Kształcenie dualne

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest kształcenie dualne?
To innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy merytorycznej i doświadczenia praktycznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jako pierwsza uczelnia na Pomorzu wprowadziła w 2015 r system kształcenia dualnego.Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz warsztatów przeplatających się z zajęciami na terenie partnera biznesowego, z którym na danym kierunku WSB w Gdańsku podpisała umowę dualną.Po studiach połączonych z kształceniem dualnym masz zarówno wyższe wykształcenie w cv jak i zaliczony staż pracy.

Jakie korzyści daje Ci kształcenie dualne?

  • Część Twoich zajęć odbywa się poza murami uczelni u potencjalnego pracodawcy
  • System kształcenia dualnego wprowadza płynne przejście z teorii do czynnego życia zawodowego
  • W ramach programu zajęć odbywasz staż w przedsiębiorstwie ściśle związanym z Twoim kierunkiem studiów
  • Twoje zajęcia prowadzą specjaliści reprezentujący firmę partnerską
  • Możesz już podczas zajęć na studiach znaleźć miejsce pracy 
  • Uzyskane doświadczenie znacznie zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie

Kierunki studiów I stopnia objęte programem

Firmy Partnerskie uczestniczące w programie

59b25244dd256a099f5090b0.png