Zobacz inną specjalność:

Język angielski w biznesie


WSB Gdańsk - Studia I stopnia
Kierunek: Filologia (Philology)

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Filologia jest przeznaczona dla tych, którzy chcą efektywnie, w krótkim czasie zdobyć umiejętności językowe i biznesowe zwiększające ich szanse na rynku pracy. To kierunek dla tych, którzy uważają, że sama znajomość języka nie wystarczy, aby móc funkcjonować w środowisku korporacyjnym, są natomiast przekonani, że wiedza i umiejętności językowe muszą być wsparte znajomością zagadnień biznesu, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy.
 

„Jestem pracującą mamą, która pomimo ciągłego braku czasu nie boi się wyzwań i nie lubi nudy. Oczywiście synek zapewnia mi ciągłą rozrywkę, jednak dla mnie to za mało. Chcę się rozwijać, nie stanąć w miejscu i poznać innych ludzi, być może z podobną historią jak moja. Studiuję filologię w WSB. Zawsze chciałam mówić w kilku językach,
stąd wybór tego kierunku studiów”.
 

Monika Ślisz
studentka WSB

Znajomość języka na min. B1

praktyczna_wiedza.jpgW trakcie studiów m.in.:

• opanujesz kompleksowo znajomość specjalistycznego języka z różnych dziedzin działalności biznesowej
• poznasz elementy ekonomii, negocjacji i zarządzania
• będziesz stosował zasady slutecznej komunikacji biznesowej
• nauczysz się naturalnie posługiwać się językiem obcym we wszystkich sytuacjach społecznych
• będziesz w stanie zrozumieć szeroki zakres tekstów i wypowiedzi.

praca_po_studiach.jpgPraca dla Ciebie:
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz szukać pracy na takich stanowiskach, jak:
 • specjalista do spraw kontaktów międzynarodowych
 • menedżer reprezentujący firmę na arenie międzynarodowej
 • specjalista ds. organizacji spotkań międzynarodowych
 • pracownik firm szkoleniowych i konsultingowych
 • pracownik wydawnictwa i redakcji czasopism
 • pracownik placówki dyplomatycznej
 
kolo.pngJęzykoznawcze Koło Naukowe na Filologii WSB
Studenckie Filologiczne Koło Naukowe będzie podzielone na dwie sekcje:
 • sekcja językoznawcza
 • sekcja biznesowo-tłumaczeniowa.
Działalność w ramach koła naukowego to element doświadczenia zawodowego, który możesz umieścić w swoim CV. To zdecydowanie element, który może pomóc Ci w zdobyciu dobrej pracy.
 
Partner programu

Program studiów na kierunku Filologia w WSB w Gdańsku

W trakcie studiów będziesz uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, m.in. z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w:

 • marketingu
 • HR
 • zarządzaniu
 • kadrach
 • prawie
 • finansach.

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunku Filologia w WSB w Gdańsku jest dr Andrzej Kołłątaj akollataj@wsb.gda.pl- Doświadczony anglista specjalizujący się w nauczaniu i akwizycji języka angielskiego, lingwistyce stosowanej, językoznawstwie opisowym i kontrastywnym. Zajmuje się przede wszystkim profesjonalną komunikacją biznesową w języku angielskim, a także nauczaniem języka praktycznego, głównie na poziomie gramatycznym i leksykalnym. Jest też uznanym metodykiem nauczania języka angielskiego, szczególnie w kontrekście biznesowym.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznastwa angielskiego, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych English Unlimited przy Uniwersytecie Gdańskim, następnie wykładowca oraz kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a obecnie menedżer kierunku filologia na tej uczelni.

