Forum Praktyki Gospodarczej

fpg.gifProgram Forum Praktyki Gospodarczej to zajęcia dla studentów prowadzone przez praktyków lub wykłady otwarte prowadzone przez wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego. Ich celem jest stworzenie studentom możliwości kontaktu z ludźmi działającymi na polskim rynku, znającymi dobrze realia i problemy makro i mikroekonomiczne.

Współpraca ze środowiskiem gospodarczym sprawia, że programy są dostosowane do warunków rynku pracy, a studenci i słuchacze mają szansę nawiązania kontaktów biznesowych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów, dyskusji, gier biznesowych, co sprawia, że studenci zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale też niezbędne umiejętności praktyczne.

Kto może skorzystać z programu
W programie mogą wziąć udział:

 • studenci Wyższej Szkoły Bankowej (mają pierwszeństwo przed zgłoszeniami studentów z innych uczelni)
 • studenci innych uczelni
 • osoby zainteresowane z zewnątrz.

Jak zgłosić swój udział w programie
Udział w programie, w trakcie trwania rekrutacji, należy zgłosić w formularzu rejestracji na daną edycję Forum Praktyki Gospodarczej.

W ramach Forum Praktyki Gospodarczej w Uczelni gościli już m.in.:

 • dr Irena Eris - współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego dr Irena Eris
 • Andrzej Blikle - polski informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego i Fundacji Kultury, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy
 • Wojciech Kruk- przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej W.Kruk
 • Maciej Fedorowicz- wiceprezes Zarządu Gino Rossi
 • Solange Olszewska – wiceprezes Solaris Bus&Coach SA
 • Piotr Szymkowiak – trener rozwoju osobistego i motywator, dyrektor generalny radia RMI
 • Edmund Wittbrodt – profesor Politechniki Gdańskiej, senator RP, minister edukacji oraz członek Konwentu Europejskiego
 • Jerzy Andrzej Wojciechowski – Kancelaria Doradztwa Europejskiego, wieloletni dyrektor Departamentu Harmonizacji Prawa w Komitecie Integracji Europejskiej
 • Bogusław Piwowar – dyrektor Instytutu Lobbingu Business Centre Club
 • Stanisław Sroka – prezes Stowarzyszenia Project Management Polska
 • Janusz Gałęziak – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.