Współpraca z WSB

Wyższe Szkoły Bankowe od lat należą do największej uczelni biznesowej kształcącej studentów na potrzeby regionalnego rynku pracy. Jako szkoły biznesu ukierunkowane na praktyczne przygotowanie studentów i absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy współpracę z pracodawcami traktujemy, jako działania strategiczne. Możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników przez pracodawców, jak i ich przygotowanie przez szkołę wyższą pozostaje we wzajemnej symbiozie. Wierzymy, że tylko dobra współpraca może prowadzić do obustronnych korzyści.

W celu rozwoju wzajemnych relacji z pracodawcami Wyższe Szkoły Bankowe przygotowały szereg form współpracy.

Program Firma - specjalne zniżki dla firm
Gwarantuje system specjalnych upustów cenowych oraz elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania.
System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe we wszystkich WSB. W celu uzyskania więcej informacji na Programu Firma skontaktuj się z nami.

Patronat biznesowy nad kierunkiem i specjalnościami
Patronat biznesowy to najbardziej prestiżowa i innowacyjna forma współpracy z pracodawcami, w ramach którego, program nauczania na kierunku lub specjalności tworzony jest we współpracy z firmą. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci zyskują pewność, że wiedza, jaką zdobędą w trakcie nauki odpowiada realnym potrzebom pracodawcy.
Natomiast pracodawca zyskuje możliwość budowania wizerunku wśród studentów kierunku/ specjalności. Dodatkowo marka pracodawcy jest wspierana poprzez jej obecność w materiałach promocyjnych Wyższych Szkół Bankowych.

Staże i praktyki
Współpraca w ramach organizacji praktyki i staży stwarza możliwość przekonania się o wysokich kwalifikacjach i motywacji naszych studentów. Jest to także świetna okazja do zaprezentowania Państwa firmy jako atrakcyjnego pracodawcy dla studentów i absolwentów.

Pośrednictwo pracy
Rozwijane od lat pośrednictwo pracy powala pracodawcom na efektywne dotarcie do studentów i absolwentów Wyższych Szkół Bankowych. Profesjonalizm w realizacji tego działania gwarantuje rekrutacje i selekcje najlepszych kandydatów. Pośrednictwo pracy realizowane jest bezpłatnie.

Wykłady gościnne
Prezentacja firmy jest bardzo ważnym elementem pozytywnego postrzegania marki oraz wzrostu stopnia znajomości oferty firmy wśród studentów. Wykłady gościnne na Uczelni są idealną formą do zapoznania studentów z daną firmą, jej specyfiką, sposobem działania na rynku.

Prace dyplomowe dla firm
Współpraca obejmuje pisanie prac  dyplomowych, na temat realnego problemu w firmie,  pisane przez Studentów we współpracy z firmami.  Prace mają na celu nabycie przez Studenta umiejętności kompleksowego analizowania i rozwiązywania problemów biznesowych. Firma wskazuje zagadnienie problemowe, którego rozwiązanie ma być uwzględnione w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Study Tour
Study Tour to wyjazdy studyjne dla studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych do pracodawców umożliwiające wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Oprócz zapoznania się ze strukturą i specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej studenci wysłuchają wykładu przygotowanego przez pracodawcę.

W celu uzyskania więcej informacji na temat współpracy skontaktuj się z nami

Zobacz również: biznesowi partnerzy wsb | oferta edukacyjna dla firm