Zobacz inną specjalność:

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną


WSB Gdańsk - Studia I stopnia
Kierunek: Pedagogika

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Współczesny człowiek żyje w szybko zmieniającym się społeczeństwie, które stawia coraz większe wyzwania przed jednostkami i różnymi grupami społecznymi. Świat nie jest wolny od zagrożeń rozwoju czy patologii, takich jak alkohol, narkotyki, wszelkiego rodzaju uzależnienia, przemoc czy przestępczość. Wymienione zjawiska są czynnikami, które mogą prowadzić do niedostosowania społecznego.

monika_jankowska.png„Po studiach chcę pracować jako terapeuta z osobami uzależnionymi i trudną młodzieżą. Dlatego często poświęcam czas na rozwijanie moich zainteresowań związanych z psychologią, pedagogiką i rozwojem człowieka. Udzielam się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, staram się pomagać tak, jak mogę i potrafię”.

Monika Jankowska
studentka WSB

W trakcie studiów m.in.:
 • poznasz przyczyny i skutki niedostosowania społecznegopraktyczna_wiedza.jpg
 • będziesz potrafił rozpoznać zachowania dysfunkcyjne
 • dowiesz się, jak przeprowadzić badanie zaburzeń środowiska społecznego
 • nauczysz się projektowania działań profilaktycznych
 • dowiesz się, na czym polega ochrona nieletnich i młodocianych przed wpływami patologicznego środowiska
 • opanujesz zagadnienia związane z konstruowaniem programów terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych
Praca dla Ciebie:
 • wychowawca w świetlicach i placówki dla nieletnich (np. ośrodki szkolno-praca_po_studiach.jpgwychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich)
 • pedagog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • wychowawca, opiekun w domach dziecka
 • opiekun w zakładach karnych i innych instytucjach penitencjarnych
 • mediator rodzinny lub policyjny
 • kurator sądowy
 • placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne
 • ośrodki kuratorskie.

Twoje kompetencje
Jako absolwent WSB w Gdańsku specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną będziesz przygotowany do działalności socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Będziesz wrażliwy na przejawy zagrożeń prawidłowego rozwoju społecznego. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą przeciwdziałania patologiom społecznym, poznasz też metody pracy w placówkach socjalizacyjnych (np. świetlicach socjoterapeutycznych) oraz resocjalizacyjnych (np. zakładach otwartych i zamkniętych).

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku pedagogika WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

praktyczna_wiedza.jpgProgram studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Gdańsku

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • wybrane problemy patologii społecznych
 • podstawy prawne resocjalizacji
 • praca resocjalizacyjna z młodzieżą z elementami socjoterapii
 • podstawy profilaktyki społecznej
 • problemy wychowawcze: diagnozowanie i projektowanie rozwiązań.

magdalena_giers_pedagogika.jpgMenedżerem kierunku pedagogika w WSB w Gdańsku jest dr Magdalena Giers mgiers@wsb.gda.pl - jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, poradnictwa wychowawczego, terapii psychologicznej a także wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju. Skutecznie łączy pracę naukową, dydaktyczną i zawodową. Jest autorką monografii i licznych artykułów naukowych, a także laureatką prestiżowej nagrody dla młodych naukowców im Jana Uphagena. Posiada bogate doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. W Wyższej Szkole Bankowej pełni funkcję menedżera kierunku Pedagogika.

 

Ceny studiów na kierunku Pedagogika w WSB w Gdańsku.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
Czesne już od 225 zł (275 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł225 zł320 zł260 zł1600 zł1300 zł3200 zł2600 złI
345 zł400 zł2000 zł4000 złII
490 zł2450 zł4900 złIII

Gwarantowane czesne stałe

12 RATrr10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł285 zł390 zł330 zł1950 zł1650 zł3900 zł3300 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
275 zł225 zł320 zł260 zł1600 zł1300 zł3200 zł2600 złI Rok nauki
345 zł400 zł2000 zł4000 złII Rok nauki
490 zł2450 zł4900 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł285 zł390 zł330 zł1950 zł1650 zł3900 zł3300 złI rok
335 zł390 zł1950 zł3900 złII rok
390 zł1950 zł3900 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia

budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 19/21
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361