Prowadzi niemal wszystkie zajęcia z praktycznej znajomości języka angielskiego przewidziane w programie kierunku filologia na studiach licencjackich, w szczególności zajęcia z gramatyki praktycznej i leksyki, a także liczne zajęcia językoznawcze. Jest też osobą odpowiedzialną za kreowanie nowych przedmiotów i wprowadzanie ich do siatek zajęć. Badania naukowe prowadził m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, a także na University of Southampton i University of Portsmouth (Wielka Brytania), gdzie był również koordynatorem zespołu lektorów języka angielskiego i sam prowadził specjalistyczne kursy językowe dla cudzoziemców. Autor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa angielskiego oraz słownika monograficznego A Dictionary of English Reduplicatives (w przygotowaniu do publikacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2016).  

widawski.jpgProf. zw. dr hab. Maciej Widawski  Czołowy polski anglista i amerykanista specjalizujący się w socjolingwistyce, językoznawstwie opisowym i lingwistyce stosowanej. Zajmuje się odmianami angielszczyzny (społecznymi, zawodowymi, etnicznymi i geograficznymi), ich dokumentacją, opisem i przekładem, a także wiedzą o krajach anglojęzycznych. Jest jednym z niewielu na świecie językoznawców zajmujących się slangiem i jednym z niewielu polskich naukowców, których książki wydało prestiżowe wydawnictwo Cambridge University Press.

Profesor tytularny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i wiedeńskiej Diplomatische Akademie (Austria), stażysta m.in. University of Tennessee at Knoxville, University of California at Berkeley (USA) i Syddansk Universitet (Dania), dyplomowany leksykograf z certyfikatem Dictionary Research Centre University of Exeter (Wielka Brytania). Wieloletni wicedyrektor Instytutu Anglistyki, Dyrektor Zakładu Socjolingwistyki i Leksykografii oraz Laboratorium Socjolingwistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca m.in. w Instytucie Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie i Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek m.in. Linguistic Society of America i American Dialect Society. Recenzent w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i konkursach na profesora nadzwyczajnego.

Prowadzi niemal wszystkie zajęcia językoznawcze przewidziane w programie kierunku filologia, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w tym popularne wykłady o geograficznych odmianach angielszczyzny ilustrowane najnowszymi materiałami przywożonymi z cyklicznych wyjazdów badawczych i jedyny w Polsce cykl wykładów o slangu i angielszczyźnie potocznej, a także popularne seminarium, na którym studenci piszą prace dotyczące interesujących zagadnień językowych na podstawie języka komiksów, gier wideo, filmów, seriali, tekstów piosenek; na wniosek studentów nagrodzony wyróżnieniem Wice-Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za pracę dydaktyczną.

Prowadzi doroczne wyjazdowe badania terenowe, m.in. wśród społeczności afroamerykańskiej i latynoskiej w USA, finansowane z grantów m.in. U.S. Fulbright Foundation i Santander Universities; stypendysta m.in. U.S. Information Agency i Fundacji Nauki Polskiej; nadzoruje też współtworzony ze studentami jedyny w Polsce stały projekt slangu polskiego, służący monitorowaniu zmian w potocznej polszczyźnie i gromadzeniu ekwiwalentów do przekładu slangu angielskiego, za który otrzymał Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Badania i kwerendy prowadził m.in. na Stanford University, Harvard University, Yale University, University of Arizona, University of California at Los Angeles, New York University i University of Florida (USA) oraz University of Toronto i University of Calgary (Kanada).

Autor 16 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych m.in. w American Speech (USA) i Kwartalniku Neofilologicznym Polskiej Akademii Nauk. Wśród książek wiele ma pionierski ale i pragmatyczny charakter, łącząc oryginalność, naukowość i przystępność, m.in. A Handbook of American English Pronunciation (Wydawnictwo UG, 1995), The Polish-English Dictionary of Slang (Hippocrene New York, 1998), Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów (Wydawnictwo Tertium, 2009), The Dictionary of City Names in American Slang (Peter Lang Frankfurt, 2011), Yinglish (Wydawnictwo UG, 2012), The Dictionary of Spanish Loanwords in American Slang (Wydawnictwo UG, 2015) i African American Slang: A Linguistic Description (Cambridge University Press, 2015). Więcej informacji na stronie www.maciejwidawski.com

breslin.jpgMA (DA) Jonathan Breslin
Jonathan Breslin  po ukończeniu studiów w  Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Glasgow podjął studia podyplomowe w dziedzinie psychologii i metodyki nauczania.  Jego dalsza edukacja związana jest z rozmaitymi obszarami nauk biznesowych –  Jonathan Breslin ukończył podyplomowy kurs zarządzania współorganizowany przez Harvard University oraz podyplomowe studium marketingu w Wielkiej Brytanii.  Pracował jako Marketing and PR Consultant w British Rail, jak również jako Director of Marketing and PR w Sealink w Szkocji.
Obecnie związany jest z sektorem edukacyjnym  -  w WSB jest nie tylko nauczycielem przedmiotów praktycznych na Filologii, ale również, jako doświadczony praktyk,  uczy przedmiotów związanych z marketingiem i zarządzaniem na anglojęzycznych studiach biznesowych.

