Zapytania ofertowe

„Szacowanie wartości zamówienia - Konsultanci

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest zapewnianie przez Wykonawcę Konsultantów w liczbie i o kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego w celu realizacji przez nich projektów Zamawiającego, w tym projektu polegającego na stworzeniu Systemu Obsługi Toku Studiów (dalej: System SOTS) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Niniejsza prośbanie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.
 
Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 09.05.2018 roku do godziny 15:00.
Poniżej dokumenty związane z Szacowaniem wartości zamówienia: