Znajdź studia I stopnia na WSB w Gdańsku - kierunki studiów i specjalności

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Administracja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja podatkowa
Administracja publiczna
e-Administracja
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Kryminalistyka
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby specjalne i policyjne
Kierunek: Filologia (Philology)  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Filologia angielska z j.hiszpańskim, niemieickim lub norweskim
Język angielski w biznesie
Tłumaczenia – język angielski
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Accounting and Corporate Finance
Analityk rynku finansowego
Bankowość i innowacje finansowe
International financial services
Kadry i płace
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rynki i giełdy finansowe
Kierunek: Informatyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administrator baz danych
Analityk Big Data
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Front-end developer
Inżynieria sieci komputerowych
Programowanie
Software Development
Tester oprogramowania
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynieria zarządzania produkcją
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inteligentne systemy transportowe
Inżynieria produkcji
Inżynieria systemów logistycznych
Logistyka e-commerce
Logistyka i spedycja
Logistyka międzynarodowa
Logistyka portów morskich
Kierunek: Multimedia i grafika komputerowa  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Animacja i multimedia
Grafika cyfrowa
Komunikacja wizualna
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w biznesie sportowym
Prawo w gospodarce morskiej
Prawo w usługach IT
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Psychologia zachowań konsumenckich
Kierunek: Stosunki międzynarodowe  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Biznes międzynarodowy
Dyplomacja i negocjacje w biznesie
Nowe media i komunikacja międzykulturowa
Rekruter w środowisku międzynarodowym
Kierunek: Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gastronomia i dietetyka
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Tourism and hotel management
Trener personalny z dietetyką
Turystyka międzynarodowa z kulturami Wschodu
Turystyka Skandynawska
Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gospodarowanie nieruchomościami
International business
Marketing i e-commerce
Marketing i nowe media
Menadżer BHP
Menedżer sprzedaży
Zarządzanie projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kierunek: Zarządzanie - studia on-line  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia on-line