Studia polecane przez pracodawców

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa szkół wyższych w Polsce. Jak wynika z rankingów Wprost zarówno w 2013 jak i 2014 roku WSB zostały uznane za najbardziej cenioną wśród pracodawców grupę uczelni niepublicznych w Polsce. Uczelnia oferuje szeroki wybór studiów i praktyk zawodowych, ścisłą współpracę ze światem biznesu i wiedzę przekazywaną przez wykładowców praktyków.

logo_wprost_0.png

To nie my mówimy, że jesteśmy najlepsi – tak mówią o nas inni

W rankingu WPROST w roku 2014 Wyższe Szkoły Bankowe zostały uznane za najbardziej cenioną przez pracodawców grupę uczelni w Polsce, tym samym zajmując 4 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych. To dla nas wielkie wyróżnienie.
Podejmującym naukę w Wyższych Szkołach Bankowych gwarantujemy zdobycie szerokiej wiedzy praktycznej, spotkania  z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, oraz wykładowców - praktyków. Dzięki temu studenci otrzymują aktualną, biznesową i praktyczną wiedzę. Zapewniamy też, że dyplom ukończenia studiów na Wyższej Szkole Bankowej jest w 100 % rozpoznawalny i ceniony wśród pracodawców. WSB liderem rankingów.

Praktyki i staże - kształcimy praktycznie!
Warto wiedzieć, że Wyższe Szkoły Bankowe aktywnie uczestniczą w regionalnym życiu gospodarczym. Dzięki temu posiadają szeroką bazę partnerów biznesowych i dają swoim studentom dostęp do staży i praktyk – zdobyta w ten sposób wiedza ma ogromną wartość.

Jeżeli więc chcesz wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pracy, sprawdź  możliwości jakie Wyższe Szkoły Bankowe dają swoim studentom podczas studiów. Skorzystaj z oferty praktyk i staży organizowanych w dużych firmach, dzięki którym:

 • zdobędziesz nowe umiejętności i doświadczenie
 • sprawdzisz swoją wiedzę teoretyczną
 • nawiążesz nowe kontakty biznesowe
 • poznasz zasady funkcjonowania przedsiębiorstw.

Sprawdź ofertę studiów w WSB w Gdańsku

Współpracujemy z biznesem

Wybierając Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku masz pewność, że oferta studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy. Taka oferta jest możliwa dzięki współpracy Uczelni z biznesem.

Firmy, z którymi zawarliśmy umowy partnerskie:

 • Lufthansa Systems Poland ‒ w sprawie akredytowania programu studiów I stopnia na kierunku informatyka
 • Gdańska Organizacja Turystyczna ‒ w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
 • Polish Outdoor Group ‒ w sprawie akredytowania specjalności studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ‒ w sprawie promowania i kształcenia umiejętności związanych  z kierunkiem finanse i rachunkowość
 • Stowarzyszenie International Project Management Association Polska ‒ w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, programami i portfelami projektów
 • Thomson Reuters (Markets) Europe SA ‒ w zakresie propagowania wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem na studiach podyplomowych
 • ING Bank Śląski SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnościami bankowość i innowacje finansowe, bankowość i doradztwo finansowe na kierunku finanse i rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o. - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych z kierunkiem corporate finance management na kierunku finanse i rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • LPP SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością systemy logistyczne ( studia II stopnia) na kierunku logistyka, specjalnością multimedia i grafika komputerowa (studia I stopnia) na kierunku informatyka oraz studiów podyplomowych: zarządzanie systemami logistycznymi
 • PKS Gdańsk – Oliwa SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością logistyka i spedycja na kierunku logistyka (studia I stopnia)
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku - porozumienie o współpracy w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością logistyka i spedycja na kierunku logistyka studia I stopnia
 • ELSE sp. j. - w zakresie akredytowania promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością zarządzanie łańcuchami dostaw (studia I stopnia) na kierunku logistyka
 • Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych - w zakresie promowania i rozwijania idei profesjonalnego szacowania nieruchomości
 • Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
 • Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
 • STBU Brokerzy Finansowi Sp. z o.o.
  akredytowanie programów studiów na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne oraz finanse i rachunkowość.
 • Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości patronat studiów podyplomowych
 • Sieć hoteli Dobry Hotel - porozumienie o współpracy w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych z kierunkiem turystyka i rekreacja
dobry_hotel.jpg

Firmy, z którymi współpracujemy to także:

 • DB Schenker z Gdyni (staże i praktyki dla kierunku logistyka, spotkania z pracodawcą)
 • Delphi Poland SA z Gdańska (staże i praktyki dla kierunku logistyka, spotkania z pracodawcą)
 • Energa SA (staże i praktyki dla studentów zarządzania oraz finansów i rachunkowości)
 • Kancelaria Księgowa „Activus” z Gdańska (staże i praktyki dla studentów zarządzania oraz finansów i rachunkowości)
 • Fidus Finanse z Gdyni (spotkania z pracodawcą, praktyki dla studentów finansów i rachunkowości)
 • Sony Pictures Entertainment Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Gdyni (staże oraz spotkania z pracodawcą dla studentów finansów i rachunkowości)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (praktyki dla studentów stosunków międzynarodowych)
 • X Generation Film Factory (praktyki, spotkania z pracodawcą oraz transfer wiedzy dla kierunku informatyka)
 • Dwór Oliwski sp. z o.o. z Gdańska (praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów turystyki i rekreacji)
 • Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim porozumienie w zakresie studiów II stopnia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie porozumienie o wzajemnej współpracy
 • Hotele SPA Dr Irena Eris Sp. z o.o.
  konsultowanie programu studiów I i II stopnia oraz podyplomowych w specjalnościach związanych z turystyką i rekreacją, organizowanie staży i praktyk dla studentów oraz promocja i rozwój zawodów związanych z turystyką i rekreacją
 • Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych konsultowanie programu studiów I stopnia w specjalności logistyka i spedycja na kierunku logistyka
 • Condohotels Group Sp. z o.o.
  akredytowanie programu studiów w specjalności hotelarstwo (studia I stopnia) na kierunku turystyka i rekreacja; udział przedstawicieli Condohotels Group Sp. z o.o. w tworzeniu nowych specjalności na kierunku turystyka i rekreacja z uwzględnieniem prowadzenia zajęć na terenie Condohotels Group Sp. z o.o. w ramach kształcenia dualnego oraz w tworzeniu przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku nowych specjalności studiów podyplomowych
 • Human Focus Sp. z o.o.
  akredytowanie programów studiów II stopnia w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi
 • DCT Gdańsk S.A. 
  akredytowanie programu studiów w specjalności logistyka międzynarodowa (studia I stopnia) na kierunku logistyka oraz prowadzenie przez pracowników DCT Gdańsk S.A. wybranych, pojedynczych zajęć tematycznych w ramach zajęć dydaktycznych; udział DCT Gdańsk S.A. w tworzeniu nowych kierunków studiów