Ceny studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Gdańsku.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł320 zł1600 zł3200 złI
345 zł400 zł2000 zł4000 złII
490 zł2450 zł4900 złIII

Gwarantowane czesne stałe

12 RATrr10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł390 zł1950 zł3900 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł320 zł1600 zł3200 złI Rok nauki
345 zł400 zł2000 zł4000 złII Rok nauki
490 zł2450 zł4900 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł390 zł1950 zł3900 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia

UWAGA: w dniach 1-2 oraz 8-12 listopada Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361