Zrekrutuj nasze talenty

Biuro Karier w WSB w Gdańsku świadczy usługę pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów Uczelni.

Pomoc w rekrutacji pracowników
Biuro Karier dysponuje bazą danych studentów i absolwentów poszukujących pracy, na podstawie której można dokonać wstępnej selekcji kandydatów na oferowane stanowiska. Państwa oferta pracy zostanie przekazana na prywatne e-maile studentów i absolwentów oraz umieszczona w wewnętrznym portalu szkoły - Extranet - do wglądu dla studentów.

W celu umieszczenia swojej oferty prosimy o kontakt z Biurem Karier biuro_karier@wsb.gda.pl.

Promocja Firmy na terenie Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku co roku organizuje na terenie Uczelni Targi Pracy. Targi to idealna  okazja do kreowania pozytywnego wizerunku firmy wśród studentów i absolwentów. Podczas ekspozycji firmy studenci i absolwenci mają okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji, jakich pracowników poszukuje dany pracodawca i będą mieli także okazję porozmawiać z reprezentantami firmy.

Uczelnia poszukuje miejsc staży dla studentów następujących kierunków studiów: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Logistyka, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Ekonomia oraz Prawo.

Informacje o programie:

  • opiekun stażu otrzyma wynagrodzenie za 3 miesiące łącznie 2610 zł brutto
  • za cały proces rekrutacyjno-doradczy odpowiedzialny jest pracownik Biura Karier
  • po stronie pracodawcy pozostają tylko kwestie organizacji stażu w firmie, aktualizacji pod konkretne stanowisko programu stażu oraz ocena i ewaluacja stażu
  • pracodawca bez zobowiązań finansowych ma możliwość przyjrzenia się stażyście, który może być jego przyszłym pracownikiem, a dodatkowo otrzymuje wsparcie w postaci dodatkowego pracownika w trudnych okresach np. w okresie urlopów.
  • student otrzymuje od WSB stypendium stażowe

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Karier:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238a, 80 - 266 Gdańsk, budynek A
staze@wsb.gda.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

gdansk-infografika-q-06_0.png