 

biegacz.jpgMałgorzata Biegacz
Wieloletnim pracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej. Jest dyplomowanym ekspertem w zakresie egzaminów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Studenci przygotowujący się do egzaminów LCCI pod kierunkiem Małgorzaty Biegacz niejednokrotnie uzyskują certyfikaty z wyróżnieniem, jak również nagrody indywidualne tzw. Country Gold Medallions.  Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Małgorzata Biegacz otrzymała MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w 2014 roku. Ma renomę bardzo wymagającego i niezwykle zaangażowanego nauczyciela Leksyki.  Jeśli masz to szczęście / nieszczęście (wybierz odpowiednie dla siebie ) być w grupie Małgorzaty Biegacz na Leksyce to koniecznie zaprzyjaźnij się ze słownikiem!

 

rukojc.jpgKatarzyna Rukojć 
Pracuje w Wyższej Szkole Bankowej od momentu jej powstania w 1998 roku. Jest wykładowcą praktykiem specjalizującym się w przygotowaniu do egzaminów LCCI na najwyższych poziomach oraz Menedżerem Studium Języków Obcych WSB.  Jako osoba nadająca kierunek Studium, Katarzyna Rukojć kładzie nacisk na język specjalistyczny i biznesowy oraz na certyfikację zewnętrzną, wiedząc, że dodatkowe brytyjskie certyfikaty będą stanowić dla studentów  cenny atut,  jako wykształcenie uzupełniające,  zwiększające szanse zdobycia ciekawego zawodu. Wielu studentów Katarzyny Rukojć  to posiadacze prestiżowych certyfikatów biznesowo-językowych LCCI Level 3 i Level 4 oraz certyfikatów TOEFL.  W Studium Języków Obcych WSB Katarzyna Rukojć wprowadza nowatorskie metody nauczania dostosowane do biznesowego charakteru uczelni , uwzględniające specyfikę grup mixed-ability.
Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywała  również we własnej Szkole Językowej GREAT EDUKACJA, którą prowadziła przez kilka lat odnosząc duże sukcesy rynkowe, współpracując z z najlepszymi wykładowcami akademickimi i native speakerami w Trójmieście.   Jako metodyk zawsze zwracała szczególną uwagę na zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych,  z naciskiem na komunikację biznesową i konwersacje.  Jako pierwszy dydaktyk w regionie wprowadziła rozwiązania komputerowe do procesu nauczania języka obcego. Ponadto jest praktykującym dziennikarzem zagranicznym związanym z „La Repubblica”. W dziedzinie badawczej Katarzyna Rukojć  skupia  się na zagadnieniach związanych z filmoznawstwem i showbiznesem.
 

 

Ceny studiów na kierunku Filologia w WSB w Gdańsku.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
Czesne już od 255 zł (305 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019
Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
305 zł255 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 złI
375 zł435 zł2175 zł4350 złII
525 zł2625 zł5250 złIII

Gwarantowane czesne stałe

12 RATrr10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł315 zł425 zł365 zł2125 zł1825 zł4250 zł3650 złI rok
365 zł425 zł2125 zł4250 złII rok
425 zł2125 zł4250 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
305 zł255 zł355 zł295 zł1775 zł1575 zł3550 zł2950 złI Rok nauki
375 zł435 zł2175 zł4350 złII Rok nauki
525 zł2625 zł5250 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
365 zł315 zł425 zł365 zł2125 zł1825 zł4250 zł3650 złI rok
365 zł425 zł2125 zł4250 złII rok
425 zł2125 zł4250 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia

budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 522 75 19/21
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361