Biznesowi Partnerzy WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jako pierwsza uczelnia na Pomorzu wprowadziła w 2015 r. system kształcenia dualnego polega na tym,iż połowa zajęć na konkretnej specjalności prowadzona jest w siedzibie pracodawcy, który jest partnerem danego kierunku. Tym samym uczestniczy on w układaniu programu zajęć na poszczególnych specjalnościech.

Korzyści dla firm:

 • Twoja firma zyska większy prestiż nawiązując współpracę z uczelnią wyższą
 • Pracownicy będą mieli unikalną okazję zaprezentowania swojej specjalistycznej wiedzy
 • Twoja firma pośrednio będzie uczestniczyła w procesie edukacyjnym i lepszym starcie zawodowym absolwentów
 • Zyskasz nowe kontakty zawodowe i tym samym rozwiniesz działalność swojej firmy

Porozumienia o kształceniu dualnym zostały zawarte z następującymi firmami:

 • 21 grudnia 2015 r. została zawarta umowa dotycząca kształcenia dualnego  z Fundacją Gdańsk Global. Na mocy której Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia pomiszczeń należących do kompleksu biurowego Olivia Business Centre zwanego O4 studentom kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie Projektem. Dodatkowo studenci w ramch zajęc mogą nawiązywać współpracę z firmami prowadzącymi tam swoją działalność.
logoo4.png
 • W grudniu 2015 r. została podpisana umowa z firmą Acxiom Global Service Center Polska Sp. z. o. 0. dotyczącego kształcenia dualnego na kierunku Informatyka. Firma zobowiązuje się do wyznaczenia opiekuna merytorycznego grupy oraz do przeprowadzenia częsci zajęć w siedzibie firmy, a także do przygotowania imiennych certyfikaów dla uczestników kształcenia dualnego.
acxiom-logo-ret.png
 • W 2014 r. została zawarta umowa o kształceniu dualnym na kierunku Logistyka z  terminalem kontenerowym DCT Gdańsk SA. Na mocy umowy studenci specjalności Logistyka Portów Morskich będą mieli realizowane około 50% godzin zajęć przedmiotów specjalnościowych na terenie DCT Gdańsk SA.
dct_logo_rgb.jpg
 • W marcu 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa podpisała umowę o kształceniu dualnym na kierunku Turystyka i Rekreacja z siecią hoteli Dobry Hotel w ramach której ponad połowa zajęć na specjalności Hotelarstwo odbywać się będzie poza uczelnią w hotelach lub restauracjach. Dzięki temu studenci doświadczą jak wygląda praca na recepcji, w kuchni czy w dziale administracyjnym. Oprócz zajęć studenci mogą też brać udział w szkoleniach, warsztatach organizowanych przez hotel w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.
dobry_hotel.jpg

Realizowane Projekty
W ramach realizowanych projektów Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i Wydział Ekonomii i Zarządzani w Gdyni współpracują  z:

 • Lufthansa Systems Poland ‒ w sprawie akredytowania programu studiów I stopnia na specjalności Informatyka Stosowana na kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Gdańska Organizacja Turystyczna ‒ w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Polish Outdoor Group ‒ w sprawie akredytowania specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ‒ w sprawie objęcia patronatem specjalności Rynki Finansowe i Doradztwo Inwestycyjne na kierunku Finanse i Rachunkowość
 • Stowarzyszenie International Project Management Association Polska ‒ w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, programami i portfelami projektów
ipma_logo.jpg
 • Thomson Reuters (Markets) Europe SA ‒ w zakresie propagowania wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.
 • ING Bank Śląski SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnościami Bankowość i Innowacje Finansowe, Bankowość i Doradztwo Finansowe na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o. - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych z kierunkiem Corporate Finance Management na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • LPP SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Systemy Logistyczne ( studia II stopnia) na kierunku Logistyka, specjalnością Multimedia i Grafika Komputerowa (studia I stopnia) na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie Systemami Logistycznymi
 • Przedsiebiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze spacjlanością Logistyka i Spedycja na kierunku Logistyka (studia I stopnia)
pks-oliwa-pion.jpg

Partnerzy biznesowi
Wyzsza Szkoła bankowa w Gdańsku wraz z Wydziałem w Gdyni zawiera umowy partnerskie w ramach poszczególnych kierunków na mocy których, pracodawcy czynnie uczestniczą w programie nauczania.

 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - partner kierunku Zarządzanie w sprawie prowadzenia przez pracowników i ekspertów RIGP zajęć tematycznych, udziału w Radzie Przedsiębiorczości WSB, organizowaniu szkoleń oraz warsztatów, wspieranie wspólnych inicjatyw, odbywanie staży oraz praktyk przez studentów WSB w RIGP oraz doradztwa personalnego, organizowaniu konferencjit ematycznych.

 • Port Gdańsk - w sprawie współpracy w obszarze dydaktyczno - naukowym w celu podnoszenia jakości kaształcenia na specjalności Bepieczeństwo portów morskich i lotniczych. Organizacji wspólnych konferencji i sympozjów.

logo_port_gdansk_2014.jpg

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego- w sprawie wymiany ocen eksperckich oraz możliwości korzystania z doświadczeń, statystyk, programów symulacyjnych do monitorowania i analizy zagrożeń, przedsięwzięć naukowo-badawczych.

urzad_lotnictwa_cywilnego.jpg

 • DB Schenker z Gdyni - staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą

 • Delphi Poland SA z Gdańska - staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą

 • Energa SA - staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości.

 • Kancelaria Księgowa „Activus” z Gdańska - staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości.

 • Fidus Finanse z Gdyni - spotkania z pracodawcą, praktyki dla studentów Finansów i Rachunkowości.

 • Sony Pictures Entertainment Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Gdyni - staże oraz spotkania z pracodawcą dla studentów Finansów i Rachunkowości.
 • Phinance S. A. - organizacja konkursu skierowanego do studentów Wyższych Szkół Bankowych w całej Polsce, którego nagrodą główną jest wyjazd na niemiecką giełdę papierów wartościowych  Borse Frankfurt    

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - praktyki dla studentów Stosunków Międzynarodowych.

 • X Generation Film Factory - praktyki, spotkania z pracodawcą oraz transfer wiedzy dla kierunku Informatyka i Ekonometria.

 • Dwór Oliwski sp. z o.o. z Gdańska - praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji.

 • Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych współpraca w zakresie promowania i rozwijania idei profesjonalnego szacowania nieruchomości

 • Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

 • Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

 • Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości patronat studiów podyplomowych

 • Condohotels Management Sp. z o.o- w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji.

condohotels-management-cmyk.jpg